Křížovka o věcné ceny

Mají svůj den!

Dříve běžný, všudypřítomný zpěvný pták, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Kvůli úbytku byl 20. březen vyhlášen jako ... viz tajenka. Ve všech částech světa, které obývají, je problémem dramatické snižování populace těchto ptáků. V České republice žijí dva druhy. Jejich počet se v posledních desetiletích snížil o desítky milionů jedinců. Příčiny úbytku jsou různé. Mezi hlavní patří úbytek potravních a hnízdních možností především v městském prostředí. Vyhovuje jim „nepořádek“, se kterým se dnes setkávají čím dál tím méně. Různé otvory v podstřeší nebo jiných částech budov, které pravidelně využívají k hnízdění, jsou často při rekonstrukcích zakrývány. Zanikly četné zemědělské podniky i drobné chovy drůbeže a extenzivně obdělávaná políčka, kde nacházeli dostatek potravy (krmivo, semena plevelných rostlin, zbytky ze zemědělské produkce aj.). Travní porosty jsou sečeny celoplošně a velmi často, což má za následek mimo jiné nižší početnost hmyzu, hlavní potravy mláďat. Negativní roli hraje jistě také používání chemických přípravků v zemědělství.

 12345678910111213
A*   *     *  
B             
C             
D             
E             
F             
G*            
H             
I             
J             
K             
L             
M             
 

Esc = Návod k luštění

Vodorovně
BUMÍNĚNÝ ZÁPOR; PAMLSEK; KÓD TOKELAU
CETIOP. KNÍŽE; ODPOROVÁ SLITINA; BABYLONSKÉ MĚSTO
D1. díl tajenky; MENŠÍ VOJENSKÁ JEDNOTKA
ENÁŠ PĚVEC; KÓD LETECKÉ SPOLEČNOSTI KOLUMBIJSKÉ (AVIANCA); KONŽSKÉ ÚZEMÍ
FPCHÁČ; ROZUM (U KONFUCIA); ZKR. OTORINOLARYNGOLOGIE
GEISENHOWEROVA PŘEZDÍVKA; 2. díl tajenky
HŠVÉD. BEDNA; TISK PO POVRCHU
IBRAZIL. SÍDLO; NÁŠ DIRIGENT
JSPZ PRAHY; SKETA; ZN. ARSENU
K3. díl tajenky; POHYBY PLAVCE
LPOČETNÍ VÝRAZ ZNÁZORŇUJÍCÍ MOCNĚNÍ; ZVYKOVÉ PRÁVO V ISLÁMU
MNASADIT KONI POSTROJ; ČEJČÍ VOLÁNÍ
Svisle
2EVROPSKÝ STÁT; NA ZPŮSOB PLAVÁNÍ
3ČÁST VESNICE; HRA S MÍČKEM A HOLEMI
4DÍLO MICHELA DE MONTAIGNE, KTERÝM JE UVÁDÍ DO LITERATURY; MASTURBACE
5LIPNICOKVĚTÁ ROSTLINA; KÓD BRUNEJSKÉHO DOLARU
6MEZINÁRODNÍ KÓD MONAKA; INICIÁLY BÁSNÍKA TOMANA; ŘÍMSKÝCH 1149
7ODLOŽTE (HUD.); BĚLOUŠ (ZAST.)
8ČÁST PŮDY ODKROJENÁ PLUHEM; ČICHOVÝ VJEM; PLATIDLO LAOSU
9MYTOLOG. ASYRSKÉ BOŽSTVO; UBRÁNIT SE
10ČESKÁ POLITICKÁ STRANA; ZN. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ; MPZ TANZANIE
11GUMA; ŘÍMSKY 1501
12PORUČNÍK; STÉCT PO KAPKÁCH
13PLAVECKÝ STYL; VYHRNOVATI

Ovládání programu:

šipkyZměna vybraného políčka
mezerníkZměň směr doplňování
homeVyber začátek aktuálního slova
endVyber konec aktuálního slova
page upVyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka
page downVyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka
CTRL+SHIFT+NVymaž veškerý obsah křížovky
escapeZobraz / skryj nápovědu
@Zapíše písmeno CH

Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.


Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.

Knihy
SMS