Podpořte nás a nepoužívejte na iFauně nástroje pro blokování reklamy

Všimli jsme si, že používáte nástroj pro blokování reklamy. Chtěli bychom vás požádat, abyste naši práci podpořili tím, že na ifauna.cz nebudete reklamu blokovat. Příjmy z inzerce jsou důležitým finančním zdrojem, který umožňuje naše fungování.

Jak blokovací nástroj na stránkách iFauny vypnout?

1. Na libovolné stránce www.ifauna.cz a klikněte na ikonu nástroje pro blokování reklamy (AdBlock, uBlock ad.).

AdBlock

2. V nabídce zvolte možnost: Nespouštět na stránkách na této doméně (či další varianty dle typu nástroje: Vypnuto na tomto webu, Zakázat blokování reklamy pro tento web apod.)

AdBlock