Japonky čabo

Japonky čabo
Kolekce bílých černoocasých japonek z výstavy v Novém Městě na Moravě
Černý kohoutek s typickou hlavou
Široký hřeben bílého kadeřavého kohouta
Černý kadeřavý kohoutek z výstavy v Lipsku
Hejno hedvábných japonek (http://www.hopfenlandalpakas.de/chabo.html)
Typická porcelánová slepička (http://www.chabozucht.de/)
Oblé tvary má také tato černá bíle skvrnitá slepice (http://www.chabozucht.de/).
Atraktivní je také šedý bíle skvrnitý ráz (ttps://translate.googleusercontent.com/).
Šedý hedvábný kohoutek ( http://www.chabo.ch/)
K oblíbeným rázům patří žluté černoocasé (http://maik81.npage.de/).
Obsah
  1. Vznik plemene
  2. Plemenné znaky
  3. Nejčastější exteriérové vady
  4. Barevné rázy
  5. Užitkovost
  6. Specifika chovu
  7. Zahraničí
  8. Klub

Svým zvláštním tvarem a protiklady utváření jednotlivých tělesných partií musejí zaujmout snad každého. Někdy je jim přiřazen i přívlastek groteskní. Jsou vyšlechtěny v celé řadě barevných rázů, ale i s různou strukturou peří.

Zařazení: původní zakrslá plemena (ve Vzorníku plemen drůbeže skupina H1)

Kroužek: kohout 13 mm, slepice 11 mm

Vznik plemene

Japonky jsou velmi staré původní zakrslé plemeno, které v zemi původu dlouhou dobu patřilo k symbolům společenského postavení. Mají za sebou více než tisíciletou historii. Nejčastěji prý byly chovány v bambusových klecích nebo volně v zahradách japonky čabo.

Předkové japonek byli zřejmě dovezeni do Japonska z Číny a pravděpodobně také z Indočíny a Vietnamu. Existenci slepic podobných japonkám v Indočíně zmiňuje japonský spisovatel Choking Inagaki ve své knize Chabo a chov v roce 1951. Název chabo je údajně odvozen od slova Chiyanpa – jižní Čína. Uvádí se ale také, že pochází z oblasti Chamra ve středním Vietnamu, kde se chovají slepice s veveřími ocasy, které by mohly být předky japonek. Slepice se vzpřímenými srpy byly nalezeny také v Malajsii.

První zmínky o dovozech do Evropy pocházejí ze 16. století. První japonky, které začaly psát historii evropských chovů, však uvádějí Angličané roku 1856 (některé zdroje již 1850), krátce nato se dostaly i do Nizozemska, kde byl první standard uznán v roce 1938. Německo uvádí první přivezené japonky v roce 1860. Japonky jsou dnes rozšířeny po celém světě, vyskytují se v mnoha barevných rázech a v několika varietách.

V našem vzorníku najdeme právě japonky čabo, dále jsou tu nově zařazeny vousaté japonky okina čabo (článek o nich bude v příštím čísle Fauny); k japonkám se mnohdy řadí i další plemeno ohiki s dlouhým ocasem a bílými ušnicemi.

Kromě variet s červeným obličejem se vyskytují také japonky s modročerveným hřebenem a obličejem – shikuro chabo. Existují i variety s velmi velkým hřebenem – daruma chabo, taikankatsura chabo – standard říká, že rozpětí horního bodu hřebene a spodní linie laloků má být u kohouta až 20 cm, u slepice 10 cm. Higo chabo – daruma mají poměrně krátký ocas, pojmenování higo se odvozuje od starého pojmenování prefektury Kumamoto. Daří se jim především v oblasti, ze které pocházejí. Většina zvířat dovezených do Evropy strádala a měla problémy se zdravotním stavem. Kohouti japonky maruha mají slepičí opeření, chybí jim úzké kohoutí peří v závěsech a srpech. Chovají se černé bíle tečkované, původní se líhnou bílé, ale středomořské strakaté se líhnou jako černé s bílou skvrnou na hlavě.

Japonky maruha goiši byly přivezeny do Evropy ve 20. letech minulého století, slepičí opeření u nich časem vymizelo. Zajímavé jsou i belgické bezocasé japonky.

Japonky se chovají také s kadeřavým a hedvábným peřím – jako bezocasé, nebo s vousem. Japonky s hedvábným peřím se do Německa dostaly z Japonska v roce 1900. „Hedvábné“ japonky nejsou vyšlechtěny ve všech barevných varietách.

Plemenné znaky

K typickým plemenným znakům patří malý tělesný rámec, oválnost těla, krátká záda, vodorovné nesení těla, šířka trupu, krátkonohost, vysoký, kolmo nesený, téměř veveří ocas, velikost hlavy a tvar částí hlavy (hřeben, laloky), stabilní a nízký postoj. Důraz je kladen na harmonické proporce. Hmotnost kohoutů je 600 g, slepic 500 g.

Horní linie zad připomíná díky bohatě opeřenému krku a vzpřímenému ocasu písmeno U, záda jsou velmi krátká, křídla musejí být spuštěná a špičkami se dotýkají země.

Ocas je velký, vzpřímený, vějířovitý, rejdováky přesahují asi o třetinu nad hlavu, velké srpy jsou dlouhé mečovité nebo šavlovité (kromě ohiki a bezocasých). Holeně vystavovaných zvířat ba měly být velmi krátké, dobře opeřené, běháky kratičké, ale silné, hladké, jen málo viditelné, zbarvené podle zbarvení peří.

Hlava musí být velmi široká, působí mohutný dojmem, zobák se požaduje krátký a silný, barva odpovídá zbarvení peří stejně jako barva očí. Typický je velký, jednoduchý, široce nasazený, silný, hrubozrnný listový hřeben, u slepic může být klopený. Masivní základna hřebene nese 4–5 pravidelně řezaných zubů. Velké silné a široké jsou také laloky. Obličej by měl být červený, hladký, u starších masitý, nad očima zduřelý, také hrubší ušnice mají červenou barvu. Výjimkou je varieta černého rázu, kde se požaduje tmavý – modročervený – obličej i hřeben. Opeření se požaduje pevné, dlouhé, široké.

Nejčastější exteriérové vady

Nepřípustné jsou hrubé odchylky v typu, jako např. dlouhá záda, strmé držení těla, úzký nebo mělký hrudník, trup trojúhelníkovitého tvaru, delší běháky, našlapování na paty, stranou nesený ocas, vysoko nesená křídla, silně zahnuté velké srpy. Delší záda se objevují zejména u slepiček. Dlouhé srpy kohoutů bývají více zahnuté. Je třeba rozlišovat měkký ocas – je úzce nasazený, naklání se ze strany na stranu. U japonek jsou patrné velké rozdíly v tělesném rámci, mají sklon k nadváze.

Snahou docílit co možná nejkratších běháků dochází k jejich deformacím. Zvířata mívají pokřivené prsty a často se u nich objevuje „kachní běhák“ – zadní čtvrtý prst otočený směrem dopředu. U kohoutů mnohdy chybějí ostruhy nebo jsou nedostatečně vyvinuté. Ojediněle se vyskytuje zachmýření běháků.

U kohoutů bývají jemnější hlavy, u obou pohlaví pak menší hřebeny neodpovídající struktury a nedostatečně vyvinuté laloky, vyskytují se zelené nebo šedé oči. Hřebeny bývají měkké, hrubě perlené i nepravidelně řezané, častý je silný záhyb před zobákem nebo příliš dlouhé kornoutovité laloky. Přehyb – proláklina podél hřebene – se připouští.

U kadeřavých variet bývá peří často narušené struktury s nedostatečně vyvinutými prapory.

Barevné rázy

Počet barevných rázů, ve kterých jsou vyšlechtěny japonky, přesáhl dvacítku. Jejich seznam naleznete v tabulce. Většina barevných rázů vznikala v Evropě, tedy mimo zemi původu.

Nejběžnějšími jsou bílé, žluté, modré s lemem, modré bez lemu, černé, bílé s černým ocasem, žluté s černým ocasem, černobílé, chovají se také žíhané, koroptví, stříbrokrké, černé zlatě lemované, černé stříbrně lemované, pšeničné, trojbarevné, žluté s modrým ocasem, břízové, červené bíle tečkované a žluté kolumbijské.

Zajímavým rázem, který se u dalších plemen nevyskytuje, jsou rotgeschultert (s červenými rameny). Jejich barva je krémově bílá jednotlivá světle žlutá pera jsou povolena na krku, horní část zad a ramena jsou nažloutlá, letky tvoří krémový trojúhelník. U slepice jsou nažloutlé až světle hnědé kryty křídel, zbytek trupu je krémově bílý. Barva očí se požaduje oranžová, běháků žlutá. Nepřípustná je načervenalá barva na krku, hlavě a na prsou, v křídlech a v ocase.

Na našich výstavách se objevují japonky kadeřavé. Krycí opeření se u nich stvolem obrací do protisměru. V zahraničí jsou k vidění také hedvábná zvířata, která mají peří nitkovité, stvoly měkké a vlasovité bez praporku.

Všechny barevné rázy mají žlutou barvu běháků, u černých jsou běháky černé, u tmavých rázů jsou žluté s tmavým nádechem.

Tabulka:
Výskyt barevných rázů v zemích EE
PůvodČRNěmecko 1)BelgieVelká BritánieFrancie
 Japonky 6)Chabo 6)Chabo 6+9),3),4)Japanese BantamChabo 6)
JPčerné stříbroprsébirkenfarbigberken 8)birchen grey 
modréblaublauw  8)bluebleu
modré bíle
skvrnité
blau mit weissen Tupfenblauwberken  8)blue mottled 
modré zlatokrkéblau-birkenfarbiggezoomd blauw  
modré a lemyblau-gesäumtblauwpatrijs  
modré zlatokrkéblau-goldhalsigblauw witgepareld  
modré
oranžovoprsé
blau-orangebrüstigblauwgoudberken  8)  
modré bíle
skvrnité
blau-weissgescheckt   
modré zlatě
pšeničné
blau-weizenfarbigblauwtarweblue-redbleu froment
pestrébunt tri-coloured 
žlutégelbbuff  
žluté modroocaségelb mit blauem Schwanzgeelblauwstaart fauve a queue bleue
žluté černoocaségelb mit schwarzem Schwanzgeelzwartstaartblack tailed bufffauve a queue noire
žluté bíle
tečkované
gelb mit weißen Tupfen   
žluté kolumbijskégelb-schwarzcolumbia buff columbian 
krahujcovitégesperbertokerwitporseleincuckoocoucou
zlatokrkégoldhalsigkoekoekgolden duckwing 
porcelánovégold-porzellanfarbigpatrijstri-colouredmille-fleurs
zlatě pšeničnégold-weizenfarbigtarwe froment
žlutě plavéhellgelb   
millerovy šedéMiller's gray Miller's gray 
černé
oranžovoprsé
orangebrüstiggoudberken  8)brown-rednoir a camail doré
et poitrine liserée
oranžové
pšeničné
orange-weizenfarbiggeeltarwe  
šedéperlgrauparelgrijslavender 
perlově šedé bíle tečkovanéperlgrau
gesperbert
parelgrijs
witgepareld
 coucou gris perle
trojbarevnéperlgrau mit´
weißen Tupfen
porselein  
koroptví vlnitérebhuhnfarbig-gebändertmeerzomig patrijspartridgeperdrix doré maillé
červenérot red 
červené
bíle skvrnité
rot
weissgescheckt
 red mottled 
s červenými ramenyrotgeschultertwitpatrijs  
červené bíle
tečkované
rot mit weißen Tupfen*   
černé 8)schwarz 8)zwart  8)blacknoir 8)
černé bíle skvrnitéschwarz mit weißen Tupfenzwart witgepareldblack mottlednoir caillouté blanc
černé zlatě
lemované
schwarz-goldzwart goudhalzig  8) noir a camail doré
černé stříbrně lemovanéschwarz-silberzwart zilverhalzig  8)dark greynoir a camail  argenté
stříbrně koroptví vlnitésilberfarbig-gebändertmeerzomig
zilverpatrijs
grayperdrix argenté maillé
stříbrokrkésilberhalsigzilverpatrijssilver gray 
stříbrně pšeničnésilber-weizenfarbigzilvertarwe froment argenté
bíléweißwit  8)whiteblanc
bílé modroocaséweiß mit blauem Schwanzwitblauwstaart blanc a queue bleue
bílé černoocaséweiß mit schwarzem Schwanzwitzwartstaartblack tailled whiteblanc a queue noire
pšeničnéweizenfarbig  wheaten
PůvodItálieChorvatskoNizozemskoPolskoSkandinávie
JPChaboŠaboChabo 3),6),8),9)ChaboChabos 
  berken  
blu blauw
(ongezoomd)
niebieskibl?
  blauwberken  
  buff  
fulva a coda blu geelblauwstaartżółty z niebieski ogonem 
fulva a coda neražuta s crnim repomgeelzwartstaartżółty z czarnym ogonemgul sorthalet
fulva picchiettata bianco oker witgepareldżółty z biało nakrapiane 
sparviero koekoekkrogulczy 
collo oro złotoszyjiguldhalsetzlatokrké
  porselein guld sort
porcelaensfarvet
dorata frumento tarwezłoto pszeniczny 
  lichtgeel  
  goudberken  
  geeltarwe  
grigio perla  perłowo szary 
grigio perla picchiettata bianco  perłowo szary biało nakrapiane 
millefiori  złoto porcelanoweperlegra-hvidplettet
perniciata a maglie nere meerzomig patrijskuropatwiany jasno obrzeżony 
  rood witgepareld  
spalle rosse roodgeschouderd wit  
nera 8)crnazwartczarnysort (5+6)
nera picchiettata bianco zwart witgepareldczarny biało nakrapianysort - hvidplettet
nera orocrno-zlatnazwart goudhalzigczarno złoty 
nera argentocrno-srebrnazwart zilverhalzigczarno srebrnysort solvhalset
perniciata arg.maglie nere meerzomig
zilverpatrijs
srebrny jasno
obrzeżony
 
collo argento  srebrnoszyji 
argentata
frumento
 zilvertarwesrebrno
pszeniczny
s?lv-hvedefarvet
biancabijelawitbiałyhvid
bianca a coda blu witblauwstaartbiały z niebieskim ogonem 
bianca a coda nerabijela s crnim repomwitzwartstaartbiały z czarnym ogonemhvid sorthalet
PůvodSlovensko    
JPChabo    
brezová    
modrá    
žltá    
žltá s modrým chvostom    
žltá s čiernym chvostom    
žlté bielo
bodkované
    
krahulcovitá    
zlatokrké    
zlatá pšeničná    
perlovošedé    
perlovošedé
bielobodkované
    
porcelánová    
jarabičia vlnitá    
čierna    
čierna bielobodkovaná    
černá
zlato lemovaná
    
čierno strieborno lemovaná    
striebornosfarbené vlnité    
striebrokrká    
striebornopšeničné    
biela    
biela s modrým  chvostom    
biela s čiernym  chvostom    
* Uznané 2011, 1) Evropský standart platí také pro Lucembursko, Rakousko a Švýcarsko, 3) Také s vousem, 4) Také se slepičím opeřením, 6) S normálním opeření, kadeřavé i s hedvábným opeřením,
8) Také s tmavým obličejem, 9) Také bez ocasu

Užitkovost

Snáška se pohybuje okolo 80–90 vajec s bílou skořápkou, minimální  hmotnost násadových vajec je 28 g.

Specifika chovu

Chov japonek není náročný, pokud se vhodně přizpůsobí podmínky chovu. Japonky nejsou náročné na množství a druh krmiva, nepotřebují mnoho prostoru. Nutností je zateplený, suchý kurník, postačí menší, suchý, čistý výběh nebo voliéra. Krátké nožky nejsou uzpůsobené k pohybu v terénu nebo vysoké trávě. Hodí se pro ně rovné podklady nebo pískované výběhy. Vyniknou na zatravněných plochách, tráva ale musí být nízká a suchá. Téměř nelétají (najdou se výjimky), postačí nízké oplocení, hřady se umisťují nízko nad podlahou kurníku.

Prostředí je nutné udržovat čisté a suché, protože japonky si kvůli svým kratičkým nohám v mokrém nebo znečištěném kurníku ušpiní i spodní část trupu. V zimním období hrozí omrzání hřebenů, v mrazivém počasí se japonky do výběhu nepouští. Vhodné je hřebeny potírat vazelínou.

Pokud se japonky rozhodnete líhnout, pak ač standard předepisuje co nejkratší nohy, při sestavení hejna se nepoužijí jen jedinci s velmi krátkými běháky, např. krátkonohé slepičky a kohoutek s normálními běháky. Je to z toho důvodu, že znak je v homozygotní formě letální (smrtící), kuřata, která jsou jeho nositeli, umírají ještě před vylíhnutím. Krátkonohost je způsobena genem Cp. Páříme-li krátkonohá zvířata, jejich potomstvo se bude štěpit v genotypovém štěpném poměru 1:2:1 a fenotypovém štěpném poměru 1:2. Vylíhne se 25 % dlouhonohých kuřat, 50 % krátkonohých kuřat (heterozygoti) a 25 % zárodků ve vejcích odumře. Při páření krátkonohých s jedinci s normální délkou nohou se vylíhne 50 % krátkonohých a 50 % s normální délkou běháků.

Japonky poměrně často kvokají a o kuřata se vzorně starají. Kvočnu je možné nechat ve stejném výběhu jako ostatní slepice i s kohoutem.

Plemeno je přítulné, přátelské a důvěřivé, má velmi klidnou povahu a snadno se ochočí, proto jsou vhodné i pro děti. Na rozdíl od jiných zakrslých plemen nemají kohouti tak pronikavý hlas.

Zahraničí

Hlavní speciální výstava německého klubu se bude konat 8.–9. 11. 2014 v Langenbergu, další speciální výstavy budou v Hannoveru 18.–19. 10. a v Lipsku 5.–7. 12. 2014. Švýcaři svou speciální výstavu plánují na 3.–4. 1. 2015 v Oberbippu.

Informace o německém klubu chovatelů chobo naleznete na stránkách: http:// www.chaboclub.de/, nizozemský se prezentuje na stránkách: http://www.chaboclub.nl/, švýcarský na: http://www.chaboclub.nl/, americký na: http://www.bantamclub.com/aba/, japonský na stránkách: http://homepage2.nifty.com/choumeikei-chabo/ a belgický na: http://vlaamsechaboclub.franksite.be/. Klub chovatelů japonek pracuje i v Maďarsku: http://www.chaboklub.eoldal.hu/.

Klub

U nás se japonky vyskytují zřídka a klub jejich chovatelů tu nepracuje.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (5x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře