standartne PH

Prodám standartne PH

Predám PH standart, slovenské hrvoliaky modré černopruhe, bielopruhe , chovné ako aj r. 2018. Cena poštových od 7 eur, hrvoliaky od 10 eur podľa kvality.

Predám

Prodám Predám

Predám slovenske hrvoliaky modré čiernopruhé, bielopruhé, chovné aj r. 2018. Cena od 10 eur. za kus.