Otravy

Působením mikrobiálních, rostlinných, zvířecích nebo chemických toxických látek je vyvoláno závažné onemocnění. Vzhledem k čistotnosti koček, jejich...


Působením mikrobiálních, rostlinných, zvířecích nebo chemických toxických látek je vyvoláno závažné onemocnění. Vzhledem k čistotnosti koček, jejich způsobu života a krmným návykům nedochází k otravám tak často, jako u psů. Jedovaté látky se vstřebávají v žaludku a střevech, také kůží a vdechnutím.
Kočky jsou k toxinům velmi citlivé. Nemusí přímo návnadu spolykat, stačí, že si znečistí kožich a potom se musí očistit. Tím se dostane jedovatá látka do těla. Pohodová, nestresovaná kočka, přiměřeně krmená a zaneprázdněná, si nevšímá pro ni jedovatých rostlin ani návnadových jedů. Otravy jsou jednou z nejčastějších příčin úhynu volně a polovolně chovaných koček. Kočkám chovaným v bytě hrozí nebezpečí při okousání jedovatých květin a rostlin, pití vody z misek pod květináči, pozření návnady na mravence, olízání mrazuvzdorných náplní do chladičů aut. Mnohá léčiva jsou pro kočky toxická a to i taková, která kočka olíže po zevní aplikaci.
Obvykle do 2–4 hod. po pozření jedu kočka zvrací, je malátná, leží a odmítá se pohybovat, případně má křeče. Podle množství a druhu jedu dochází bez pomoci k úhynu i do několika hodin. Pomoc zvěrolékaře je nezbytná co nejdříve. Pokud máme podezření na určitou látku, je vhodné ji vzít sebou, případně obal od návnady na hlodavce nebo možnou jedovatou rostlinu. Na některé jedy existují antidota. Pokud není ve zvratcích přímo obsažena jedovatá látka ve stavu, aby ji bylo možno identifikovat vizuálně, nemá smysl zvratky vyšetřovat. Laboratorní vyšetření neznámé látky trvá obvykle déle, než je čas nutný k záchraně zvířete.
Kumarin, talon a jiné návnadové prostředky snižují srážlivost krevní, rozrušují vitamin K a zvyšují propustnost kapilár. Otrava se projevuje krvácením do sliznic, kůže i vnitřních orgánů. Kočky si obvykle návnadových granulí nevšímají, některé jsou ale ochucené tak, že chutnají nejen hlodavcům, ale lákají i kočky.
Metylaldehyd – suchý líh vyvolává působením žaludečních šťáv acidózu. Vzniká zánět žaludku a střev, projeví se zvracení, slintání, třesy, poruchy koordinace pohybu. Kočky se otráví pozřením návnady na slimáky.
Fosfid zinku ve formě červeně zbarvených obilnin nebo modře zbarvených past zvyšuje propustnost kapilár. Průběh otravy je velmi rychlý, kočka zvrací, následuje koma a úhyn.
Strychnin by již neměl být nikde dostupný. Otrava se projeví záškuby a křečemi. Smrt nastane poměrně rychle následkem slabosti a zástavy dechu.
Thalium je těžký kov, který se někdy ještě používá v kosmetice k depilaci. Průběh otravy je pomalý, nejprve dojde ke kumulaci jedu v organizmu. Zpočátku se projevují všeobecné příznaky narušení trávicího traktu, později dochází k úplnému uvolnění srsti. K úhynu dochází za 10–14 dní. Stejnými příznaky se projevuje otrava přípravky na hubení mravenců v domácnosti. Tyto přípravky jsou sladké a velmi kočky lákají. I když jsou v obalech, tak aby byly přístupny jen mravencům, kočky jsou velmi vynalézavé.
Chlorované uhlovodíky působí na nervový aparát. Při otravě dochází do několika minut ke slintání, zvracení, chvění svalstva, poruchám koordinace pohybu a křečím. Při dlouhodobé otravě malými dávkami dochází k degeneraci jater a ledvin. Kočky se nejspíše otráví při používání nevhodných zevních antiparazitik.
Organofosfáty jsou obsaženy v některých preparátech proti zevním parazitům. Jsou to nervové jedy, otrava se projevuje sliněním, rozšířením zornic, slzením, křečemi až smrtí následkem zástavy dechu. V nepatrných dávkách sice mohou působit proti parazitům a nepoškodit kočku, přesto jejich používání je riskantní.

Fenoly a jejich deriváty jsou silné protoplazmatické jedy, které se mohou vstřebávat i neporušenou kůží. Při otravě vzniká slinění, záškuby a křeče, až neschopnost pohybu, záněty kůže a sliznic. Kočky jsou daleko citlivější než jiná zvířata a proto desinfekční preparáty s fenoly pro kočky nepoužíváme.
Hexachlorofen je obsažen v antiseptických prostředcích, toaletních mýdlech, bakteriostatických a desodoračních prostředcích. Vstřebávat se může neporušenou kůží. Otrava se projeví sliněním, zánětem žaludku a střev, obtížných dýcháním, křečemi.
Formaldehyd – formalin působí poškození sliznic i jen vdechováním par.
Arsen bývá obsažen v insekticidech, postřicích na ochranu rostlin, barvách, prostředcích proti slimákům. Může být vstřebán i kůží. Otrava se projevuje slabostí, zvracením, průjmem, závratěmi.
Etylenglykol je látka z nemrznoucích směsí do chladičů aut. Vzhledem k její sladké chuti ji zvířata ráda olizují a již 1,5 ml stačí k otrávení kočky. Otrava se projeví za 30–60 minut po pozření. Kočka projevuje strach, depresi, objeví se křeče. Úhyn nastává v důsledku zástavy srdeční činnosti.
Olovo je obsaženo v mnohých pesticidech a barvách proti korozi. Otrava postihuje trávicí aparát, dochází k vyhubnutí, neurologickým příznakům, agresivitě i křečím.
Kyselina benzoová je konzervační přípravek na potraviny. Častěji dochází k chronickým otravám při dlouhodobém krmení konzervovanou potravou. Otrava se projevuje přecitlivělostí, agresivitou, dokonce i slepotou. Není vyloučen vliv na vznik zhoubných nádorů.
Rtuť je ve stále větším množství obsažena v mase mořských ryb, v souvislosti se znečištěním moří. Také některé sladkovodní ryby z ekologicky závadných vod jsou v podstatě toxické. Monodietou nebo nadměrným zkrmováním syrových i vařených ryb dochází k chronické otravě. Poškozena jsou játra a ledviny, kočka hyne v důsledku selhání ledvin.
Alkaloid methylxanthin je obsažen v čokoládě, více v hořké než v mléčné. Otrava kočky čokoládou je spíše vzácná, dospělá kočka by musela sníst ( podle letální dávky pro psa) polovinu až celou tabulku čokolády. Pak by se mohl projevit akutní zánět žaludku a střev, zvracení, pohybová hyperaktivita a zrychlení srdeční činnosti.
Prevencí otrav je používání – v prostředí, kde žijí kočky – jen takových preparátů, které jsou neškodné. Je důležité přečíst pozorně návod k použití a podle něj případně zabránit kočce po doporučenou dobu v přístupu do míst, kde byl preparát použit.

Léčiva nevhodná (toxická) pro kočku

Aspirin, anopyrin, acylpyrin a další preparáty obsahující kyselinu acetylosalicylovou a její sloučeniny.
Léky obsahující paracetamol – ataralgin, mexalen, panadol, paralen a další.
Střevní desinficiencia obsahující cloroxin – endiaron.
Léky, obvykle zevně aplikované, obsahující kamenouhelný dehet nebo ichthamol.
Některá antibiotika, zvláště chloramfenikol i při zevní aplikaci.
Anestetika obsahující ketamin pro kočky s rexovitou srstí.
Doporučení – nepodávat kočce žádné preparáty bez doporučení zvěrolékaře–specialisty.

Rostliny pro kočky jedovaté

U koček chovaných trvale volně nebo polovolně prakticky nedochází k otravám jedovatými rostlinami, protože přirozený instinkt je varuje. Kočka má možnost okusovat rostliny, které ji chutnají a neokusuje jiné.
Pro kočky chované v bytě a zvláště pro koťata je zajímavá každá nová věc a nové rostliny je nutno vyzkoušet, jak chutnají. Také při nemožnosti kousat „trávu“ se kočky zajímají o okusování pokojových květin nebo přinesených kytic. Proto je vhodné se informovat při nákupu nebo daru nových rostlin o jejich vhodnosti do kočičí společnosti.

Nevhodné jsou:
Agave, aloe, áron, azalka, barvínek, brambořík, břečťan, cesmína, čemeřice, difenbachie, durman, fíkovníky, hortenzie, hvězdník, hyacint, chryzantémy, jalovec, jmelí, kala, kapradiny, konvalinky, kosmatec, kroton, křín, libora, listopadky, mahonie, mučenka, myrta, náprstník, narcisy, oleandr, oměj, pelargónie, pěnišníky(rododendron), prvosenky, pryšce, ptačí zob, řemenatka (klívie), sansilviera (tchýnin jazyk), skalník, skočec, šafrán, tis, toulitky, vánoční hvězda, vlčí bob, voskovka, zerav.

MVDr. Květa Mahelková

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře