Infekční choroby koček Komplex infekční rýmy koček

U lidí je rýma typické sezonní onemocnění. U koček nezávisí na roční době, projevuje se kýcháním, výtokem z nosu a očí, nechutenstvím, případně zvýšenou teplotou. V mnohých případech se přidružuje i onemocnění horních cest dýchacích a plic. Kočičí rýma je bakteriálního nebo virového původu, nemocná zvířata infekci rozšiřují. Bakteriální infekcí se častěji nakazí kočka od psa nebo člověka než naopak. Podle vnějších projevů nelze často rozlišit, jaký činitel je vyvolávající. Terapie je ve všech případech obdobná. Prevence komplexu infekční kočičí rýmy je vakcinace (herpesviróza, kaliciviróza).

Virová kočičí rhinotracheitis – herpesviróza

Je to akutní infekční onemocnění koček i exotických kočkovitých šelem, které se projevuje kýcháním, rýmou, zánětem spojivek a horečkou. Je působeno kočičím herpesvirem, je rozšířeno po celém světě, postihuje kočky jakéhokoliv stáří, koťata jsou mnohem vnímavější. Není přenosné na člověka ani jiná zvířata. K nakažení dochází kapénkovou infekcí od nemocné kočky.

Po infekci se do několika dní objevuje kýchání, zvýšená teplota až 41 stupňů, výtok z nosu a očí je nejprve vodnatý, pak se mění na hlenovitý až hnisavý. Oči i nos jsou slepeny sekrety, kočka necítí vůni krmiva a ztrácí chuť k jídlu. Kočka, která se nakazí v době březosti, obvykle potratí. Není-li zavčas zahájena účinná terapie, zánět přechází i na průdušnici, paranasální dutiny, na oční rohovce se tvoří vředy. Stav může přejít v chronický zánět dutin a chronickou rýmu, neléčené onemocnění vede i k úhynu kočky.

Kaliciviróza

I toto virové onemocnění koček je rozšířeno po celém světě a přenáší se pouze mezi kočkami. Postihuje kočky v jakémkoliv věku, koťata jsou citlivější.

Mimo rýmu, zánět spojivek a horečku se objevují také eroze až vřídky na sliznici dutiny ústní, zvláště na jazyku. Komplikací je infekce běžnými bakteriemi a vznik hnisavého zánětu, který může přecházet i na plíce. Onemocnění je provázeno nechutenstvím, rozšiřuje se kapénkovou infekcí z nemocných zvířat. Často je smíšená infekce s herpesvirózou.

Diagnózu je možno stanovit podle klinických příznaků, nelze ale rozlišit původce onemocnění. Momentálně není k dispozici rychlý test pro rozlišení virové a bakteriální infekce. Virologické vyšetření pro rozlišení obou viróz je pro léčbu nepodstatné, protože dosud nejsou známa účinná antivirotika. Důležitější je bakteriologické vyšetření sekretů pro zjištění citlivosti na antibiotika přidružené bakteriální infekce.

Je nutno udržovat nemocnou kočku v hygienickém prostředí s pravidelným větráním a přiměřenou vlhkostí vzduchu, udržovat nosní otvory čisté, průchozí, bez slepených zaschlých sekretů. Krmivo podávat měkké, spíše pastovité, chutné a aromatické. Pokud kočka nepřijímá krmivo, je nutná infuzní terapie, i případná antibiotika je vhodnější podávat injekčně. Čím dříve je léčba zahájena, tím je úspěšnější. Při zanedbání včasné adekvátní léčby a poškození sliznic dýchacích cest může onemocnění přecházet do chronického stavu s trvalou rýmou. Kočky se sníženou imunitou, stresované, ve špatné tělesné kondici a koťata mohou onemocnění i podlehnout.

Prevencí je rutinní vakcinace. Imunní matky přenášejí mateřské protilátky na koťata. Nejen chovné kočky, ale všechny kočky by měly být pravidelně vakcinovány. V součastné době je u nás registrováno 13 kombinovaných vakcín a dvě jen proti herpes– a kaliciviróze. Koťata je možno vakcinovat již od stáří 6 týdnů podle druhu vakcíny a nákazové situace v chovu. Revakcinace se provádí podle návodu výrobce dané vakcíny. Velmi důležitá je po třetím měsíci stáří kotěte, kdy již kotě ztrácí mateřské protilátky a dokáže si vytvořit solidní imunitu. Obvyklá je každoroční revakcinace.

Onemocnění se nejčastěji vyskytuje v hromadných, málo hygienických chovech s nedostatečnou ventilací, s nedostatečným krmením, u často stresovaných nebo jinak oslabených koček. U koček chovaných pouze v domácnosti a pravidelně očkovaných je výskyt pouze sporadický, zato volně chované kočky jsou velmi promořené a udržují infekci v populaci. Je možné přenést infekční kapénky i na rukách a oděvu při kontaktu člověka s nemocnými kočkami.

Jak předcházet onemocnění?

Udržovat všechny kočky v imunitě správným očkováním, podporovat jejich obranyschopnost vhodným krmením, dopřát jim optimální prostředí s přiměřeným počtem zvířat, bez stresu. Pokud mají kočky venkovní voliéry, je nutno zajistit, aby se do blízkosti nedostaly venkovní bezprizorní kočky a nemohly prskáním přenést infekci. Na výstavách kočky na sebe obvykle z blízkosti neprskají, posuzovatelské stoly jsou stále dezinfikovány. Mimo to je vakcinace proti komplexu kočičí rýmy povinná na všechny společné akce. Lze ji doporučit i pro všechny bytové, polovolně i volně chované kočky. Prevence je vždy méně nákladná než léčba.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře