Kobylku nebo hřebečka?

Ano, už je to tady! Podařilo se vám shromáždit určité množství peněz, které byste rádi utratili za správného koně pro vás. Více či méně máte předsta...

Ano, už je to tady! Podařilo se vám shromáždit určité množství peněz, které byste rádi utratili za správného koně pro vás. Více či méně máte představu o tom, jaký by měl mít exteriér, jakou by měl mít povahu. Nyní vás čeká rozhodnutí zásadní. Kobylku nebo hřebečka?

Při výběru koně máte možnost hned trojího výběru -- můžete koupit hřebce, klisnu nebo valacha. Na začátku byste měli mít jasnou představu o tom, k jakému účelu si koně pořizujete. Využití koní je různé. Na většinu z nich čeká sportovní kariéra, která ale v poměru k jejich délce života není příliš dlouhá. Jiné koně kupujeme pouze pro chovné účely. Ostatní pro zábavu. Využití koní však můžeme také kombinovat.

V případě, že se rozhodnete pořídit si sportovního koně, již od počátku musíte vědět, co s ním bude po skončení jeho sportovní kariéry. Hovoříme o tzv. managementu sportovní kariéry (zvážili jste a učinili rozhodnutí o tom, jaké sportovní disciplíně se bude kůň věnovat, jaký bude jeho způsob výcviku, kdo jej bude trénovat a jezdit, jaká bude časová posloupnost jeho kariéry, eventuelně jaká bude délka jeho kariéry) a tzv. chovném managementu (kdy začne jeho reprodukční období, jaký bude výběr koní / protipartnerů pro reprodukci, jaká bude zátěž koně v období reprodukce atd.).

Z hlediska pohlaví je ideálním sportovním (reiningovým) koněm hřebec. Jeho kariéra začíná kolem jeho třetího roku a může končit (s ohledem na jeho fyzické a psychické schopnosti) mezi desátým až patnáctým rokem. Kromě toho, že je hřebec schopen pravidelně se účastnit vámi vybraných soutěží v průběhu celého roku, je to především plemeník, který ve volných chvílích (dle zásad vašeho chovného managementu) připouští klisny. Hřebec jako sportovec má své uplatnění mnohem kratší, než-li jako plemeník. Jako plemenný hřebec může připouštět dvacet i více let (opět s ohledem na jeho psychické a ve zralém věku především fyzické dispozice).

Na klisnu je vhodné nahlížet především jako na nositelku reprodukčního procesu. Její sportovní kariéra je ve srovnání s kariérou hřebců poměrně krátká. Začíná opět kolem třetího roku a končí obvykle mezi šestým a sedmým rokem. Poté by se klisna měla věnovat svým mateřským povinnostem a nenáročnému rekreačnímu ježdění. Na každého koně působí poměrně negativně prostředí soutěží. Málokterý kůň se rád předvádí v cizím prostředí plném neznámých ruchů. Obzvláště negativně pak působí soutěže na psychiku březích klisen. Proto jsou v zahraničí zavedena přísná nařízení, podle kterých se březí klisny nemohou účastnit žádných soutěží. U nás se dosud stává, že na soutěžích převážně nižších kategorií startují i březí klisny. Chovatelé a majitelé klisen často dají na doporučení některých trenérů a jezdců, kteří majitelům “radí”, aby se březí klisny účastnily soutěží i v pozdějším stádiu březosti. Takovým lidem však nejde o dobrý zdravotní stav klisny, ale pouze o jejich vlastní prospěch (v případě, že klisna dosahuje dobrých sportovních výsledků). Odpovědný chovatel má vždy na zřeteli solidní podmínky pro klisnu a zdravý vývoj nenarozeného hříběte. Jestliže se rozhodnete pro chov koní a koupíte si chovnou klisnu za účelem další reprodukce, rozlučte se s její bohatou sportovní kariérou. Pro nenáročné rekreační ježdění však můžete chovnou (březí) klisnu bez problémů využívat až do sedmého měsíce březosti. Vždy však sledujte aktuální zdravotní strav klisny.

Valach je vykastrovaný hřebec. Kastrace se obvykle provádí mezi druhým a třetím rokem života hřebce. Provádí se u hřebce, u kterého se z nějakého důvodu neuvažuje o jeho reprodukčním uplatnění. Nejčastěji se provádí v případech určité exteriérové nedokonalosti (např. vrozené vady) či povahové vady (velmi těžká ovladatelnost), které by se pravděpodobně přenesly i na potomky. Kastrace by neměla proběhnout příliš brzy, a to proto, aby se nenarušil zdravý vývoj koně. Předčasně kastrovaný kůň nebude dostatečně mohutný - a s největší pravděpodobností vám přeroste. Valach nemá žádné další reprodukční uplatnění. Buď jej máte pro sport nebo pro vlastní potěšení.

Zajímavostí jsou rovněž cenové relace koní z hlediska sportovního a chovného uplatnění. Nejvýše ceněni jsou v zahraničí hřebci - bez omezení se mohou účastnit soutěží a zároveň mohou připouštět klisny. Jelikož se za připouštění platí, majitelům hřebců se tak snižují náklady spojené se zajištěním sportovní kariéry hřebce. Zhruba o 25 -- 50 % levněji koupíte klisnu. Protože právě u nich se počítá s omezenou sportovní kariérou. Samozřejmě, jestliže je klisna ve sportu úspěšná, o to větší je šance, že bude zájem o její hříbata. Zatímco hřebec připouští až několik desítek klisen ročně, klisna vám může dát každý rok pouze jedno hříbě (jehož prodejní cenu ovlivňuje celá řada faktorů - původ, pohlaví, exteriér, povaha atd.). Cena valacha je ve srovnání s hřebcem zhruba o 50 % nižší. Je to dáno především ve vztahu k reprodukci - i sebelepší sportovně nadaný valach vám nikdy nedá potomka!

V našich podmínkách jsou zatím nejvýše ceněné klisny. Pravděpodobně je to proto, že majitelé koní předpokládají, že jim výtěžek z prodeje hříběte pokryje větší část nákladů spojených s chovem koní. Na druhém místě jsou hřebci. Jejich menší obliba je dána tím, že majitelé hřebců nedokáží správně zkloubit management sportovní kariéry hřebce s chovným managementem a také skutečnost, že hřebci bývají obvykle obtížněji ovladatelní. Na posledním místě z hlediska ceny pak jsou u nás valaši.

Pohlaví koně je pouze jedním z kritérií, které ovlivňuje nabídku a poptávku po koních.

(převzato z časopisu Český reiner)

text: Ing. Lada Tauferová
foto: Svatopluk Taufer

Poznámka redakce:

S autorkou lze plně souhlasit, pokud se hovoří o westernových plemenech koní. U rozšířenějších plemen u nás pouze malé procento hřebců se stane plemeníky a současné využívání v chovu i ve sportu v podstatě nepřipadá v úvahu.

Fauna

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře