Není hřebec, jako hřebec

Není hřebec, jako hřebec
Typický rozdíl robustního samčího vzezření hřebce oproti jemné klisně.
Objímací reflex.
Obsah
  1. Typy temperamentu
  2. Nervové typy
  3. Reflexy
  4. Typy sexuální aktivity
  5. „Stroj na množení“

Připouštěcí sezóna na rok 2010 začala, katalogy hřebců jsou plně k dispozici a každý, kdo se zajímá o reprodukci koní, ať je to dlouholetý chovatel či pouhý začátečník, který se s koňmi teprve seznamuje, by měl vědět, že není hřebec jako hřebec. Pohlížíme-li na to z hlediska plemene, exteriéru, barvy a dalších aspektů, není o tom jistě pochyb. Chtěla bych se v tomto příspěvku však pozastavit především nad temperamentem, nervovým typem, pohlavními reflexy a jinými ukazateli, které se týkají

Typy temperamentu

Tak jako u lidí, tak i u koní se setkáváme s různými typy temperamentu, jako se souhrnným projevem podmíněných i nepodmíněných reflexů. Připomeňme si tedy, že do této oblasti patří cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. Silný, prudký, nevyrovnaný cholerický kůň se uklidní zhruba tak do hodiny po vzrušení, což není zrovna nejoptimálnější pro manipulaci při vlastním aktu reprodukce. Velmi příznivý pro chov je typ koně sangvinik, který je vyrovnaný, živý a uklidní se během dvaceti minut. Mírný flegmatik a temperamentem slabý melancholik není také příliš vhodnou volbou. Při určování temperamentu je také vhodné posoudit sexuální výraz daného hřebce. Může být výrazný s robustním samčím vzezřením, se silným osvaleným krkem a krátkou klínovitou hlavou, nebo méně výrazný s delší užší hlavou, nevýraznými nadočnicovými oblouky a s jemným krkem, a v neposlední řade i nevýrazný, kde hřebec ztrácí sekundární pohlavní znaky.

Nervové typy

U plemenného hřebce je vhodné ohodnotit také jeho nervový typ. Silný, vyrovnaný a živý hřebec se v každém prostředí rychle orientuje, při krmení je klidný, je zde určitá vyrovnanost při podráždění a útlumu, nástup pohlavních reflexů přichází po sexuálním podnětu. Takový typ hřebce je pro plemenitbu velmi vhodný. Dalším typem je hřebec silný, vyrovnaný, mírný, který se taktéž rychle orientuje, je dobře ovladatelný, avšak má možné sklony k tučnění. Typ, který je méně vhodný pro plemenitbu je hřebec silný, nevyrovnaný až prudký, který má bujné chování, je těžko ovladatelný až agresivní, může u něj dojít k nebezpečí vyčerpání a má sklony k onanii. Naprostým opakem, který ovšem také není vhodný pro plemenitbu, je hřebec slabý, bázlivý, u kterého dochází v novém prostředí k útlumu pohlavních reflexů.

Reflexy

Reflexy jsou velmi důležitou kapitolou týkající se reprodukční činnosti samce.
U hřebce dochází k reflexu erekce a dále se vyvíjí reflex vysunutí pyje a cremasterový reflex, při kterém sval přitáhne varle ke tříselnému kanálu. Dále následují tzv. kontaktní reflexy, které zesílí reflex erekce. Jsou jimi reflex přímého dotyku, kdy samec zjišťuje, jestli je samice svolná k páření, očichá ji na slabině, kouše do krku. Reflex vzeskoku a reflex objímací. Po nich nastupují kopulační reflexy, kterými jsou reflex vyhledávací, reflexy imise, frikce (frikční pohyby), ejakulace a v neposlední řadě reflex seskoku. Hřebci jsou velmi citlivá zvířata, a proto by jejich držitelé či majitelé měli dávat pozor, aby nedocházelo k podnětům, které mohou působit negativně na samotný pohlavní akt. (Například bílá barva pláště ošetřovatele u připouštědla může působit negativně, protože v bílém plášti veterinární lékař odebírá koni krev nebo ho vakcinuje.) Změna ošetřovatele, prostředí či stále se opakující stejné podmínky, které se hřebci stanou „okoukanými“, také mohou ovlivnit jeho chování. Hřebci reagují na podněty týkající se barvy, zvuku, vůně, světla atd. Při nadměrném používání hřebce v plemenitbě rovněž dochází k poruše oplozovací schopnosti a sexuálního libida.
V oblasti pohlavních reflexů nejsou poruchy vyjímkou.
– Porucha reflexu erekce (trvalá nebo naopak nedokonalá či chybějící).
– Poruchy reflexu vzeskoku (mohou být způsobeny onemocněním pohybového aparátu).
– Poruchy reflexu imise (mohou být způsobeny různými srůsty předkožky, nádory apod.).
– Porucha reflexu ejakulace – předčasná ejakulace (v takovém případě se zkracuje sexuální předehra), opožděná ejakulace (zde je potřeba sexuální předehru prodloužit) nebo chybějící ejakulace (někdy může být příčinou neprůchodnost vývodných cest).

Typy sexuální aktivity

Posoudíme-li aktivitu hřebce při vlastním sexuálním aktu dojdeme ke třem typům:
– Velmi dobrá: reflex erekce nastane po přiblížení hřebce ke klisně, následuje reflex vzeskoku a objímací reflex, vyhledávací reflex trvá krátkou dobu, hřebec okamžitě přijímá klisnu nebo umělou pochvu a dochází k úplné ejakulaci.
– Podmíněně dobrá: k vysunutí pyje a erekci dojde se zpožděním, reflex vzeskoku a objímací reflex je opožděný a neúplný, vyhledávací reflex je mnohdy neúspěšný, hřebec potřebuje opakované pokusy, aby se uskutečnil reflex imise a frikce, ejakulace bývá často neúspěšná.
– Nevyhovující pohlavní aktivita: hřebec nejeví zájem o klisnu, nedochází k reflexu erekce, narušen reflex vzeskoku a objímací reflex a pokud dojde k vzeskoku, bývá neúspěšný vyhledávací reflex, k ejakulaci nedochází.

„Stroj na množení“

Pokud se někdy v budoucnu setkáte s plemeníky či je snad budete držet, je dobré si uvědomit tyto základní aspekty a hřebci věnovat péči a pozorovat jeho chování. Souhrnem lze říci, že pro správné využití hřebce v plemenitbě jej nemůžeme brát jen jako „stroj na množení“, ale pohlížet k němu jako k nositeli příznivé genetické informace pro další generace.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře