Zemský hřebčinec Moritzburg

Zemský hřebčinec Moritzburg
Slavnostní zahájení trubači
Areál hřebčince
Lovecký barokní zámek Moritzburg
Haflingové ve volnosti
Historické ukázky využití koní
Nezvyklé předvedení hřebce ze sedla
Po okolí vás sveze "konibus".
Rej šestispřeží
Chladnokrevníci v praxi
Předvedení hřebců plemene hafling
Velká čtverylka na závěr slavností

Nedaleko Drážďan v Sasku se rozkládá městečko Moritzburg, kde se nachází známý německý hřebčinec, ve kterém v současné době chovají těžké teplokrevníky, sportovní teplokrevné koně a také haflingy. O prvních třech víkendech v září se v hřebčinci koná přehlídka plemenných hřebců, která je nádhernou podívanou. Velmi populární je také místní stejnojmenný vodní lovecký zámek, kde se v 80. letech natáčela kultovní pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Lovecký zámek

Čtyři kulaté věže zámku se zrcadlí na vodní hladině a vytvářejí dokonalý barokní obraz. Jdete po hrázi rybníka a říkáte si, že za chvilku uslyšíte dusot kopyt a projede kolem vás kočár s královským párem, a jakmile se setmí, přijede Popelka na svém Juráškovi! Právě zde se totiž v roce 1973 natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku a dodnes tu od listopadu do února (tentokrát 18. 11. 2017 až 25. 2. 2018) pořádají výstavu zasvěcenou této pohádce. Spatřit tak můžete filmové scény, kostýmy i multimediální inscenaci. Původně zde stál renesanční lovecký zámeček, který však přebudoval kurfiřt August II. zvaný Silný na barokní lovecký zámek. Kurfiřt tu chtěl pořádat okázalé slavnosti a výstřední hony. Architekt M. D. Pöppelmann dal založit nové rybníky, které zámku dodaly zdání vodní pevnosti. Našli bychom dokonce přístav a maják! Na úpravě a vybavení interiérů sedmi sálů a více než 200 komnat se podíleli ti nejlepší řemeslníci a umělci ze Saska. Avšak po smrti Augusta Silného zůstala přestavba nedokončená. Dnes je zámek Moritzburg známým místem, kde se scházejí milovníci saského baroka, míšeňského porcelánu a samozřejmě Popelky.

Zajímavosti z pohádky

Pohádku Tři oříšky pro Popelku netřeba představovat, bez ní si už ani nedovedeme představit Vánoce. Věděli jste ale, že kočár, ve kterém se veze královský pár, je v současné době vystaven v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem? Filmového Juráška hráli dva koně – na ježdění využívali Ibrahima, což byl arabský plnokrevník narozený roku 1956 (od roku 1960 běhal překážkové dostihy a později se dostal do stájí oddílu Československý film Praha). V době natáčení mu bylo 17 let. Ve stáji ho zaskakoval německý kůň Kalif, protože čeští koně se kvůli celním předpisům nemohli vozit přes hranice kvůli nakažlivým chorobám. V posledním záběru filmu jedou Popelka a princ na koních přes zasněženou pláň. Pavel Trávníček při natáčení této scény zapadl i s koněm do sněhu a Libuše Šafránková tak pokračovala v jízdě dál sama, protože scénu nebylo možné opakovat – byly by na ní vidět stopy z nepovedeného záběru. L. Šafránková byla velmi dobrou jezdkyní a nedělalo jí problém jezdit v dámském sedle, protože byla zvyklá jezdit i bez sedla. Ale ve scéně, kde v lese s Juráškem přeskakuje padlý kmen stromu, měla kaskadérku, protože režisér Vorlíček nechtěl riskovat případné zranění hlavní hrdinky. (Zdroj: https://www.csfd.cz/film/9430-tri-orisky-pro-popelku/zajimavosti)

Z historie Zemského hřebčína Moritzburg

V roce 1733 byly vybudovány v Moritzburgu královské honební stáje. Po konci napoleonských válek v roce 1828 se rozhodl saský král Anton Dobrotivý založit oficiálně hřebčinec a do původních stájí dovezl 38 zemských plemenných hřebců. Od roku 1871 zde byli chovaní i koně lehčího typu, od počátku 70. let 19. století se zájem chovatelů přeorientoval na oldenburské koně. Na přelomu 19. a 20. století sem začala pronikat chladnokrevná plemena (norici, peršeroni, koně brabantského rázu). Počet koní i jejich kvalita stále stoupaly, ale za 2. světové války utrpěl chov těžké ztráty. Po roce 1945 zde byl chov teplokrevných a chladnokrevných koní určených především pro zemědělce. Začátkem 60. let se hřebčinec začal více orientovat na chov jezdeckých koní a od roku 1956 jsou zde chováni také haflingové. Dále se spolu s chovateli koní v Sasku a Durynsku podařilo zachovat těžká teplokrevná plemena. Od roku 1992 je Zemský hřebčín Moritzburg sídlem Saské správy hřebčínů (Sächsische Gestütsverwaltung).

Současnost

V moritzburgském hřebčinci je dnes chováno přibližně 100 hřebců, a to jak teplokrevníků (včetně koní trakénských – asi 50) a těžkých teplokrevníků (cca 30), tak chladnokrevníků (10) a haflingů (10). Mezi povinnosti saské správy hřebčínů patří chov a výcvik mladých hřebců, ochrana ohrožených plemen, příprava jezdců a vozatajů, stejně jako příprava koní pro zkoušky výkonnosti hřebců a klisen. Budovy hřebčince jsou opraveny do elegantní podoby, obdiv zaslouží krásná krytá jízdárna i pečlivě upravené okolí. Hřebčinec pořádá řadu akcí – zkoušky výkonnosti, přehlídky klisen a hříbat, závody, od 90. let německé šampionáty pro těžké teplokrevníky a v neposlední řadě tzv. Hengstparade (Slavnosti hřebců.) Tato velkolepě pojatá slavnost koní byla původně určena k tomu, aby hřebci po období krytí opět začali trénovat a byli v dobré kondici.

Hengstparade – Slavnosti hřebců

O prvních třech víkendech v září se zde koná přehlídka plemenných hřebců. Probíhá na nedalekém předvadišti zvaném Hengstparadeplatz, kde je více než 5 400 míst k sezení a během tří dní se na jezdeckých dnech vystřídá až 20 000 návštěvníků – takovou popularitu tyto slavnosti mají! Koncept první přehlídky hřebců vznikl již v roce 1924 a jeho autorem byl zemský podkoní Ernst August von der Wense. V bohatém programu se každoročně představí přibližně stovka plemeníků ze Zemského hřebčína. Čtyřhodinový program s přestávkou má po celá desetiletí pevně danou strukturu. Po tradičním zahájení s fanfárami a tympány jsou představeni nejprve mladí hřebci (remonty) pod sedlem, následují těžcí teplokrevníci v různých typech zápřeže a nechybí ani velká vícespřeží, přičemž přehlídku tradičně uzavírá historický dostavník se šestnáctispřežím. Kromě klasických jezdeckých ukázek (např. skokové ukázky či velká drezurní čtverylka s 25 hřebci) mohou diváci vidět i historické ukázky s využitím koní (mj. odvážné kousky kozáků.) Velmi emotivní je vystoupení haflingů ve volnosti. Tato podívaná určitě stojí za výlet k našim německým sousedům.

V letošním roce 2018 se slavnosti budou konat ve dnech 2., 8. a 16. září, začátek je vždy ve 13 hodin, předpokládaný konec po 17. hodině. Dopoledne si ještě můžete prohlédnout areál hřebčince, který je otevřený od 9 do 11 hodin. Více informací najdete na https://www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/termine/hengstparaden/.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře