Vlastní kůň, díl 5: Koňské papíry

Vlastní kůň, díl 5: Koňské papíry
Vlastní kůň, díl 5: Koňské papíry
Obsah
  1. Zákon udává, že 
  2. Průkaz koně
  3. Smlouva o koupi koně

Možná to nevíte, ale koupí koně se zavazujete dodržovat několik zákonů. Jinými slovy: pokud je nebudete dodržovat, byť z neznalosti, můžete za to být popotahováni či potrestáni. V tomto díle mám na mysli tzv. Plemenářský zákon (č. 154/2000 Sb.) a jeho vyhlášku o označování zvířat a jejich evidenci (č. 136/2004 Sb.) a občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.). Výsledkem je skutečnost, že chtě nechtě budete muset „papírovat“. Pojďme se na to podívat trochu blíž.

Zákon udává, že 

1) každý kůň musí být náležitě označený, a to slovním a grafickým popisem, koně narození v roce 2009 a později i čipem a koně náležící do některých plemenných knih i výžehem;

2) každý kůň jakéhokoli plemene včetně kříženců musí být evidován – angličtí plnokrevníci u Jockey Clubu ČR (JC), klusáci u České klusácké asociace (ČKA) a ostatní plemena a kříženci v Ústřední evidenci koní (ÚEK, www.uek.cz);

3) každého koně musí vždy doprovázet průkaz koně vystavený v souladu s předpisy EU čili onen známý „očkovací průkaz“ nebo kdysi nazývaný „modrý průkaz“ (který je dnes už různých barev).

Průkaz koně

Průkaz koně je povinný identifikační doklad koně, něco jako „koňská občanka“. Má být všude tam, kde je kůň. Vystavuje se v době, kdy je kůň hříbětem, a to do konce toho kalendářního roku, kdy se kůň narodil, ideálně ještě dokud je jako hříbě pod matkou. To znamená, že s koupí koně vám musí prodávající předat i jeho průkaz. Už v minulých dílech jsem se zmiňovala, že v případě, že prodávající průkaz nemá a má k tomu různé omluvy a výmluvy, ko­ně nekupujte, protože to vždy zavání nedbalostí ze strany prodávajícího nebo dokonce nějakou levárnou.

V průkazu koně najdete několik důležitých údajů o koni:

• jméno koně a životní identifikační číslo, datum narození, plemennou příslušnost,

• slovní a grafický popis,

• jméno a adresu chovatele (tedy toho, u koho se kůň narodil, kdo byl majitel matky koně v době jeho narození), jména a adresy všech dalších majitelů koně, samozřejmě včetně majitele současného, tedy prodávajícího,

• u některých koní narozených v roce 2009 a později i potvrzení o původu koně (viz dále),

• záznamy o očkování, o povinném vyšetření (například krve na infekční anémii), o veterinárních úkonech (například i kastraci), vyšetření na zakázané látky aj.

Průkaz koně není totéž jako průkaz původu koně. Průkaz původu koně je oficiální potvrzení toho, že kůň patří k určitému plemeni a je řádně zapsán do patřičné plemenné knihy, jinými slovy je „čistokrevný“. Pro omezení množství papírů se však u koní narozených od roku 2009 do průkazu koně vlepují strany s potvrzením o původu koně, tedy je zde potvrzená příslušnost koně k příslušné plemenné knize. Kupujete-li staršího koně, který je „čistokrevný“, tedy zapsaný v určité plemenné knize, žádejte prodávajícího i o jeho potvrzení původu, jež bude pravděpodobně natištěné na speciálním listu a samozřejmě náležitě potvrzené správcem plemenné knihy. Hodně staří koně ještě mohou být vybaveni tzv. výpisem z plemenné knihy.

Když kupujete koně, je vaší zákonnou povinností požádat organizaci, u které je kůň zaregistrovaný (tedy JC, ČKA nebo ÚEK), o změnu majitele koně. Na stránkách patřičné organizace si stáhněte formulář „Hlášení změny“. Ten vyplňte, podepište a nechejte ho podepsat i prodávajícím (tedy původním majitelem koně). Patřičné organizaci pošlete nejpozději do 5 dní od koupě toto „Hlášení změny“ a průkaz koně, aby do něho mohli provést přepis majitele. V případě, že z nějakého důvodu nemáte „Hlášení změny“ podepsané prodávajícím, pošlete dané organizaci ofocenou kupní smlouvu s podpisy.

Hlášení změny musíte provést v případě jakékoli změny, která se s koněm stane: kastrace, utracení, úhyn, vývoz do zahraničí, ztráta, a to vždy nejpozději do 5 dnů od změny.

Jak jsem už psala, průkaz koně musí vždy doprovázet koně. Pokud koně někde ustájíte, musí ho mít u sebe ustajovatel, když s koněm cestujete, průkaz berete s sebou. Pokud průkaz koně ztratíte, musíte do 5 dnů požádat organizaci, která průkaz vydala (ÚEK, JC nebo ČKA), o duplikát, a to písemnou žádostí s uvedením důvodu, proč o duplikát žádáte. 

Nutno upozornit, že přestože průkaz koně je identifikační doklad daného koně, nejedná se o doklad o vlastnictví koně – tím je oboustranně podepsaná kupní smlouva!

Smlouva o koupi koně

A pojďme v čase o jeden krok zpět: než si koně odvezete domů, než ho zaplatíte, sepište s prodávajícím pořádnou smlouvu. Naprosto jasně a nezaměnitelně uveďte prodávajícího a kupujícího včetně platného kontaktu, popřípadě i zprostředkovatele.

Podle občanského zákoníku má být v kupní smlouvě jasně napsáno, co se prodává, v jakém množství a stavu a za kolik. Jinými slovy: je třeba jasně a neoddiskutovatelně popsat prodávaného/kupovaného koně, nejen jeho skutečné a celé jméno (tedy to, pod kterým je zaregistrován u patřičné organizace a jež má v průkazu koně), ale také ho řádně popsat, nejlépe barvu, všechny odznaky i výžehy nebo číslo čipu, případně jizvy, chlupové víry apod. 

Do smlouvy je třeba napsat přesně a jasně účel koupě koně, tedy k čemu bude daný kůň sloužit; prodávající tím potvrzuje, že kůň je k danému účelu vhodný, a to zdravotně, tělesně i povahově. Ostatně prodávající je povinen uvést všechny problémy, o kterých u prodávaného koně ví; kupující podpisem smlouvy potvrzuje, že byl o nich informován a bere koně tak jako tak. 

Do smlouvy je dobré napsat i to, kdy a jak si kupující koně převezme, popřípadě jak mu bude kůň předán/dovezen, kdo přepravu zaplatí. Vhodné je uvést, kdy a jakým způsobem kupující za koně zaplatí. 

Jsou situace, kdy si prodávající klade určité podmínky, například předkupní právo, tedy to, že v případě prodeje bude kůň nejdříve nabídnutý jemu. Samozřejmě podmínek ze strany prodávajícího i kupujícího může být víc (například prodávající bude chtít vědět, jak má být kůň ustájen, kdo ho bude jezdit, kupující chce vědět, jak se kůň chová u podkováře, ve stádě či během přepravy apod.), po vzájemné domluvě lze i ty do smlouvy zapsat. Ostatně, myslete na to, že dáno je jen to, co je napsáno (a oboustranně stvrzeno podpisem). Proto kupní smlouvu sepisujte společně s prodávajícím, v klidu, s rozmyslem a po vzájemné dohodě.

Pro svého nového koně tedy nejeďte pouze s „penězi v ruce“, ale mějte v ní i podepsanou kupní smlouvu (ve dvou provedeních) a formulář „Hlášení změny“ a neodjíždějte pouze s novým koněm, ale i s podepsaným „Hlášením změny“ a průkazem koně. Pouze tak můžete být chráněni, kdybyste přišli na nějaké „nepravosti“ či zádrhele.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (8x):

1
2
3
4
5

Autor textu MVDr. Dominika Švehlová
Autoři fotografií zdroj: Shutterstock , MVDr. Dominika Švehlová

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře