Nebezpečné javory aneb atypická myopatie koní v otázkách a odpovědích

Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor klen, Acer pseudoplatanus
Javor jasanolistý, Acer negundo
Javor jasanolistý, Acer negundo
Javor mléč, Acer platanoides
Javor babyka, Acer campreste
Javor babyka, Acer campreste
Obsah
 1. Čím je atypická myopatie tak nebezpečná?
 2. Co ji způsobuje?
 3. Kteří koně mohou onemocnět?
 4. Jak se koně nakazí?
 5. Co se stane v těle koně?
 6. Podle čeho poznáme, že kůň onemocněl atypickou myopatií?
 7. Lze si tuto nemoc splést s něčím jiným?
 8. Co je třeba udělat, máte-li u svého koně podezření na atypickou myopatii?
 9. Jaká je léčba této nemoci?
 10. Jaká je šance na vyléčení?
 11. Co můžete udělat, aby kůň neonemocněl?

Myopatie neboli poškození svalů je u koní obávané a bohužel stále se vyskytující onemocnění, které sice může mít různé příčiny, ale vesměs končí poškozením svalových vláken, dočasným nebo trvalým ovlivněním jezdeckého využití koně, a někdy dokonce smrtí. V tomto článku bych se ráda podívala na jednu z „mladších“ myopatií, na nemoc, která byla na našem území diagnostikována pouze před pár lety, ale každým rokem počet postižených koní roste závratnou rychlostí. Není divu, že se jí majitelé stále více bojí.

Mluvím o nemoci, které se říká atypická myopatie, můžeme se setkat i s názvem sezonní pastevní myopatie koní, protože postihuje především pasoucí se koně na podzim, méně pak na jaře. Dříve se u nás toto onemocnění vyskytlo jen občas a obvykle ani nebylo správně diagnostikované, na podzim 2018 však bylo postiženo skutečně hodně koní a začalo se o něm více mluvit i mezi laiky. Pravděpodobně za to může i změna klimatu a velmi teplé a suché počasí od jara toho roku. 

Čím je atypická myopatie tak nebezpečná?

Toto onemocnění mívá velmi rychlý průběh a popisuje se, že 70–90 % postižených koní přes všechnu snahu uhyne. 

Co ji způsobuje?

Příčinou je látka hypoglycin A, který se nachází v některých semenech, listech nebo semenáčcích stromů javoru klenu nebo javoru jasanolistého. Při důkladném výzkumu javorů v Evropě i USA bylo zjištěno, že se tento toxin nenachází v každém semeni ani v semenech každého zmíněného stromu. Proto je tak těžké odhadnout, který strom je opravdu nebezpečný a zda je konkrétní kůň skutečně v ohrožení. 

V javorech mléč a babyka zatím hypoglycin A prokázaný nebyl.

Spekuluje se i o tom, že onemocnění spouští černá skvrnitost listů javorů, kterou způsobuje cizopasná houba svraštělka javorová (Rhytisma acerinum).

Kteří koně mohou onemocnět?

Onemocnění postihuje koně jakéhokoli věku a typu, ale mladí koně bývají náchylnější. Není to nemoc nakažlivá, avšak někdy onemocní více koní na jedné pastvině. Nemoc nenajdeme u koní, kteří pobývají ve stájích nebo výbězích bez možnosti pastvy.

Jak se koně nakazí?

Kůň musí pozřít semeno javoru (na podzim) nebo mladý semenáček (na jaře), který obsahuje hypoglycin A. Jedná se obvykle o koně, kteří pobývají na vypasených pastvinách, semena sežerou proto, že nemají mnoho na pasení. Podzim 2018 byl suchý a větrný, pravděpodobně vítr shodil ze stromů i nezralá semena a zanesl je na větší vzdálenost než v jiných letech. Proto se vyskytlo u koní tolik onemocnění. Kromě toho byly pastviny suché a spasené, takže koně byli ochotní sežrat cokoli, co našli na zemi; normálně si semen javorů nevšímají. 

Co se stane v těle koně?

Hypoglycin A se v těle koní mění v toxin, který poškozuje metabolismus tuků svalových vláken, takže se v nich pravděpodobně hromadí a tím je poškodí. Svalová vlákna popraskají a odumírají. To je pro koně velmi bolestivé, postižený může být i srdeční sval. Kromě toho se z rozpadlých svalových vláken uvolňuje červené svalové barvivo myoglobin, které se krví zanese až do ledvin a jimi se dostane do moči. To zbarví moč na tmavo a může silně poškodit ledviny.

Podle čeho poznáme, že kůň onemocněl atypickou myopatií?

Autor textu MVDr. Dominika Švehlová
Autoři fotografií zdroj: Shutterstock , zdroj: Pixabay