Vlastní kůň, díl 16: Výběr vhodného ustájení – ustájení typu 24/7

Aktivní stáj Žižkovec: přístřešek se zpevněným okolím, cestičky a slámou nastlaný záchodek
Koňský záchodek nastlaný slámou nebo jiným sypkým materiálem využívají k močení především hřebci a valaši, protože nemají rádi, když jim moč stříká na nohy.
I malé prostory mohou být členité a mít různorodý povrch. Lesík nebo skupina stromů pak koním zajistí ochranu před nepřízní počasí (především horkem a mouchami) a představuje i dobré „drbadlo“.
Průchod na pastvinu zpevněný plastovými rohožemi; koně se „musí projít“ po různých površích a terénu, když se chtějí dostat na trávu, do stínu, k vodě.
Obsah
  1. Ustájení 24/7
  2. Plocha, povrch, členění
  3. Velikost a složení stáda
  4. Stín, závětří a zábava
  5. Krmení, napájení a „hnoje“
  6. Oddělení koně od ostatních

Už jsme se seznámili s pastevním ustájením koní, s jeho výhodami, nevýhodami a s úskalím, které je třeba znát. Přestože z hlediska přirozených potřeb koní je toto ustájení jistě nejvhodnější, ne vždy je možné ho koni dopřát. Možná v okolí vašeho bydliště žádné takové možnosti nejsou, možná zjistíte, že pokulhává péče o koně nebo by v takových podmínkách byl problém s plánovaným využíváním vašeho nového koně. Pojďme se podívat na další typ ustájení, který také do velké míry splňuje přirozené potřeby koní, a na to, co dobrého i špatného s sebou může přinášet, na co si dát pozor a o co se zajímat.

Stádo, venek, pohyb, spousta podnětů – to všechno kůň potřebuje nejen ke svému spokojenému životu, ale i k udržení celkového zdraví a dlouhodobé využitelnosti člověkem. Venkovní ustájení mu většinou toto vše zajistí, proto se dnes stále více majitelů zajímá právě o možnosti mít svého koně v takových podmínkách. Jinými slovy: chce ho dát do „nějakého ustájení v typu 24/7“.

Ustájení 24/7

Ustájení v typu 24/7 znamená, že koně mají po celých 24 hodin k dispozici pobyt venku. Není to nutně pastevní ustájení, o kterém jsme psali minule, ale může se jednat i o takzvanou otevřenou stáj, kdy kůň kdykoli vejde dovnitř a kdykoli zase vyjde ven. První rada proto zní: důkladně si nabízené ustájení prohlédněte, zjistěte, o co se jedná a jak je všechno zařízené a organizované. Ustájení 24/7 může docela dobře být i blízko velkých měst, nebo dokonce ve městě, vůbec se nemusí jednat o plošně rozsáhlý areál, a dokonce zde kůň vůbec nemusí být ve stádě. Přesto by měly být splněné důležité životní potřeby těchto zvířat. Budete-li vybírat nějaké z takových ustájení, zkontrolujte si především následující body:

Plocha, povrch, členění

Mnohá ustájení 24/7 jsou na menší ploše, může se dokonce jednat jen o několik stovek metrů čtverečních. Přestože koně jsou „děti“ volnosti a velkého prostoru, nemusí to být až takový problém. Důležité je zajistit koním jednak možnost dostatečného volného pohybu a také podmínky pro dostatečný odpočinek. Zjistěte si proto, jak jsou koně na menších plochách motivováni se pohybovat. Možností je vícero, například:

– mají seno roznošené po trochách po celém prostoru a chodí si od kupky ke kupce nebo od sítě k síti;

– mají potravu, vodu a stín na různých místech, nepohybují se mezi nimi přímo, ale musí jít po klikatých cestách, takže se projdou;

– mají možnost přecházet mezi několika malými „pastvinkami“ apod.

Při vhodném členění a motivaci (obvykle žrádlem) mohou koně na několika stech čtverečních metrech denně volně nachodit i několik kilometrů. Bonusem pak je různorodý povrch, například písek, beton, štěrk, tráva, ale i kopečky, schody, klády, balvany, brouzdaliště, lesík, který nejen prostor oživuje a aktivuje psychiku koní, ale také zlepšuje jejich koordinaci pohybu a utužuje kopyta. Především v období mokra je důležité, aby měli koně k dispozici i dostatečnou zpevněnou plochu.

Velmi důležité je mít i místo nebo místa, kde budou koně ochotně a nerušeně odpočívat, lehat si a spát. Přestože spánek koní vleže je jen krátkodobý a nemusí probíhat každý den, pro život je nepostradatelný. Koně obvykle rádi lehají na měkký povrch a potřebují mít okolo sebe dostatečný prostor, aby se mohli rychle zvednout a odejít. Výborné je místo mírně vyvýšené, odkud vidí kolem sebe, ale které je zároveň chráněno před deštěm a větrem, tedy dostatečně otevřený přístřešek. Může být nastlaný pilinami, slámou (ale pozor na to, že koně ho budou rádi používat i jako záchod!), mohou tam být speciální matrace, může to být kus prostoru vysypaný vrstvou písku, ale klidně i tráva. Je třeba, aby byl oddělený od míst, kde se koně aktivně pohybují; tam si totiž lehat nebudou.

Při prohlídce stáje je dobré si všímat, zda se koně aktivně a sami pohybují a zda odpočívají v klidu. Jestliže zde jen stojí velkou část dne nebo si nechtějí lehat či nemají kde, všude je bláto nebo naopak tvrdo, není tato stáj pro vašeho koně vhodná. Na pohyb a odpočinek jednotlivých koní má velký vliv i složení stáda.

Velikost a složení stáda

Především v malých prostorách musí být jen málo koní. Kromě toho si musí všichni jedinci navzájem „sednout“, protože jakékoli šarvátky, honičky či provokace zde mohou končit v lepším případě stresem koní, v horším i zjevným zraněním. Je nutné respektovat potřebu osobního prostoru každého jedince. Jednotliví koně by měli mít možnost „schovat se“ za různé přepážky či přírodní „rozdělovače prostoru“. Proto je dobré, když i na malé ploše jsou různé kmeny, balvany, zástěny, květináče, stromy (pozor na jedovaté rostliny!), krmelce či napáječky, ploty a hrazení. Je třeba myslet na to, že nikde nesmějí být velmi úzké průchody, do případné uličky se vždy musí vejít v pohodě i dva koně vedle sebe. Velmi stresující je i zúžený prostor ohrazený elektrickým ohradníkem! Nevhodné jsou i slepé uličky; koně tam buď nebudou chtít chodit, nebo nebudou mít možnost úniku v případě nějaké šarvátky.

Velmi důležité je složení stáda. Na malém prostoru na něm opět záleží víc než na rozlehlých pastvinách. Je velký rozdíl dát staršího důchodce mezi mladé výrostky, nebo mezi klidné dospělé koně. Někdy stačí jeden jediný kůň, který otravuje ostatní, a ti se mu nemohou vyhnout. Menší ustájení 24/7 je vhodné pro malé skupinky koní, kteří si navzájem povahově, pohybově i zdravotně vyhovují, někde lze dokonce vidět koně po dvojicích či jsou takto ustájení sice vedle sebe, ale po jednom.

Zjistěte si proto u prodávajícího, jakou povahu má váš kůň, s jakými jedinci vychází dobře, zda mu vyhovují mladší a aktivnější koně, nebo raději starší a poklidní, zda je rád s klisnami, nebo upřednostní „klučičí“ skupinu, popřípadě se cítí dobře ve skupině smíšené.

Stín, závětří a zábava

V každém ustájení je nutno mít místa a prostory, které koni poskytnou ochranu před nepřízní počasí. Podobně jako v případě pastevního ustájení se i tady dívejte, zda je pro celkový počet koní dostatek přístřešků, které jsou dostatečně velké (vysoké i prostorné), je v nich kvalitní vzduch (především v létě zajišťují dostatečně větrání a nepřehřívají se) a jsou rozmístěné na vhodných místech. Jako ochrana před počasím mohou vedle přístřešků sloužit i stromy nebo zastřešené krmelce, před větrem koně může chránit i roh budovy. Když pálí slunce, dobře postavené ustájení 24/7 zajistí koním po celý den dostatek stínu, fouká-li, všichni koně musí mít možnost stoupnout si do závětří, když prší, musí mít možnost schovat se pod střechu.

Kromě zajištění životně nezbytné ochrany před počasím by koně měli mít v ustájení 24/7 i možnost „zábavy“. Pastevní ustájení jim zajišťuje tu nejpřirozenější zábavu: pastvu. Ta ale není v mnoha menších a „městských“ ustájeních k dispozici, proto musí zajistit ustajovatel nějakou náhradu. Může se jednat o seno rozvěšené v sítích, stálý přísun větví na okus, lze koním nabízet různé koňské hračky nebo zdraví bezpečné předměty, které budou prozkoumávat. Velmi dobrým druhem zábavy a celkového welfare je i váleniště – místo, kde se koně budou rádi válet, popřípadě i ležet a odpočívat. Obvykle to jsou dostatečně prostorné pískové plochy. Další důležitou součástí jsou různá drbadla, která koním přijdou vhod především během línání a v létě, když je hodně obtížného hmyzu. Ta mohou být umělá, v podobě různých kartáčů, nebo koně mohou k drbání využívat stromy.

Krmení, napájení a „hnoje“

U ustájení 24/7 je stejně jako u pastevního ustájení nutné dávat pozor na to, aby se všichni koně dostatečně nažrali a napili. Protože je zde často méně prostoru, hrozí mnohem větší nebezpečí vzájemných potyček a zranění, slabší jedinci mohou strádat, protože jim ti výše postavení nedovolí dostatečný přístup ke krmelcům nebo napáječkám. Sledujte proto, zda mají koně vždy více míst k žraní sena než kolik jich aktuálně ve stádě je. Krmelce se senem mají být umístěné tak, aby byl kolem dostatek prostoru a koně se mohli rozestavět, v případě neshod, aby mohli odejít jinam. Je třeba mít i více napáječek nebo jedno velké (dlouhé) napajedlo. Zjistěte si, jak je to s krmením jádrem, zda se koně přivazují nebo se jinak zajistí, aby si v klidu sežrali svoji porci.

Na omezeném prostoru je třeba mít vyřešené i odklízení trusu a odvod moči. Trus je vhodné uklízet několikrát denně ze skoro celého prostoru, kde se koně zdržují. Nějaké hromady se mohou záměrně ponechat jen v místech, kde jsou „koňské záchodky“. Moč koní je plná dráždivého čpavku, na který jsou velmi citlivé dýchací cesty a oči, a je třeba mít dobře vymyšlené, kam se koně chodí vymočit. Moč by se měla vsáknout a neměla by být cítit. Ideální je mít k dispozici několik menších nastlaných ploch, kam se koně budou chodit vymočit a které se budou průběžně vyklízet. Není dobré, když jako záchodek bude sloužit pískové váleniště; pokud se v písku bude držet moč, bude to čpět a zhoršovat dýchání koní.

Oddělení koně od ostatních

A znovu připomenu, abyste si zjistili, zda je v dané stáji možnost v případě potřeby oddělit koně od ostatních. Může se jednat o léčbu koně nemocného, popřípadě o důležité opatření při začleňování nového jedince do stáda.

Jak jsem už psala, ustájení 24/7 může vypadat různě. Může se jednat o „obyčejný výběh“ s otevřenou stájí, pastvinu s možností zimního výběhu, ale i o zvláštní typy, jejichž výstavba, organizace a filozofie se řídí speciálními pravidly. V našich podmínkách jsou to například také takzvané aktivní stáje nebo ustájení typu paddock paradise. Vždy si však zjistěte, jak funguje konkrétní ustájení, zda vám tamní specifické podmínky vyhovují a zda budou (pravděpodobně) vyhovovat i vašemu novému koni.

 

Příště se podíváme na ustájení v klasické stáji a řekneme si, podle čeho ještě můžete vybírat vhodný domov pro svého nového koně.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (5x):

1
2
3
4
5

Autor textu a fotografií MVDr. Dominika Švehlová

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře