Vlastní kůň, díl 24: Koně a posilování 

Svahy patří do silového tréninku.
V hlubokém sněhu koně musí zvedat vysoko končetiny, což slouží k jejich posilování.
Hluboký terén lze simulovat překonáváním řady kavalet.
Svah nahoru posiluje svaly zádě.
Obsah
  1. Silový trénink
  2. Jak tedy posilovat koně?
  3. Svahy
  4. Skákání + výskoky a seskoky (schody)
  5. Hluboký povrch
  6. Opakování specifických pohybů
  7. Hmotnost
  8. Pár připomínek k silovému tréninku

Už několikrát jsem se zmínila o síle – posilování. Přestože jistou sílu potřebuje pro práci kůň už od začátku, musí se na posilování jít chytře a velmi opatrně. Posilovat totiž nemůžete tělo, které je zcela bez kondice, to byste mu způsobili velké problémy. Jak to tedy s posilováním je, kdy a jak ho provádět?

Svaly jsou to, co trénujeme. Aby sval mohl hýbat tělem, je potřeba, aby bylo dostatečně silný. Jezdecký kůň musí být od začátku schopen „nést jezdce na hřbetě“. Musí s tímto břemene „chodit“ či „běhat“ už od prvních fází zvyšování kondice.  Takže i rekreační vyjížďky vyžadují po koni určitou dávku síly, aby si nezničil pod jezdcem páteř, nebo jen aby se neunavil a nebyl příště „protivný“. Jinými slovy: i silový trénink, samozřejmě prováděný v lehčí intenzitě a přizpůsobený požadavkům konkrétní disciplíny, je potřebný pro každého koně. Jakýmsi „vedlejším produktem“ silového tréninku je takzvané nasvalení koně (= zmohutnění jeho svalů). Sval je o to silnější, čím je větší. 

Důvodem, proč chceme koně cíleně „posílit“, je lepší zvládání obtížného terénu (svahy, voda, hluboký povrch), pomůže mu to snáze skákat nebo provádět prodloužené chody, lépe se mu budou zvedat nohy (v hlubším terénu, v lese mezi napadanými větvemi, ale i při překonání více skoků za sebou) a v neposlední řadě budou stabilizovat hluboké klouby a kůň si méně pravděpodobně nějakým kloubem „hne“. Pokud nemá jezdecký kůň dostatečně silné svaly, setkáte se u něho s blokádami obratlů, subluxací SI kloubu, tuhnutím týlu nebo posunutím lopatky.

Silový trénink

Pokud jste svého koně trénovali podle minulých dvou dílů seriálu, získaly jeho svaly základní sílu, která se postupně a šetrně rozvíjela už jen tím, že kůň klusal, cválal, zrychlovat nebo zpomalovat či se pohybovat do mírných kopců. Jeho tělo je připravené na skutečné posilování, díky čemuž bude výrazně odolnější i vůči náročné zátěži. 

Silový trénink, aby byl skutečně silový (tedy aby se svaly skutečně posilovaly), musí být velmi intenzivní, čili těžký, musí to být skutečně „makačka“. To můžete zajistit tím, že koni určíte druh zátěže (prudké svahy, hluboký terén, kmihu plné pohyby a cviky, skoky, větší hmotnost apod.). Každou tuto práci může kůň vykonávat rychle nebo pomalu. Rychlé stahy svalů při intenzivní dynamické práci (prudké vycválání v hlubším terénu, skok ze cvalu, vycválání strmějšího svahu, aktivní klus v dobrém kmihu na jízdárně…) jsou pro koně přirozenější a jeho tělo je na ně lépe přizpůsobeno. Pomalé, ale o to silnější a déle trvající svalové stahy při pomalé statické práci (vyšší skok z klusu nebo kroku, průchod hodně hlubokým terénem – vodou, vyšlápnutí krokem prudkého svahu, velmi shromážděné aktivní chody na jízdárně – pasáž, pirueta…) jsou pro koně nejnamáhavější prací a do tréninku je zařazujte až na konec, až je kůň v dostatečné kondici a dostatečně silný díky „snadnějším“ posilovacím cvikům.

Pro silový trénink je charakteristické i to, že každým cvikem cíleně posilujeme vždy jen určitou svalovou skupinu nebo svalové skupiny. Například svahy nahoru jsou výbornou posilovnou pro záď a stehna, svahy dolů zase pro plece, cval silně zapojuje do práce břišní svaly, hluboký terén zase svaly končetin. Při skákání se posiluje záď při odskoku a plece při doskoku. Shromážděné cviky na jízdárně pracují i s hlubokým systémem svalů, takzvanými „core“ svaly a připomínají svým principem známé cvičení pilates.

Silový trénink se provádí vždy intervalově, jednotlivé zátěžové fáze musí být krátké (protože jsou velmi intenzivní) a opakují se jen párkrát. Sval se může intenzivně stáhnout nanejvýš 8-12x, pak se unaví a musí přijít odpočinek, proto zátěžovou fázi nepočítáme na minuty, ale spíš na metry nebo na kroky! Celý trénink by měl trvat do 20 minut i s aktivním odpočinkem mezi zátěží nebo sety (plus fáze rozhýbání před tím a fáze „vychladnutí“ po něm). Vždy je třeba dodržet poměr trvání zátěže: odpočinku 1:6. Posilování se většinou začleňuje do tréninku 2x týdně. Pro udržení „silných svalů“ pak stačí trénovat 1x týdně.

Jak tedy posilovat koně?

Pokud chcete posilovat, musíme přimět svaly pracovat proti nějaké jiné síle – obrazně přetlačovat nebo přetahovat se. Tou protisilou je v rámci tréninku koně nejčastěji gravitační síla, ale může se jednat i o silu setrvačnou. Čili veškerá práce, kdy zápasíte s gravitací nebo prudce měníte rychlosti a směr, je vlastně posilování. Proto mezi prvotní cílené posilování už vlastně patřily anaerobní cviky z minulého dílu: hrátky s rychlostí, překonávání setrvačnosti. Protože tyto cviky byly velmi dynamické a síla, kterou při nich svaly generovaly, byla menší či středně velká, byly to vynikající cviky, jak s posilováním koně začít. 

Teď si dáme pár tipů na skutečné posilovačky, do kterých už koně musí být v dobré fyzické kondici a mít za sebou část zmíněného anaerobního tréninku.

Svahy

Jedná se asi o nejčastěji používanou metodu silového tréninku. Intenzita zátěže i to, kterou svalovou skupinu posilujeme, závisí na sklonu svahu, chodu i na směru (nahoru – dolů). 

Mírnější svahy nahoru či dolů nebo po vrstevnici ve všech chodech zlepšují kardiovaskulární kondici a obratnost koně. 

Prudké svahy patří do silového tréninku. Prudký svah nahoru posiluje svaly zádě, zlepšuje kmih koně a prostornost jeho pohybu, ve cvalu se přidává i posilování svalů břišních.

Prudké svahy dolů (vždy v kroku!) zase posilují svaly plecí. 

Jak jezdit svahy, abyste koně posilovali: Svahy se zdolávají v intervalovém tréninku, kdy vyšlápnutí svahu je zátěžová fáze a pomalý sestup dolů, ideálně oklikou po mírnější straně „kopce“, aby to trvalo 5-6x déle, je odpočinková fáze. Prudký svah nemá být delší než zmíněných 8-12 kroků.

Zpočátku stačí 3-5 kroků pro jednu zátěžovou fázi, přitom je vhodné začít mírnějším svahem a nechat koně, aby k němu dojel v klusu či cvalu a plynule ho dynamicky vycválal. Proto je dobré vyhledat si krátké svahy – třeba valy u cesty, remízky apod. To zopakujete v rámci jednoho setu postupně až třikrát, později můžete přidat druhý set. 

Náročnost zvyšujete tím, že budete svah prodlužovat (víc cvalových skoků do mírnějšího svahu) a pak změníte svah na prudší a ten vyšlápnete v kroku. Opět zpočátku stačí okolo 5 kroků, takže třeba začnete uprostřed svahu, 3x v jednom setu. 

Zmíněných 12 kroků do prudkého svahu nebo 12 cvalových skoků do svalu mírnějšího budete projíždět 3x v jednom setu za asi měsíc či dva tréninku. 

Podobně budete trénovat svahy dolů, nejdříve si vyberete svah mírnější na 3-5 kroků a později i svah skutečně strmý. U dobře posíleného koně lze střídat ježdění svahu nahoru a dolů (odpočinková fáze je pak třeba kruh na rovině).

Skákání + výskoky a seskoky (schody)

Skákání je nesmírně účinný silový trénink. Posilují se při něm především zadní končetiny a záď, břicho a při dopadu i svaly předních končetin a plecí. 

I zde je třeba dodržet pravidla intervalového tréninku: po každém „setu skoků“ (např. skoková řada nebo parkur o nejdříve 3-5 skocích, pak až 12 skocích) má být 5-6x delší přestávka v klusu či kroku. 

Jak skákat, abyste koně posilovali: Začíná se s 3-5 nižšími kolmými skoky (cca 60 cm) na jeden nebo 2 cvalové skoky od sebe, které se jezdí zpočátku v jednom setu 3x, potom lze přidat počet skoků v setu nebo další set. Skoky lze postupně zvyšovat i přes jeden metr, lze zařadit oxery, výskoky nahoru či seskoky dolů.

Pokročilejší variantou jsou takzvané in-outy (skoky bez cvalového meziskoku, čili hned po sobě) vysoké 60-70 cm a postupně lze zvyšovat jejich počet. 

Pokud chceme skutečně výrazně posílit záď, pak jsou vhodné vyšší překážky v menším počtu. Opět zde platí, že pro zvyšování zátěže nejdříve zvýšíme počet skoků, až pak můžeme zvedat jejich výšku.

Skákáním můžeme posilovat i jednotlivé zadní končetiny, pokud se kůň nechá skákat na kruhu či v oblouku (posiluje se vnitřní zadní končetina).

Hluboký povrch

Hluboký povrch ubírá pohybu pružnost. Proto kůň musí více pracovat svými svaly, aby nohy „vytáhl nahoru“. Posilovat koně tedy můžeme tím, že s ním pracujeme ve stále hlubším terénu; kromě písku to může být i sníh či voda nebo třeba i vysoká hustá tráva. (Oranici a bláto nedoporučuji, hrozí velké nebezpečí zranění.) Principy práce v hlubokém povrchu jsou stejné, jako u svahů nebo skákání: počítejte kroky či metry, nikoli čas. Pracujte intervalově. Začněte dynamicky (procválejte) v méně hlubokém terénu, zvyšujte počet kroků v setu, počet setů, pak jděte do hlubšího terénu a pracujte v kroku či klusu s vysokým pomalým zvedáním končetin.

Hluboký terén lze simulovat prací přes kavalety (měníte počet i výšku) nebo přes větve v terénu.

Opakování specifických pohybů

Statické pohyby, především shromážděné cviky, jsou další možností silového tréninku. Shromážděný klus, přechody cval-zastavení, shromážděný cval, piruety, nebo pak cviky vyšší drezury (piafa) výborně posilují zadní nohy a záď koně, zachování určité pozice krku pak posiluje sval krční. I zde je třeba dodržovat všechna pravidla intervalového tréninku, kdy zátěžová fáze je onen cvik a aktivním odpočinkem je pak vyklusání nebo vycválání v prodlouženějším chodu a držení těla (a trvá 5-6x déle, než shromážděný pohyb)! Na toto téma hovoří všechny texty o korektním drezurním výcviku koně.

Hmotnost

Při posilování můžeme zvyšovat celkovou hmotnost koně (závaží do sedlové dečky, těžší jezdec) nebo lze posilovat jednotlivé končetiny zvýšením jejich hmotnosti (závaží do kamaší apod.). Už samotné přibití podkov na dosud bosého koně je pro něho velmi intenzivní silovou prací! 

Práce s celkovou hmotností je velmi specifická například pro dostihy a vytrvalostní ježdění, zatěžování jednotlivých končetin se využívá spíš pro zvýraznění chodů drezurních nebo zvedání končetin skokových koní, ale tato metoda je velmi spojená s rizikem přetížení šlach, změnou pohybu končetiny a tím i poškození kloubů či zašlápnutím nebo kopnutím se. Proto posilování koní pomoci zatěžování jednotlivých končetin doporučuji jen do velmi zkušených rukou!

Pár připomínek k silovému tréninku

- Před silovým tréninkem musí být kůň v dobré fyzické kondici a dostatečně nadýchaný, musí být schopen pracovat i v anaerobní oblasti. 

- Před vlastní silovou prací musí být dostatečně uvolněný a zahřátý, musí pracovat efektivně (čili musí mít za sebou takový výcvik, který ho naučí „stylu“, čili korektním pohybům pro danou práci). 

- Při silovém tréninku nikdy nezapomínejte na snadné přetížení koně! Vždy po koni chtějte méně, než kolik vám na pohled „nabízí“. 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (4x):

1
2
3
4
5

Autor textu MVDr. Dominika Švehlová
Autoři fotografií MVDr. Dominika Švehlová , zdroj: Shutterstock

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře