Hyla

O plemenu

HYLA je meziplemenný a meziliniový hybrid (kříženec) vyšlechtěný pro účely faremního chovu králíků. Není to tedy plemeno.

Finální užitkoví hybridi mají na farmách optimální růstové charakteristiky. V podmínkách domácího chovu (variabilní úroveň ustájení, péče, výživy, mikroklimatu apod.) se jejich užitkové vlastnosti mohou značně různit.

 

MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.