Zakrslí králíci

Zakrslí králíci
Hermelín modrooký
Zakrslý barevný – siamský žlutý
Zakrslý barevný – veveří
Zakrslý rex má krátkou srst.
Zakrslý beran - strakáč divoce zbarvený
Obsah
  1. Co stojí za popularitou zakrslých králíků?
  2. Základní dělení zakrslých králíků
  3. Barevné rázy
  4. Králíka s normální, či dlouhou srstí?
  5. Čistokrevné zvíře, nebo křížence?
  6. Základní požadavky a úskalí chovu
  7. Chovatelský klub

Zakrslí králíci v České republice zažívají velkou popularitu. Již delší dobu jsou mezi zájmovými zvířaty na 3. místě v oblibě. S velkou poptávkou po genofondu zakrslých králíků je úzce spojena chovatelská základna. Případní zájemci si mohou vybrat z pestrého spektra plemen a ještě většího počtu barevných rázů. Přestože u příznivců tzv. pet králíků jsou nejvíce rozšíření nečistokrevní zakrslí králíci, v nedávné době lze zaznamenat posun směrem k čistokrevným zvířatům.

Co stojí za popularitou zakrslých králíků?

Za vysokou popularitou králíků coby pet zvířat stojí několik faktorů. Řada dospělých lidí má určité zkušenosti s králíky z dětství a dá se konstatovat, že zná zásady jejich chovu a manipulace. Toto lze chápat jako pozitivní, nicméně stejně tak je potřebné uvést, že některé získané, především výživářské návyky mohou být špatné (např. podávání suchého pečiva, adlibitní krmení aj.) a u zakrslých králíků se většinou ještě více negativně zvýrazní. Nicméně chov králíka není obecně pro většinu lidí nic „exotického“ (při srovnání s např. africkými ježky, velkými papoušky aj.) a při dodržení základních zootechnických, zoohygienických a výživářských zásad a zabezpečení pravidelné vakcinace není nijak problematický. Dalším kladem králíka jakožto zájmového zvířete je v podstatě absence vokalizace. V tomto směru to mají majitelé králíků o poznání lepší ve srovnání s například majiteli psů, koček, papoušků a jiných přirozeně „hlučnějších“ pet zvířat (sousedské vztahy). Drtivá většina králíků (i když jsou vhodně socializovaní a ochočení) nevykazuje většinou úzkou sociální vazbu na jednu osobu. Proto při náhlém odloučení (např. dovolená) nedochází ke strádání zvířete v důsledku stesku. Mimoto králíci nevyžadují pravidelné venčení; lze je chovat ve vhodné kleci či králíkárně s tím, že pohyb mimo ustájovací prostor není nezbytně nutný. V neposlední řadě, při dodržení především výživářských zásad a pravidelného očkování, jsou výdaje spojené se zdravotním stavem králíků omezeny pouze na pravidelnou kontrolu a vakcinaci proti (jen) dvěma chorobám.

Základní dělení zakrslých králíků

Segmentace plemen králíků se v České republice realizuje s ohledem na hmotnost a charakter srsti. Nejvíce chovaná, uznaná plemena jsou zakrslý barevný a zakrslý beran, přičemž králíci plemen hermelín, zakrslý rex, zakrslý saténový, zakrslý strakáč a zakrslý zaječí jsou chováni zřetelně méně. Již několik let nebyl u nás registrován čistokrevný odchov plemene zakrslý liščí, přestože pro účely křížení se tito u nás ojediněle vyskytují.

Barevné rázy

Zakrslí králíci i zakrslí berani v čistokrevné podobě jsou chováni zhruba ve třicítce rázů. Právě i tento aspekt se odráží v oblibě zakrslých králíků jako pet zvířat, neboť každý zájemce o chov si může nalézt zbarvení, které se mu nejvíce líbí. Z výsledků registrace králíků v Českém svazu chovatelů za rok 2017 vyplývá, že v rámci plemene zakrslý barevný se registrují nejvíce zbarvení činčilový, bílopesíkatý černý, divoce zbarvený, tříslový černý, černý, havanovitý, durynský, modrý a rhönský. Zakrslí berani jsou nejvíce rozšíření v barvě divoké, durynské, činčilové, modré a rhönské s tím, že u ZB mají své stálé místo i strakáči s plášťovou kresbou, přičemž tam byli registrováni králíci v celkem šesti barvách. Množství barevných rázů je o poznání menší u ostatních zakrslých plemen. Nad to všechno ale u příznivců pet králíků jsou nečistokrevná zvířata s různě kombinovaným zbarvením. V nedávné době si zájemci velmi oblíbili různě strakaté králíky a také jedince s více či méně kompletní holandskou kresbou nebo bílýma ušima.

Králíka s normální, či dlouhou srstí?

Většina příznivců zakrslých králíků z řad široké veřejnosti začínala s nečistokrevnými zakrslými králíky. Ti byli od cca poloviny 90. let již běžněji nabízeni v zoo­ob­cho­dech – převážně šlo o křížence různých barevných rázů. Co do typičnosti tito králíci měli mnohdy daleko k alespoň hrubé představě o zakrslém králíkovi (dlouhé uši, vysoká hmotnost apod.). Fenoménem bylo (a do jisté míry stále také je), že čím byl králík barevnější, tím byl více žádaný a rovněž finančně ohodnocený. Přestože v současné době jsou pet králíci stále tradičním sortimentem v těchto prodejnách, situace s genofondem pet králíků se poněkud mění. Stále častěji jsou v prodejnách nabízeni ke koupi i čistokrevní zakrslí králíci s tím, že se nejčastěji segmentují na zakrslé barevné, zakrslé berany, zakrslé rexy a zakrslé saténové. Převážně se jedná o typově více či méně odpovídající jedince, téměř výhradně však bez oficiálních rodokmenů. Eventuálně mohou být nabízeni i dlouhosrstí zakrslí, teddy králíci v „klasické přímouché“ nebo beranovité formě, nicméně soudobým trendem je spíše návrat ke králíkům, jejichž srst nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Často jsou preferování zakrslí berani kvůli přirozeně klidnější povaze.

Autor textu a fotografií MVDr. Vlastimil Šimek Ph.D.

Vlastimil Šimek se narodil v roce 1988. Jeho chovatelská dráha se vyprofilovala na chov králíků, zejména zakrslých plemen. Dlouhodobě se věnuje zejména chovu zakrslých beranů divoce zbarvených. V roce 2009 úspěšně složil zkoušky na posuzovatele králíků; později splnil podmínky pro statut mezinárodního (evropského) posuzovatele králíků. Publikuje odborné články v tuzemsku (časopisy Chovatel, Fauna) i v zahraničí. Je vedoucím autorského kolektivu, který připravuje nový Vzorník plemen králíků.