VIII. Celostátní výstava mláďat andulek pořádaná MKCHA


Je již pravidlem, že na třetí listopadový víkend byla naplánována a s úspěchem realizována výše uvedená výstava. Proti dříve pořádaným výstavám byla...

Je již pravidlem, že na třetí listopadový víkend byla naplánována a s úspěchem realizována výše uvedená výstava. Proti dříve pořádaným výstavám byla o jeden den zkrácena. Tzn., že pro veřejnost byla přístupna pouze v sobotu 17.11.01.

Hlavní údaje o této výstavě:
Kategorie Počet chovatelů Počet vyst. andulek Uděleno pohárů Výstavu posoudil
"A" 27 353 8 Petr Pechar (ČR)
"B" 12 163 5 Jiří Junek (ČR)
"C" 4 21 2 Jiří Junek (ČR)
Celkem 43 537 15 -

Kromě pohárů pořízených MKCHA, viz listina vítězů, zakoupili členové klubu poháry pro nejlepší lutino kat. B (ing. Janíček), straku kat. B (př. Kitner) a perlovou (př. Foltýn). Př. Křivohlávek věnoval novou výst. klec pro vítěze kat. C.

LISTINA VÝTĚZŮ VIII. CVA
Číslo klece Chovatel Skupina Barva Číslo kroužku Pohlaví
Vítěz výstavy a současně kategorie "A"
146 Groda Ladislav straky DAS ŠZO 136 1,0
Nejlepší protějšek vítěze výstavy a současně kategorie "A"
239 Groda Ladislav skořicová ŠS 285 0,1
Nejlepší pár výstavy a současně kategorie "A"
P02 Groda Ladislav normální SM 321,114  
Vítěz kategorie B
396 Vedra Petr, ing. straky RS SM 029 1,0
Nejlepší protějšek vítěze kategorie "B"
424 Řehounek Jiří INO 094 0,1
Nejlepší pár kategorie "B"
P14 Tetera Radim normální ŠZ 076,037  
Vítěz kategorie "C"
496 Harašta Petr skořicová TMS 010 1,0
Nejlepší protějšek vítěze kategorie "C"
504 Harašta Petr skořicová TMS 008 0,1
Nejlepší straka kategorie "B"
396 Vedra Petr, ing. straky RS SM 029 1,0
Nejlepší lutino kategorie "B"
426 Záboj Jindřich INO L 063 0,1
Nejlepší perlová andulka člena MKCHA
131 Groda Ladislav perlová P Š 025 1,0
 
VÍTĚZOVÉ SKUPIN
Kategorie "A" Kategorie "B"  
Skupina Číslo klece Chovatel Barva Pohlaví Číslo klece Chovatel Barva Pohlaví
normální 5 Groda SZ 1,0 355 Řehounek ŠZ 1,0
192 Groda ŠZ 0,1 413 Tesař SM 0,1
INO 76 Groda L 1,0 368 Řehounek ŽL 1,0
222 Kubíček A 0,1 424 Řehounek BI 0,1
skořicová 99 Groda ŠZS 1,0 376 ing. Janíček SMS 1,0
239 Groda ŠS 0,1 437 ing. Janíček SMS ŽL 0,1
skořicová 13 Křivohlávek ŠZSO 1,0 385 Konvalina ŠSO Žh 1,0
opalinová 269 Groda ŠSO 0,1 452 Řehounek ŠSO Žh 0,1
opalinová 128 Groda ŠZO 1,0 389 ing. Janíček SMO Žh 1,0
296 Groda ŠO 0,1 461 Tesař SMO 0,1
straky 146 Groda DAS ŠZO 1,0 396 ing. Vedra RS SM 1,0
312 Groda DAS ŠS 0,1 475 Andrášek DAS SZ 0,1
perlová 161 Groda 1,0 408 Řehounek PTZ 1,0
317 Groda P SZ 0,1 486 ing. Vedra PBI2f 0,1
 
VÍTĚZOVÉ TŘÍD
Kategorie "A"
Groda (17x), Janča (3x), Mitáček (2x), Řejha (1x), Dvořák (1x)
Kategorie "B"
Tetera V. (2x), ing. Janíček (3x), Řehounek (1x), Záboj (1x), Andrášek (1x), Tesař (1x)
 
Zpětný pohled na dosud realizované výstavy MKCHA:
Ročník Vystaveno andulek Počet chovatelů Vítěz výstavy Vítěz protějšků Nejlepší pár (kolekce)
1994 302 23 Raštica Raštica Groda *
1995 295 27 Groda Raštica Groda *
1996 398 33 Groda Raštica Groda
1997 477 40 Habrcetl Řejha Habrcetl
1998 530 46 Janča Habrcetl Řejha
1999 617 46 Groda Groda Lukovič
2000 438 38 Janča Janča Řejha
2001 537 43 Groda Groda Groda
* V r. 1994 a 1995 se soutěžilo v kolekcích.

V kategorii “C” byl pro malý počet zúčastněných chovatelů vyhlášen pouze vítěz kategorie a jeho protějšek. Obě tato ocenění získal př. Harašta.

Tato výstava je jako jediná v České republice organizovaná podle kategorií. Kategorie “A” - šampion, kategorie “B”- - pokročilý a kategorie “C” - začátečník. Vystavení mohli být pouze ptáci z vlastních odchovů r. 2001. Mezi chovateli se takové výstavy nazývají “výstavami pravdy”. Pro MKCHA výsledky z této výstavy poslouží jako podkad pro vyhodnocení klubové soutěže o nejlepšího chovatele. Slavnostní vyhlášení tří prvních chovatelů bývá uskutečněno na výroční schůzi klubu v měsíci dubnu následujícího roku.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu VIII. Celostátní výstavy andulek - mláďat.

Výbor MKCHA přeje všem svým členům i ostatním chovatelům veselé prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška, mnoho zdraví, štěstí, pohody a úspěchů pracovních i chovatelských v r. 2002.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5