Možné příčiny selhání chovu


Obsah
  1. Nejčastějším původcem bývá samice
  2. Nedostatečný přísun proteinů
  3. Jak správně krmit andulky

Jedním z nejčastějších témat, o kterém hovoří chovatelé andulek, je problém selhání samce nebo samice v chovu, jak o tom píše v AZN 5/02 významný německý chovatel pan T. VINS.

Nejčastějším původcem bývá samice

1. atypické chování 1,0 vůči 0,1 nebo obráceně, případně vůči mladým
2. zřejmě zcela zdraví ptáci, kteří neoplodní
3. ptáci, kteří zničí snůšky nebo dokonce vejce sežerou.

Jmenovaný chovatel je přesvědčen, že nejčastějším původcem všeho bývá samice.
Mnoho chovatelů a také zvěrolékařů jsou toho názoru, že se u andulek vyskytuje nejčastěji chudokrevnost - nedostatek červených krvinek v krvi - případně také poruchy jater. Anemie a narušení jater mohou mít určité souvislosti. Ptáci s narušenou funkcí jater jsou málo vitální, celková výměna látková je narušená. Důsledkem je snížení pudu rozmnožování. Stanovit diagnózu tohoto onemocnění je obtížné a jen odborník ji může stanovit. Pro
laika může být určující barva ozobí: u samce je zbarveno šedozeleně místo modře, u samice je zbarveno šedě, místo hnědé.

Nedostatečný přísun proteinů

Dalším vodítkem může být narušené opeření způsobené nedostatečným přísunem proteinů krví. Dalšími náznaky jsou malá pohyblivost (ospalost) a nadváha. Je-li pták vystaven námaze, těžce dýchá a je obava z následného úhynu. Proti této nemoci není, píše pan Vins, dosud účinný lék. Je také možné, že to je důsledek dlouhodobého krmení nevyváženou potravou, což může být i dědičné. Velký pozitivní význam má čerstvý a čistý vzduch v prostředí, kde jsou ptáci chováni. Mnozí chovatelé dávají přednost umístění andulek v malých klecích, kde dochází k cirkulaci výparů z jejich trusu. Tyto plyny snižují obsah kyslíku. Je proto výhodnější umisťovat andulky do větších klecí, aby měly dostatek prostoru k létání, které je důležité pro správnou funkci plic a dýchacích cest. Ještě je nutno připomenout častou nevyváženost podávané potravy. Cca 90 % krmení tvoří tvrdé zrniny (proso a lesknice), 5 % měkké krmení, které si chovatel připravuje buď sám nebo ho kupuje hotové v zoo obchodech. Tvrdý grit, který je důležitý pro trávení, chovatelé často nedávají. Čteme-li zprávy o složení a konzumaci potravy andulek v přírodě, zjišťujeme, že příjem zrnin činí sotva 50 - 60 %, zbytek tvoří zelené krmení a hmyz, které bezpochyby obsahují všechny vitamíny a minerálie, které jsou pro zdraví ptáků nezbytné.

Jak správně krmit andulky

Víme, říká p. Vins, že v otázce, jak správně andulky krmit, stále tápeme. Mnoho nabízených a používaných produktů je chemicky ošetřeno a organismus ptáka není schopen je strávit. Proto se často dopouštíme více chyb, způsobujeme více škody než užitku. Mnozí chovatelé přísahají na přínosnost doplňků krmení, jako např. medu, mléka, droždí, sirupu ze šípků aj. Mělo by se ale pamatovat na to, že při jejich zkrmování, zvláště v letních měsících, se tato krmiva snadno kazí a mohou narušit zdraví ptáků.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5


Autor textu Rudolf Vít

Erudovaný, u chovatelské veřejnosti uznávaný odborník, který své neocenitelné znalosti v chovu exotického ptactva, především jeho oblíbených agapornisů v různých barevných mutacích a papoušíčků, předával všem zájemcům této odbornosti. Téměř celý život se věnoval chovu ptáků, 50 let publicistické činnosti. Za tu dobu uveřejnil přes 2000 článků v odborném tisku v Německu, Rakousku i Švýcarsku, ale především v našich chovatelských časopisech, nejvíce potom v časopise Fauna. 50 roků spolupracoval s časopisem Gefiederte Welt.

Autor fotografií zdroj: Pixabay