Papoušek senegalský

Obsah
  1. Chov
  2. Zápisky z chovu
  3. Krmení
  4. Váhy dokrmovaných papoušků

Chov

Samce jsem vyměnil za nějakou drobotinu na podzim 1998. Od této doby ho chovám v kleci 80š×80d×120v. Byl velice krotký. Pobytem ve voliérce ale značně zdivočel. Útočil i na můj prst přes klec. Pět měsíců po získání přepelichával a regeneroval vystříhané křídelní letky. Poté se z něj stal velice hezký pták s nádherným peřím. Z ruky si vzal pouze dobroty, pokud jsem mu nic nedal, sekl po prstu zobákem. 19. 8. 2000 jsem k němu zakoupil od dovozce p. Šimona samici. Ihned byla vpuštěna do jeho klece, kde ji zprvu honil a útočil na ni, (pp. z důvodu „starousedlíka“ a pána klece). Na druhý den oba vpuštěni do nové voliéry 120×140×150 cm, kde se samec zklidnil. Útoky se zmírnily, ale v malé míře trvaly dále. Občas samec natáhl po samici krk a otevřel výrazně zobák. Je však klidný a na prst neútočí, jde pouze pro dobrotu dávanou přes pletivo. Papoušky není dobré lekat. Jsou velmi čilí navečer. Berou nabízené zrniny a spotřebovávají poměrně velkou část potravy (neplýtvají). Velice rádi berou jablka, hrušky, třešně, částečně hrozny, jeřabiny a nabízené listy smetanky, klasy prosa. Mezi jejich největší laskominu patří buráky a jádra ořechů! Dávám i piškoty, rohlíky nebo tvrdý chleba namočený v mléce s medem. Do krmiva přidávám vaječnou směs All-Pet ze sáčku – žlutou i červenou. 11. 11. 2000 jsem pár umístil do ptačího domku. Ve voliéře měli ptáci budku z dutého kmene výšky 70 cm, s vnitřním průměrem 30 cm. Bohužel o ni nejevil zájem ani jeden z papoušků. Pouze samec si s oblibou chodil na její rovnou střechu pro arašídy. V této době měla samice stále ještě horší opeření. Bylo tmavější, trošičku otřepené. Berou i předložené papouščí granule. Za jeden den sežrali předloženou jodovou kostku a ten den zničili i sepiovou kost. Časem se oba ptáci velice sblížili. Samice sedí na vyvýšeném místě, samec k ní přijde (velice opatrně) a začne ji jemně kousat do prstu na noze. Samice mu jemně probírá peří na hlavě, na krku. Ptáci se navzájem krmí a otírají zobáky. Přesto si samice zachovala opatrnost a odstup od samce. Sice nocují několik centimetrů od sebe, ale přes den se intenzivně krmí. Samec dokonce „zavolá“ samici k nově předložené dávce obilovin a krmí ji do zobáku. 18. 2. zpozorován řídký trus na dně klece. Možné vysvětlení – větší množství slunečnice, vitamínů nebo chlad.

Zápisky z chovu

25. 2. 2001 – poprvé jsem zpozoroval pokus o páření. Samec chodil okolo samice, předkláněl se a svěšoval křídla. Samice o páření neměla veliký zájem a svěšovala se z haluze hlavou dolů. Samce to velmi rozčilovalo. Samice přepeřuje a má velice neuspořádané peří. Spí v klasické poloze zdravého ptáka. Hlava zastrčena pod křídlem a na jedné noze.

2. 3. 2001 – pozorován pokus o páření. Samec chodil okolo samice, svěšoval křídla a skřípavě si pobrukoval. Při pokusu vlézt na hřbet samice se přidržoval jednou nohou haluze. Samice však odmítala a jakmile ucítila samce na hřbetě, povolila sevření nohou a „zhoupnutím“ se pověsila hlavou dolů z haluze. Tuto činnost páru jsem pozoroval několikrát (3–4krát za sebou). Samce to evidentně rozčilovalo a krátce, ale vztekle pískal. Uklidnil jsem jej několika arašidami. Poté samici intenzivně krmil a navzájem se něžně probírali v peří na hlavách. Samec si občas bere jemně za nohu, což se samici moc nelíbí.

12. 3. 2001 – samice nalezena na dně klece (v rohu) úplně vysílená. Známky nemoci žádné. Bez otoku očí, výtoku z nich nebo nosu. Okolí kloaky čisté. Předělána do sanitární klece a umístěna ke zdroji tepla.

13. 3. 2001 – samice nalezena mrtvá. Pravděpodobně příčina smrti je špatná výživa. Z toho odvozuji infekci volete či žaludku. Pod mrtvým tělem nalezena hlenovitá (jako sopel) hmota vytečená ze zobáku a v ní nestrávená semena prosa. Samice měla malou váhu. Je možné, že ji samec nenechával v klidu nazobat.

21. 10. 2001 – zakoupena samice. Opět „dovozovka“ od stejného dovozce. Ubytována v malé kleci na chodbě. Občas přitápěno plynovým topidlem Beta 2. Papoušek je velmi plachý. V březnu 2002 byli již ptáci nějakou dobu spolu. Pár je k sobě harmonický. Probírá jí peří. Během dne jsou oba čilí a lezou po větvích. Na podzim 2002 jsem pár umístil do „celoživotní“ voliéry (vnitřní rozměr 130š×190h×260v).

13. 11. 2002 – do voliéry jsem jim pověsil kmenovou budku. Výška 40 cm, vnitřní průměr je 18 cm. Papoušci byli při montáži poměrně klidní.

28. 11. 2002 – samec i samice jsou v pořádku. Pozorováno vyhození výstelky z budky (kokosové vlákno). Samec bere arašidy z ruky. Dávám mu 1–2 denně. Konzumují jablka i šípky.

29. 11. 2002 – oba lezou do budky. Na dně voliéry je pod budkou mnoho pilin. Ptáci likvidují strop budky.

5. 12. 2002 – samice je trvale v budce. Samec sedí poblíž na větvi. Při krmení samice vyleze ven a vleze na nejvyšší bod ve voliéře. Po ukončení krmení jsem ji neviděl vletět zpátky.

18. 12. 2002 – samice z budky již vůbec nevylézá. Samec nocuje s ní. Vyleze jen při krmení. Dostává buráky přímo z ruky. Samici jsem již tři dny neviděl. Krmení jsem začal krmivem (směsí) pro velké papoušky s přídavkem vitamínů a medu f. Sonenland a krmivem Darwins také pro velké papoušky, přidáván stále žlutý All-Pet. Denně jablka v misce. Kontrola budky není provedena.

19. 12. 2002 – pozoroval jsem samici vylezenou na půl z budky, jak se ji samec snaží krmit. Trhal hlavou nahoru a dolů (velmi podobně jako samci agapornisů růžohrdlých). Ke krmení nedošlo (neviděl jsem), ale samice a samec se o sebe velmi něžně otírali hlavami. Samice se zdržuje v budce stále. Koncem prosince jsem v budce zjistil 3 vejce.
8. 1. 2003 – do tohoto datumu jsem jim poměrně zpestřil stravu. Dostávají sušené meruňky (oblíbené), a doplnil jsem jim směs o některé zrniny. Samice vyletuje asi 3–4× za den z budky se vyprázdnit. Toto je pozorováno podle trusu. Ten je někdy řidší, někdy tuhý.
19. 1. 2003 – kontroloval jsem budku. Samice sedí na vejcích. Její stav je dobrý (od pohledu). Silně syčela. Viděl jsem ještě 3 vejce a slyšel pískat jedno mládě, které se právě líhlo!!

27. 1. 2003 – samec velmi intenzivně bere krmivo. Zvýšil jsem podíl ovocné složky na 30 % krmné dávky. Podíl druhů ovoce v jedné dávce je zhruba následovný 75 % jablek, 10 % mrkve, 10 % fíků, 5 % sušených meruněk. Tuto směs posypu All-Petem (žlutým) a vitamíny Vitamin-Ex (velmi jemně poprášeno). Samci musím dát 2–3 arašídy.

2. 2. 2003 – zjistil jsem v budce 3 mladé. Samice seděla velmi pevně. Mladí rostli dobře.

6. 3. 2003 – zpozorávno jedno pp. nejstarší mládě vyletěné z budky.

3. 4. 2003 – dvě mladé jsou venku.

9. 4. 2003 – zpozorováno jedno mládě, jak zobe s rodiči. Jakmile mě uvidělo, uletělo. Mláďata jsou velmi zvědavá.

11. 4. 2003 – ráno byli na bidle u misek se zrním 4 ptáci. Dva mladí již pravděpodobně zkoušejí zobat.

28. 5. 2003 – při kontrole budek jsem nalezl samici sedět na vejcích. Byla poměrně velká, čistě bílá. Viděl jsem tři.

18. 6. 2003 – při vejití do ptačího domku jsem viděl samce létat po voliéře a hlasitě křičet. Při pozorování chování samce jsem poprvé zaregistroval pípání mláděte z budky.

Krmení

Krmná dávka se toho dne skláda z:
miska č. 1 – voda 1 litr, v ní 5 ml Acidomidu E a 12 kapek česnekového extraktu
miska č. 2 – ovoce – na kostky jablka a 8–9 višní (vše umyté, jinak nic)
miska č. 3 – uschlé komerční zrní (směs) navlhčená vodou, posypu Vitaminem Ex a All-Petem červeným. Nastříhám senegalské klásky a dám 3–4 arašídy (po rozlouskunutí a vizuální kontrole).
miska č. 4 – 24 hodin máčené zrní (směs různých obilnin, nejčastěji proso, oves, kardi)

miska č. 5 – tvrdé rohlíky vlhčené vodou a posypané žlutou vaječnou směsí neznámého výrobce (pp. na kila rozvažovaný Orlux).
Jelikož rodičům po prvním velmi úspěšném hnízdění bezmezně věřím, neprovedl jsem žádnou kontrolu vajec ani hnízdění.
21. 6. 2003 – kontroloval jsem budku. Samice se krčila nad jedním mládětem (to jsem nespatřil) a zřetelně jsem viděl dvě vejce. Samice při kontrole „vrčela“. Samec byl viditelně nervózní.
25. 6. 2003 – provedl jsem kontrolu budky. Samice byla skrčená při jedné straně a 3 mladé se tulily k sobě. Mladí vypadali hezky. Jedno z nich je větší (je cca o 2 dny dříve).
2. 7. 2003 – kontroloval jsem budku. Samice byla vedle mladých v „rohu“. Mladí leželi vedle sebe, bylo velmi horko. Byli tam čtyři mladí!!!
13. 7. 2003 – jsem odebral mladé z hnízda. Provádím ruční dokrmování. První krmení jsem uskutečnil ihned po odebrání. Mladí měli volata plná, ale chtěl jsem je seznámit s novým krmením. Všichni mladí si „zobli“ trošku. Toto první krmení bylo kolem 20:00 večer. Samec je poměrně klidný, samice je stále v budce.
14. 7. 2003 – pondělí. První krmení dnes jsem uskutečnil v 5 hodin ráno. Mladí snědli poloviční misku – zhruba plnou odměrku z konzervy Nutribirdu č. 21. Jeden mladý trošku dokrmovací směs vyvrhoval. Kaše byla pp. ještě moc hustá a trošku teplejší (42 °C). Volátka byla vidět plná u všech. Krmím lžičkou. Teplotu kašičky měřím rychloběžkou (teploměrem). Druhé krmení bylo o poznání lepší (v 10:45). Mladí se již začínají na lžičku učit. Volata měli všichni plná (po nakrmení). Problémem je kluzký povrch plastové mísy ve které je mám. Po chvíli ji přesunující se mláďata nahrnou do rohu a leží na holém plastu. Zatím nevím co s tím mám dělat. Třetí krmení bude až za 8 hodin (po dokonalém vytrávení).
15. 7. 2003 – úterý. První krmení. Papoušci poměrně hezky jedí ze lžičky. Bohužel korely i zpěvák (které jsem dokrmoval předtím) žrali o 200 % lépe a hlavně dravěji. Jedno z mladých zase vyvrhlo trošičku stravy. Jde pp. o to, že při polykání mu vznikne vzduchová bublina, kterou spolkne a potom ji vykrkne i s trochou krmení ven(?). Jinak mají volata plná, ale mám dojem, že spotřebují malé množství krmiva (na to že jsou 4). Další krmení proběhla v pořádku. Poslední krmení bylo na ráně z 15. na 16. 7. ve 3:00 hodin. Mladí měli volátka plná. Již třem jsou vidět zelené brky.

16. 7. 2003 – středa. Mladí leželi všichni těsně vedle sebe. Vždycky si shrnou ubrousky pod sebou a leží jenom na plastu. Topím jim plynem a teplota kolísá mezi 25–30 °C. Mladí se zdají být v pořádku. Rodiče jsou již venku z budky. Samice je velmi plachá, ale už do budky nevletí. Sedí přikrčená na bidle. Od neděle krmím (ve vaječné míchanici) i grit pro exoty.
18. 7. 2003 – pátek. Mladí se zdají být v pořádku. Krmím 4× denně. Nejstarší má již zelená brka velmi zřetelná.
21. 7. 2003 – pondělí. Mladým jsem zrenovoval jejich plastovou ubytovnu. Na dno jsem vystříhal kolo z plastového pletiva, protože jsem se bál, aby neměli kvůli kluzkému povrchu stále rozjeté nohy. Hrozilo by asi špatné formování nožiček a kloubů. Do pletiva se zaseknou drápkama a lépe udrží nohy, jak potřebuji. Váhu mám mechanickou, Tescoma do 0,55 kg, se stupněm po 5 gramech. Například váha prostředního 2 ve 12 hodin byla 124 g. Na váze jsem viděl, že rafička není zcela na celé rysce. Ve skutečnosti by mohla být váha 123,8 nebo i 124,2, ale komu to vadí! Pro srovnání váhy mladých senegalců jsem použil knihu R. K. Wagnera Papoušci umělý odchov mláďat. V tabulce na str. 80/81 je váha mladých kolem 28–31. dne uvedena v rozmezí 96–131 g což moji ptáci trošičku převyšují.
22. 7. 2003 – úterý. Mladí jsou velmi pěkní. Nejstaršímu už jsou vidět žlutočervená peříčka na stehnech. Jsou velmi hladoví, mixují jim celou odměrku Nutribirdu 21. Ještě jsem koupil (do rezervy) konzervu Kaytee Exact (All baby birds). Občas střídám hustší směs s řidší kvůli dostatečnému přísunu tekutin.
23. 7. 2003 – středa
Nejmladší kus – U tohoto mláděte jsem nezaznamenal žádné problémy, žere úplně v pořádku. A snad nejvíc ze všech.
Prostřední 1 – toto je nejproblematičtější mládě. Sice žere jako neuvázané, ale potravu vyvrhuje. Ne všechnu, ale vždy trošku ublinkne ven. Zaznamenal jsem vyvrhnutí již natrávené stravy (jako by hlenová). Apetit má dobrý. Je dobré, že mládě na váze přibírá. Jinak jsem u něj nezaznamenal žádné problémy. Opeřuje dobře.
Prostřední 2 – s tímto ptáčkem mám jediný problém, že žere moc rychle a neumí se strefit na lžičku. Někdy jí jenom málo.

Váhy dokrmovaných papoušků

 

datumdoba krm.nejmladšíprostřední 1.prostřední 2.nejstarší
21. 7. 200312:00 hod.100g110 q124 g135 g
22. 7. 200306:00 hod.98 g105 g130 g130 g
22. 7. 200315:00 hod.106 g105 g135 g135 g
23. 7. 200307:00 hod.105 g113 g140 g130 g
23. 7. 200313:00 hod.112 g119 g140 g135 g
24. 7. 200307:00 hod.112 g111 g140 g144 g
24. 7. 200313:00 hod.112 g121 g137 g144 g
25. 7. 200307:00 hod.120 g115 g145 g140 g
25. 7. 200313:00 hod.120 g (150 g)123 g142 g (160 g)143 g (165 g)
26. 7. 200305:00 hod.120 g115 g
26. 7. 200314:30 hod.112 g115 g140 g136 g
27. 7. 200308:30 hod.110 g115 g140 g
27. 7. 200315:00 hod.120 g140 g145 g
28. 7. 200306:30 hod.118 g120 g147 g145 g
28. 7. 200314:00 hod.126 g123 g146 g145 g
29. 7. 200309:00 hod.125 g (148 g)120 g150 g (170 g)150 g (175 g)
29. 7. 200313:30 hod.132 g126 g154 g
30. 7. 200307:00 hod.135 g120 g150 g150 g
30. 7. 200315:00 hod.126 g120 g152 g146 g
31. 7. 200307:00 hod.130 g125 g150 g150 g
31. 7. 200313:30 hod.137 g120 g155 g145 g
1. 8. 200307:15 hod.130 g (157 g)125 g (135 g)155 g (165 g)145 g (160 g)
1. 8. 200314:15 hod.140 g130 g160 g150 g
2. 8. 200307:15 hod.140 g125 g155 g150 g
2. 8. 200314:00 hod.125 g153 g150 g
2. 8. 200323:00 hod.140 g146 g160 g150 g
3. 8. 200309:15 hod.160 g130 g150 g150 g
3. 8. 200317:30 hod.145 g130 g155 g153 g
4. 8. 200304:40 hod.145 g137 g160 g150 g
4. 8. 200316:15 hod.130 g126 g148 g140 g
4. 8. 200322:10 hod.165 g145 g182 g165 g
5. 8. 200307:00 hod.142 g130 g160 g145 g
5. 8. 200316:30 hod.145 g132 g152 g145 g
6. 8. 200306:30 hod.127 g155 g147 g
6. 8. 200316:10 hod.145 g130 g150 g153 g*
7. 8. 200306:30 hod.148 g136 g152 g145 g
7. 8. 200319:40 hod.137 g130 g152 g142 g
8. 8. 200308:00 hod.135 g125 g143 g


vysvětlivky: v závorce je uvedena váha po nakrmení
* – již po dvou plných lžičkách krmení

Nejstarší – žere velmi dobře. Opeření je nejintenzivnější.
Po individuálním krmení je dobré nechat mladé všechny spolu a přikrmit je tak. Vzniká přirozená soutěživost a mladí dobře žerou. Takto je dokrmuji zbytkem kaše až po zkrmení většiny jednotlivým mláďatům. Nemám téměř žádný „odpad“. Jenom je dobré rozdělovat potravu rovnoměrně.
24. 7. 2003 – čtvrtek. Mládě s označením prostředí 1 se stále (jakoby) dáví a vyvrhuje stravu. Tento den to bylo v pohodě. Při odpoledním nočním krmení téměř vůbec.
25. 7. 2003 – pátek. Mládě s označením prostředí 1 se stále (jakoby) dáví a vyvrhuje stravu. Dnes o něco více.
4. 8. 2003 – pondělí. Stav mladých je uspokojující. Po několika pokusech jsem přešel na Kaytee-Exact All baby birds. Prostřední 1 stravu nevyvrhuje pokud je hustá a není vřelá (nad 41 °C). Jinak nejvíce žerou mladí č. 1 a 3. Opeření je u všech téměř déle. Červená na břiše je velmi výrazná. Jde pp. o dvě samice a dva samce.
11. 8. 2003 – pondělí. Mladí již velmi hezky zobou máčené piškoty, rohlík a nově i granule Kaytee. Berou i jablko (Golden – dovoz Španělsko?) a nektarinky (vlastní „výroby“). Předložený klásek prosa zlikvidovali okamžitě.
Nejmladší kus – 0,1. Tato samička je velmi žravá. Rozsah červenooranžového zbarvení je menší jako u samců. Spodní krovky ocasní jsou zelenavé. Opeření v pořádku.
Prostřední 1 – 0,1. Stejný popis jako předcházející samička, jenom je červenější.
Prostředí 2 – 1,0. Tento sameček je největší a nejtěžší. Červená je na břichu i pod křídlem a zespodu na křídlech.
Nejstarší – 1,0. Stejný popis jako u předešlého ptáka.

27. 8. 2003 – jeden mladý byl v neděli 24. 8. 2003 prodán na ochočení do Zlína. Ostatní mladí jsou zatím bez problémů. Jednou denně dostanou ještě dávku Kaytee Exact. Jinak začínají loupat máčená semena a stále žerou máčené piškoty.
7. 9. 2003 – jedna mladá samička prodána na Fýdecko-Místecko. Druhá 21. 9. 2003 do Kunovic.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (2x):

1
2
3
4
5

Autor textu a fotografií Petr Doležal

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

7.3.2019 21:25

Zajímavý a přínosný text, ikdyž za těch 18 let se vše posunulo dál, zvlášť v problematice zdravotní. Ale ta tabulka vahových přírustků je když ne na diplomku, tak na seminární práci.
Co by dnes udělalo vyšetření na dilataci žaludku ?
Věřím, že texty přečte spousta chovatelů a mrzí mě, že je nekomentují, protože v této oblasti lze načerpat zadarmo mnoho informací na rozdíl od diskuze.
Otakar Německý