K nomenklatuře zebřiček

Obsah
  1. Malá chyba
  2. Drobná připomíka
  3.  Výzva klubu chovatelů neofém

Chtěl bych přispět svými úvahami k tématice nomenklatury zebřiček, jak ji otiskl časopis Fauna ve svém 8 čísle na straně 13. Přítel Borovička zde správně uvádí, že je nutno rozlišovat barevné řady a následně pak jednotlivé barevné variety. 

Malá chyba

Za malou chybu považuji, že pro úplnost seznamu neuvedl i výstavní třídy, do kterých jsou tito ptáci na výstavách zařazováni. Toto je podle mne jen malá chyba, protože pokud chovatel opravdu ví, jaké variety jsou jeho chovanci a správně je přihlásí na výstavu, pak ten, kdo připravuje katalog, bez problému výstavní třídu určí. Jiná situace ovšem nastane v případě, kdy chovatel přihlásí například samečka červeno černoprsého, aniž jej podle znaků pozná a uvede jej v přihlášce jako červenoprsého. Když v katalogu bude uveden podle jeho přihlášky a v kleci podle skutečnosti, posuzovatel podle zažitého českého zvyku posoudí to co vidí a tak se stane, že něco jiného je v katalogu a něco jiného v kleci, navíc s verdiktem posuzovatele. Na výstavách v zahraničí by takový pták byl nekompromisně vyřazen ze soutěže. Myslím si, že na výstavě, která má úroveň naší Exoty, by v tomto směru měla být také kritéria odpovídající republikovému mistrovství a ne nějaké okresní výstavě. Při stále se zvyšující návštěvnosti našich výstav zahraničními chovateli, nejsou takové trapasy pro nás právě tou nejlepší vizitkou. Smutné v tomto případě je, že pro zebřičky máme zpracován novelizovaný standard. Byl otištěn ve Fauně a jsou v něm popsány všechny barevné variety. Doporučuji proto všem chovatelům, kteří hodlají svými chovanci obeslat Exotu Olomouc, aby se s tímto standardem seznámili a tím předešli výše uvedeným nedorozuměním.

Drobná připomíka

Těmito svými úvahami rozhodně nemám v úmyslu jakýmkoliv způsobem zlehčovat obsáhlý a vyčerpávající článek manželů Justových z čísla Fauny 2/01 str. 18-20. Rozhodně však tento článek není určen podle nadpisu začínajícím chovatelům, ale těm, kteří již o chovu mutací něco vědí. Tato moje připomínka se týká jen části článku - od změn částí kresby označeným písmenem a.

 Výzva klubu chovatelů neofém

Dále bych se chtěl ještě touto cestou obrátit na klub chovatelů neofém. U této skupiny ptáků, pokud vím, není dosud stále vypracován standard ustálených mutací i když podle jejich počtu je nejvyšší čas se touto situací zabývat a kdo jiný je pro tuto činnost povolanější, než právě špičkoví chovatelé z klubu neofém. Tato moje výzva, byť by se někomu zdála provokativní, je myšlena s úmyslem zvednout informovanost široké chovatelské veřejnosti. Jen tím, že budeme jako chovatelé zveřejňovat své názory a chovatelské zkušenosti na stránkách naší Fauny, dosáhneme i svých vlastních vyšších chovatelských cílů. Doufám, že ani Předsednictvo našeho sboru posuzovatelů proti tomu, aby se zveřejňovaly názory a poznatky, případně i konkrétní popisy nových mutací u nás chovaných ptáků, nic nebude namítat a tyto poznatky zakomponuje do svých eventuálních zpřesnění standardu, který je podle vyjádření mnohých chovatelů záležitostí nikoliv jedince, ale jednotlivých klubů.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Autor textu Pavel Hrdlička

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře