Papoušek královský


Obsah
  1. Potrava
  2. Původ
  3. Hnízdění
  4. Krmení
  5. Odchov
  6. Přepeřování

Je to velký, majestátní a klidný pták, kterého lze s úspěchem chovat pouze v prostorné voliéře. U chovatelů byl vždy velice oblíbený, což platí stále. Ve své australské domovině obývá tropické pralesy, eukalyptové háje a husté křoviny lemující vodní toky. Najdeme ho v Queenslandu, Viktorii, N. J. Walesu v párech nebo v malých skupinkách, někdy ve společnosti rozely penanta nebo kakadu přilbových.

Potrava

Za potravu jim slouží ovoce, bobule, ořechy, travní semena, semena eukalyptů a akácií. V zahradách i na polích páchají veliké škody. Hnízdí od září do ledna v dutinách stromů.

Původ

První jedinci byli chováni v roce 1858 v zoo Londýn. První odchov v Evropě byl zaznamenán 1880 v Německu.

Hnízdění

Dosáhnout toho, aby dospělí jedinci zahnízdili je náročné. V tom se shoduje většina chovatelů. Plodní jsou papoušci královští ještě ve 30 letech stáří. Jak jsem uvedl, voliéry pro jeden pár musí být dostatečně velké. Doporučuje se délka 10-15 m, 7 m, proletová část alespoň 3 m.

Samci dospívají pohlavně ve třetím roce věku, samice ve druhém roce. K hnízdění dochází v dubnu či květnu. Snůška čítá 4-6 vajec, inkubace je v literatuře uváděna různě, tedy 19, 20 ale i 24 dnů. Mláďata rychle rostou a za 37 dnů vyletují z hnízda, ale rodiče je ještě 3-4 týdny dokrmují.

Na provedení a rozměr hnízdních budek nejsou papoušci královští příliš nároční, ale zdá se, že dávají přednost budkám větší velikosti, např. 35 x 35 základna, 1,5 - 2 m výška. Literatura uvádí dokonce výšku 2 - 3 m. Výhodné je používat budky šikmé. Vysoké budky musí mít pod vletovým otvorem (průměr 10 cm) žebříček z pletiva, který papouškům usnadňuje vstup a výstup do budky.

Krmení

Papoušky královské krmíme slunečnicí, ovsem, pšenicí, semencem, loupanou kukuřicí, ořechy, burskými oříšky, mandlemi. Nabídka ovoce může být široká, podle zájmu papoušků. Dále dáváme různé bobule (jahody, šípky aj.) a pamatujeme na různé zelené krmení i zeleninu. Zrniny dáváme ve stavu suchém, naklíčeném, případně ve stavu mléčné zralosti. Nezbytné jsou vitamíny, minerálie a stopové prvky, užitečné jsou také aminokyseliny. Tyto doplňky dáváme v množství a v termínech doporučených výrobcem. To je skutečně třeba respektovat. Nabídka je u nás nyní velice široká a zcela uspokojivá.

Odchov

Při odchovu mladých rozšíříme sortiment krmení o rozstrouhaný piškot, rozsekaný vařený žloutek v mléce, rozdrobené bílé pečivo máčené v mléce. Musím ale připomenout, že máme na trhu kvalitní vaječné suché směsi, jejich podávání ptákům je jednoduché a spolehlivé. Obsahují veškeré látky pro zdravý vývoj mláďat všech věkových stupňů.

Přepeřování

V červenci začínají obvykle papoušci královští přepeřovat a tím se skončí hnízdní sezóna. K novému hnízdění dochází až po skončeném přepeřování. Papoušci královští jsou u chovatelů velice oblíbeni. Vyskytly se již různé mutace, z nichž žlutá je překrásná.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (6x):

1
2
3
4
5


Autor textu Redakce Fauny

Kolektiv autorů redakce iFauna.cz

Autor fotografií zdroj: Pixabay