Odchov stehlíků v roce 2008


Odchov stehlíků v roce 2008
Mladí stehlíci v proletu s kanáry.
Mladý sameček stehlíka.
Mladá samička stehlíka.
Obsah
  1. První pár v zarostlé voliéře
  2. Druhý pár ve voliéře bez osázení
  3. Oba páry krmeny klasickou směsí
  4. Stehlíci v našich podmínkách

Ve svém příspěvku popíši hnízdění dvou párů stehlíků v našem chovu, a chci poukázat na rozdílné chování při hnízdění. V našich podmínkách odchováváme evropské ptactvo většinou ve voliérách a snažíme se mu dát podobné podmínky, jako má v přírodě. Z dostupných písemných materiálů ze zahraničí, zejména z Itálie, se dočteme, že evropské ptactvo běžně odchovávají v klecích.

Je to dáno tím, že se jedná o generace ptáků, kteří se vylíhli v klecních podmínkách a v jejich odchovech již není podstatných rozdílů, jako při běžném odchovu kanárů. I při odchovu ve voliéře je nutné, aby si naši chovanci na svého chovatele zvykli a mohlo například docházet k tomu, že při snůšce jsou vajíčka odebírána a ptáci jsou nasazeni až po snesení čtvrtého vajíčka, jak uvádí ve svém článku přítel Bubeníček. Mláďata se pak líhnou ve stejný den a nemáme zbytečné ztráty, kdy starší mláďata zaviní, že mladší uhynou.

První pár v zarostlé voliéře

První pár stehlíků byl umístěn v zarostlé voliéře, ve které roste keř bezu v přední části voliéry. Voliéra mí rozměry 2×2×1 m a je celá zastřešená. Jednu část voliéry tvoří budova, u které jsou voliéry postaveny. Jednotlivé voliéry jsou od sebe odděleny fólií, aby ptáci při hnízdění měli větší klid. Do voliéry bylo dáno několik hnízd, aby ptáci měli možnost výběru. Jedno kanáři hnízdo, a to proutěný košík, bylo dáno na stěnu voliéry v přední části a bylo maskováno větvemi černého bezu. Toto hnízdo si samička vybrala ke hnízdění a vystlala si ho pomocí chlupů Německého ovčáka. Hnízdo bylo dokonale maskováno a nebylo skoro vidět. Z těchto důvodů nemohlo být ani kontrolováno. S hnízděním tento pár začal v měsíci květnu a odchoval čtyři mláďata, která byla devátý den okroužkována. Jelikož pár byl dosti plachý, byla obava, zda po nakroužkování budou mláďata dále krmit. Vše však dobře dopadlo a mláďata byla odchována. Odstavena byla ve stáří třiceti dnů. S druhým hnízděním pár započal v měsíci červnu, kdy samička snesla šest vajíček do stejného hnízda. Vajíčka však byla neoplozená a sameček během tohoto druhého hnízdění uhynul. Tento pár byl do uvedené voliéry umístěn v měsíci říjnu 2007.

Druhý pár ve voliéře bez osázení

Druhý pár byl sestaven v měsíci březnu 2008 a byl umístěn ve voliéře o stejných rozměrech jako předcházející pár. Tato voliéra však není ničím osázená a jsou zde pouze holé větvě z ořechu. Tento pár byl sestaven pouze proto, aby si na sebe zvykl, s odchovem jsme nepočítali. Voliéra je umístěna tak, že se kolem ní neustále chodí do vedlejších voliér. Je rovněž celá zastřešená a od sousední voliéry je oddělena pouze pletivem. V sousední voliéře byl pár kanárů, který zde odchovával mláďata. Stehlíkům bylo dáno na zadní stěnu voliéry drátěné kanáří hnízdo vystlané filcem. V měsíci červnu nás tento pár překvapil tím, že samička o hnízdo začala jevit zájem, vystlala si ho a započala se snůškou. Vše jsme nechali osudu a vajíčka jsme rovněž neodebírali, i když tento pár byl poměrně klidný. Samička zasedla a vůbec jí nevadilo, že hnízdo je nekryté a ve vzdálenosti dvou metrů od hnízda neustále chodíme. Po vylíhnutí mláďat se oba rodiče podíleli na krmení, a nevadilo jim, že u voliéry stojíme a z uvedené vzdálenosti krmení pozorujeme. Čtyři mláďata byla nakroužkována devátý den a zdárně odchována. Jelikož tento pár o další hnízdění nejevil zájem, byla mláďata u rodičů ponechána až do přepéření.

Oba páry krmeny klasickou směsí

Oba páry stehlíků byly krmeny klasickou směsí pro evropské ptactvo. Na dně voliéry měli dostatek naklíčených různých semen. Dále byla podávána vaječná míchanice, semena pampelišky a proso v mléčné zralosti. Bylo podáváno i naklíčené senegalské proso v klasech. Odchované stehlíky odstavujeme do společné voliéry s kanáry o rozměrech 12×2×2 m. V době péření podáváme semena různých plevelů. Při společném proletu s kanáry ztrácí mláďata stehlíků plachost. Mladí stehlíci se učí zpívat od starších stehlíků a někdy pochytí zpěv i od jiných ptáků, například konopky. Naopak někteří kanáři zase pochytí zpěv stehlíků.

Stehlíci v našich podmínkách

Stehlíci v našich podmínkách hnízdí na listnatých stromech a výjimečně i na jehličinách. Lidské hospodaření jim neškodí a dobře se mu přizpůsobili. Hnízdit stehlíci začínají již koncem dubna a jejich hnízdění se následkem oteplování posouvá na začátek dubna. Hnízdo staví samička a sameček ji doprovází svým zpěvem. V této době je pro milovníky ptactva velkým zážitkem takový pár stehlíků pozorovat. V přírodě pár stehlíků svým chováním prozradí umístění svého hnízda, ale k samotnému hnízdu je těžké se dostat, protože bývá umístěno na konci větve a dosti vysoko. Podklad hnízda samička připevňuje k větvi vlákny. Kotlinku vystýlá různými vrstvami chmýří. V zajetí je dobré předkládat sisalové vlákno a různé zvířecí chlupy. Používáme i nahrabanou suchou trávu s mechem. Samička snáší čtyři až šest vajíček a sedí na nich třináct až čtrnáct dní sama. Mláďata se líhnou jen jemně ochmýřená, proto je samička několik dní po vylíhnutí zahřívá a sameček obstarává potravu. Mláďata krmí zprvu hmyzem a později semeny natrávenými ve voleti. Hmyz nahrazujeme vaječnou míchanicí různě obohacenou minerály a vitamíny. Máme-li možnost, podáváme i hmyz, zejména mají rádi mšice. Ideální jsou semena pampelišky a bodláků.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (7x):

1
2
3
4
5


Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře