Chov arassariů zelených (Pteroglossus viridis)

Chov arassariů zelených (Pteroglossus viridis)

Arassariové se společně s tukany řadí do čeledi Ramphastidae (tukanovití), pro které je nejvýraznějším znakem jejich mohutný zobák. Ten má význam komunikační, určuje náležitost k danému druhu, a také termoregulační, používán je k odvádění přebytečného tepla.

Všeobecně u tukanovitých platí, že samci mívají oproti samičkám zobák štíhlejší a delší, také jsou mohutnějšího vzrůstu. Arassari zelený je svou velikostí 34 cm a hmotností 125 g tím nejmenším zástupcem z rodu Pteroglossus. Rozdíl v pohlaví je zřetelný. Zbarvení hlavy a krku je u samičky kaštanově hnědé, zatímco u samečka černé. Pohlavní dospělosti mohou ptáci dosáhnout již v prvním roce. Snůška obsahuje dvě až čtyři vejce. Mláďata se líhnou za 16 až 17 dnů. Přesto, že je arassari zelený uváděn jako nejrozšířenější druh z tukanovitých chovaných v zajetí, můžeme se s ním v ČR setkat pouze v jedné zoologické zahradě. V zoo Lešná se nachází jeden pár v tropické hale Yucatán, ovšem umístěn je mimo oči návštěvníků.

Vážná „onemocnění“

Dále se s ním můžeme setkat v soukromých chovech. Z českých chovatelů zmíním okrajově jednoho významného chovatele ptáků z jižních Čech, který má v chovu dva druhy arassariů a u kterého jsem se nakazil „Fruitbirdtacózou“. Dalším chovatelem, který se zabývá chovem tukanovitých, je pan Jiří Kohout. V chovu je u něj zastoupen arassari zelený (Pteroglossus viridis), arassari zlatolící (Selendria culik), tukan bělolící (Ramphastos vitellinus) a tukan Fischerův (Ramphastos sulphuratus). Při prohlídce chovu tukanovitých u tohoto chovatele jsem dostatečně neodhadl svůj zdravotní stav a zřejmě díky oslabenému imunitnímu systému jsem si z této návštěvy odnesl „Pteroglossusózu“. Řeknu vám, člověk aby se bál vytáhnout paty z baráku. Že na mne něco „leze“, jsem zaznamenal již u chovatele, kdy jsem se od arassariů nemohl odpoutat a pozorováním těchto zajímavých ptáků jsem strávil mnoho času. Že jsem již infikován, mi došlo ve chvíli, kdy jsem se s chovatelem loučil slovy „Jirko, pamatuj prosím na mne s jedním párem z tvého odchovu“.

Prvenství v ČR

Netrvalo dlouho a Jiřímu Kohoutovi se podařil odchov arassariů zelených u dvou párů takřka současně s rozdílem pouhých několika dnů. Chovateli tímto náleží prvenství v odchovu tohoto druhu v České republice. Přislíbený pár jsem si přivezl v závěru sezóny a vzhledem k již nastupujícímu chladnějšímu počasí jsem ptáky raději umístil do prostornějšího boxu v zimovišti, kde byla z počátku udržována teplota kolem 20 °C. Zimováni byli ptáci při teplotě 12–15 °C. Mladí arassariové záhy dosáhli velikosti a také pestrého zbarvení rodičů, ovšem duhovka oka jim z nedostatku slunečního světla (při umělém osvětlení v zimovišti) zůstala až do umístění do venkovních voliér (stáří 10 měsíců) stále šedá. Ptáci byli v tomto věku přemístěni ze zimoviště do voliéry délky 3 m, šířky 1,2 m a výšky 2,1 m s vnitřním záletem délky 1,8 m, šířky 1,2 m již koncem dubna. Zálet je vybaven krmným pultem s větší miskou určenou pro krájené ovoce a třemi menšími miskami na sypké směsi a granule. Ptáci mají v záletu také k dispozici větší plastovou nádobu určenou ke koupání. V záletu je rozmístěno několik větví a dno je pokryto hrabankou. Vše je obslužné z krmné chodby, kde se nachází také veškeré vybavení potřebné k chovu ptáků. Arassariům byl v záletu stejně jako v zimovišti předložen dutý kmen, který jim slouží k hnízdění a který také ptáci využívají jako svou noclehárnu. Dutý kmen délky 60 cm, o vnitřním průměru 23 cm, s vletovým otvorem 9 cm byl umístěn v horní části záletu, a to horizontálně. Ihned v první den, kdy byli ptáci do voliér vypuštěni, počali v dutém kmenu přespávat.

Krmení

Jídelníček arassariů se u mne skládá z dostupného drobně krájeného sladkého ovoce. Ptákům předkládám jablka, hrušky, různé druhy sladkých melounů, mango, papáju, banán, hroznové víno, granátové jablko, švestky, broskve, hrášek, mrkev apod. Z granulovaných krmiv používám NutriBird T16 a sypkou směs Tropical pate, což mají ptáci k dispozici „ad libitum“. Ovoce a čerstvou vodu podávám jedenkrát denně vždy ráno, v teplejším období dvakrát denně. Ptáci mají ve velké oblibě také zelené krmení. Ve své voliéře si oblíbili a také postupně zcela zkonzumovali přísavník pětiprstý. Konifer a ostatních rostlin si nevšímají. Ptákům podávám listy pampelišky, mladých kopřiv, salátu, černého bezu. Ptáci se ve voliéře velice rychle rozkoukali, rádi se sluní a dovedou si také užívat deště. Arassariům se brzy na slunci vybarvily duhovky oka do červenohněda.

Pozorování je důležité

Tyto ptáky je zajímavé pozorovat při některé z jejich činností. Jsou velice vynalézaví, zvídaví a hlavně zábavní. Je až neskutečné, čím vším se umí zabavit a co vše dokážou např. s nalezeným klacíkem. Jedná se zkrátka o ptačí klauny, které dlouze rád pozoruji. O tom, že se dá z ptačího chování mnohé vypozorovat, ví něco málo i moje žena, které často říkám, že úspěšnost chovu také do značné míry souvisí se schopností chovatele vypozorovat potřeby ptáků, což je však činnost časově náročná, čímž své ženě především odůvodňuji, proč věnuji ptákům tolik času a proč trávím také mnoho času na cestách po chovatelích za získáním nových poznatků. Při mé poslední třídenní nepřítomnosti pojala má žena ihned v první den, kdy měla ptáky na starosti, podezření, že je v dutém kmeni u arassariů snůška. Usouzeno dle častého posedávání jednoho z ptáků na bidle u otvoru v dutém kmeni. Po mém příjezdu mi to oznámila slovy: „ … vše je u ptáků v pořádku a u arassariů máš zřejmě snůšku, ty můj pozorovateli.“ Následovala moje přednáška, že tomu tak nebude, že si pravděpodobně bidlo pouze ptáci oblíbili a z tohoto důvodu tam vysedávají nejčastěji, načež odvětila, že se jí to nezdá a že podle ní tam něco mají. K arassariům nepřicházím nikdy s prázdnou. S natrhanými listy pampelišek, kopřiv a černého bezu přicházím několikrát za den, kdy mne ptáci již očekávají. Několik listů vezmou ihned z ruky a určité množství jim zavěsím do pletiva. Ve voliéře byl v tu chvíli pouze sameček, samička si přilétla pro zelené, až když uslyšela můj hlas. Vzpomněl jsem si na úvahu mé ženy. Tentýž den jsem po krátkém čase nešel přímo k voliérám, jak tomu bývá obvykle, ale vstoupil jsem rovnou do záletu, kde v tu chvíli vyskočil z dutého kmene sameček, sedl si na bidlo u otvoru, dělal jakože nic a po chvilce vylétl ven do voliéry. Že by přece jenom? Vstoupil jsem do záletu, otevřel uzávěr dutého kmene a nalezl tři vejce … Všechna tři byla oplozená a podle stadia vývoje zárodků jsem odhadoval stáří kolem deseti dnů. Líhnutí se dalo tedy očekávat do týdne. Po celou dobu, kdy arassariové seděli na snůšce, jsem nic nezpozoroval, přičemž u ptáků trávím mnoho času. Mé ženě na to stačil jeden den, tudíž moje schopnost vyčíst mnohé z chování ptáků utrpěla vážné trhliny.

 

Odchov mláďat

Šestým dnem od objevení snůšky se z dutého kmene začala ozývat žadonící mláďata. Arassariům byli předloženi drobní cvrčci a zavíječi voskoví. Hmyz byl předkládán z počátku čtyřikrát denně v menším množství. Ptáci omezili mírně příjem ovoce, v kterém jsem zvýšil podíl papáji, která je plodožravými ptáky oblíbená a pro své vlastnosti také velice vhodná. Obsahuje řadu vitamínů, především B1, B2, B5, a provitamín A a také významné množství vápníku. Papája obsahuje enzym papain, který je důležitý pro zpracování bílkovin. Papain také zabezpečuje tvorbu trávicích enzymů a tím přispívá k lepší stravitelnosti potravy. Papája se dá obstarat již zmražená, krájená na kostky o velikosti 1 cm v 10 kg balení. Cena je daleko příznivější, nežli jsme tomu zvyklí z našich supermarketů. Ptákům byly také podávány třikrát denně již zmíněné listy smetánky, mladých kopřiv a černého bezu. Průmyslové granule NutriBird T 16 byly nahrazeny granulemi NutriBird T 20, které jsou určené pro odchov mladých. Z počátku byli ptákům nabízeni společně se zavíječi voskovými cvrčci malé velikosti a až po čtyřech dnech jsem přešel na cvrčky střední velikosti. Hmyz byl nabízen již třikrát denně. Při krmení živým hmyzem nastal problém. Dostatečné množství cvrčků se vyskytovalo ve všech záletech mimo zálet arassariů. Vzhledem k tomu, že se pro volně promenádující hmyz v ostatních záletech (osazenstvo plodožravých ptáků) nenašlo využití, přešel jsem na zkrmování hmyzu mraženého, který přijímali ptáci taktéž s chutí a bez potíží. Mláďata rostla velice rychle a již v desátém dni byli předkládáni cvrčci velcí a ptáci začali přijímat také zofobasy, které dříve pro jejich větší velikost odmítali. Hmyz byl od desátého dne nabízen ráno a odpoledne. V dutém kmeni se rodičovský pár zdržoval vždy krátce, a to již od počátku po vylíhnutí mladých. Pouze v noci obývali arassariové své hnízdo společně. Mláďata byla dosti nenasytná a při krmení se projevovala velmi hlasitě. Rodiče krmili mláďata velice vydatně. Rodičovský pár vynášel z hnízda trus mláďat, kterého se zbavovali z nejvyššího bidla ve voliéře rychlými pohyby hlavy ze strany na stranu, čímž byl trus rozptýlen po okolí. Úklidem byl pověřen zřejmě sameček, který byl při této činnosti spatřován nejčastěji. V dutém kmeni se dařilo rodičovskému páru udržet relativní pořádek a čistotu, což se s přihlédnutím na množství potravy, které denně rodiče mladým poskytli, a také díky absenci jakékoliv podestýlky jeví jako úctyhodný výkon. Zajímavý projev předváděl sameček často v mé přítomnosti, kdy si nalezl na dně voliéry kámen velikosti menšího vlašského ořechu, kterým si chvíli obratně pohazoval v zobáku a chvílemi kamenem velice intenzívně tloukl do bidla, na kterém seděl. Dále se rád s velkou vervou „zakousl“ do jedné z větví konifer rostoucích poblíž bidla a za hlasitého projevu s ní statečně cloumal. Tímto zřejmě demonstroval svou sílu a odhodlání své teritorium ubránit, a to nejen přede mnou, jelikož tlukot do bidla bylo slyšet často i v mé nepřítomnosti, což také dokazovalo několik „kupírovaných“ větví v dosahu bidla. Mláďata byla často v dutém kmeni kontrolována a ve stáří třiadvacet dnů tomu bylo také za účelem kroužkování. Od poslední kontroly, kterou jsem provedl devatenáctý den, již mláďata začínala vidět a velice zmohutněla, takže za menších obtíží je bylo možné okroužkovat kroužky průměru 7,5 mm. U kroužků jsem zvolil tmavou barvu. Domnívám se, že by bylo vhodnější kroužkování provádět kolem dvacátého dne s průměrem kroužku 6 mm.

Chování ptáků

Kontrolu mladých jsem prováděl vždy v době, kdy byli rodiče ve voliéře, kde se věnovali konzumaci předloženého zeleného krmení. O mé přítomnosti v záletu ptáci věděli a přes výletový otvor jsem byl rodičovským párem také vždy sledován, reagovali ovšem klidně a kontrolu mladých snášeli dobře. V okamžiku, kdy jsem opustil zálet, začali ptáci nosit zelené krmení mladým. Mláďata byla okroužkována v ranních hodinách, aby mohlo být pozorováno chování rodičů v průběhu celého dne. Projevy ptáků nebyly podrážděné a patrná nebyla také žádná nervozita. V dutém kmeni se ptáci nezdržovali déle, než tomu bylo obvyklé, takže nebylo nutné žádným způsobem zasahovat. Při kontrole mladých v závěru dne, především pak kroužků a nožiček, bylo zjevné, že se rodiče nesnažili svým mláďatům žádným způsobem kroužky odstranit. Mláďata velice rychle rostla, ve stáří 35 dnů již vyhlížela z dutého kmene, očekávajíce rodiče s potravou. Ve stáří od 42. dne počala mláďata opouštět své hnízdo, ovšem vždy jen na krátko, a stále v dutém kmeni hledala své útočiště. V tomto období byl hmyz podáván pouze jedenkrát denně, dávka byla postupně snižována a ve stáří 55 dnů jsem hmyz již přestal předkládat.

Spotřeba hmyzu v litrech
Cvrček malý 0,2
Cvrček střední 0,3
Cvrček velký 2,5
Zavíječ voskový 1
Zofobas morio 2

Mláďata byla v této době v příjmu potravy již zcela samostatná.

Zbarvením se mláďata ihned po opuštění hnízda podobají svým rodičům, kdy lze již rozeznat pohlaví, ovšem pestré zbarvení zobáků a okruží oka zatím postrádají, jsou pouze nevýrazných barev. Mláďata jsou po opuštění hnízda z počátku až nezvykle klidná a důvěřivá, ale postupem času získávají na plachosti. U arassariů zelených je zajímavý jejich „rodinný“ způsob života, kdy se nezřídka mláďata z prvního hnízdění podílí na krmení svých mladších sourozenců, dále pak (jakož to u všech tukanovitých) je také zajímavá jejich „skladnost“, kdy si ptáci při spánku položí svůj dlouhý zobák přes rameno na záda, který si přikryjí ocasem. V této pozici nezabírají např. v dutém kmeni tolik místa.

Pozor na železo

Arassariové jsou z tukanovitých pro chov mnohem jednodušší, než je tomu v chovu velkých druhů tukanů, ovšem u těchto ptáků je nutné se mít na pozoru před hemochromatózou, jelikož právě tukanovití jsou na množství železa v potravě velice citliví. Některé složky potravy obsahují vyšší podíl železa a vitamínu C (citrusové plody). Kyselina citrónová usnadňuje vstřebávání železa, proto je nutné z krmné dávky vyloučit citrusové plody, ananas a také rajčata. Při odchovu mladých nepodáváme myšata, vejce či kuřátka křepelek, která jsou pro vysoký podíl železa také nevhodná, vystačit se dá pouze s různým hmyzem. Ptákům předkládáme vždy granule a sypké směsi s nízkým obsahem železa. Hemochromatóza je velký strašák pro chovatele nejen tukanovitých a rozhodně ji není radno podceňovat, avšak za určitých podmínek jí lze úspěšně předcházet. O tom, že je chov velkých tukanů obtížný, svědčí stále se snižující stavy těchto ptáků v našich zoologických zahradách i u soukromých chovatelů. U arassariů je situace daleko příznivější. V České republice se z arassariů pravidelně odchovává arassari zlatolící a nyní také i arassari zelený.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře