Chov neofémy modrohlavé

Obsah
  1. Pár první
  2. Druhý pár
  3. Mé zkušenosti
  4. Podmínky chovu
  5. Odchov nebývá problematický

Zakoupil jsem dva páry neofém modrohlavých. Jeden pár ve složení 1,0 pastel/albino a 0,1 krémové albíno, druhý pár 1,0 modrý běloprsý/lutino a 0,1 lutino.

Pár první

Asi po dvou dnech jsem zjistil, že 0,1 lutino nevidí na jedno oko a druhé oko má také sítnici zřejmě narušenou. Na první pohled není nic patrné, pouze oko je trochu mléčně zkalené, takže se snadno postižení přehlédne. Později pták oslepl úplně (cca do měsíce) a nakonec uhynul po dalších cca 14 dnech. Pitvu jsem provést nenechal. Modrý běloprsý samec z tohoto páru následoval svoji družku do měsíce. Přesné důvody neznám.

Druhý pár

Samec naprosto ignoroval svoji družku a to se děje do dnešního dne tj. 4/2000. Přestože vystřídal pět dalších jemu naprosto nepříbuzných samic, ani jednu nezapářil a výsledkem jeho činnosti za tři roky je čtyřicet osm neoplozených vajec. V chovu ho nechávám pouze pro okrasu a také proto, že ho nechci prodávat dál a působit zklamání dalším lidem. Pták byl dle kroužku v době pořízení dvouletý, takže předpokládám, že byl již v chovu vyzkoušen.

Samice krémové albino z tohoto páru se jevila velice slibně. Neustále v dalším roce chodila do budky a hrabala. Musel jsem tedy použít svého odchovaného samce zeleného/lutino a spolu s ním odchovala ve druhém roce sedm mladých. Z toho bylo 2,0 krémové albino, 1,0 lutino, 0,1 modrá, 2,0 modří/lutino/albino, 1,0 pastel/lutino/albino. Takže přece jen úspěch, alespoň částečný.

Co z toho plyne? Na úspěšný odchov vzcánějších mutačních jedinců je třeba zakoupit cca tři páry ptáků, aby byla alespoň teoretická naděje, že jeden pár bude odchovávat. Je možné, že zkušenosti dalších chovatelů budou naprosto rozdílné a rád se s nimi seznámím. Chce to samozřejmě i trochu toho štěstí.

Mé zkušenosti

Přezimují ve voliérách rozměrů 250 x 200 x 100 ve skupinách tak, aby se páry pokud možno našly již přes zimní období. Je třeba odpozorovat vzájemnou náklonnost jednotl. jedinců a cca v březnu je sestavuji takto do párů samostatně do klecí. Je dostatek času od října do března na doplnění chybějících jedinců a další zásahy do chovu. Ve voliérce mám většinou ptáky po šesti kusech. Ve skupině se ptáci také naučí snáze přijímat potřebná krmiva, protože stačí, aby jeden jedinec byl navyklý na např. suchou vaj. směs a je téměř jisté, že ostatní ptáci ji začnou přijímat také, výjimky samozřejmě existují. Je však třeba ptákům dopřát dostatek času. Pokud striktně chci párovat konkrétní dva kusy, dávám je samostatně do odchovné klece (viz. dále) již na podzim.

Páry v době hnízdění jsou umístěny v klecích 150 x 60 x 70 cm s budkou zvenku. Ptáci vidí na ostatní páry umístěné naproti. To považuji za důležitou věc, protože pokud se k sobě vámi sestavení jedinci nehodí, na protější straně mohou najít sobě sympatického jedince a odpozorováním sestavíte úspěšný pár (ptáci spolu létají a mají snahu se dostat přes pletivo, jsou v hlasovém kontaktu atd.). Je třeba jen si najít chvilku a sledovat je co možná nejčastěji. Tři bidla přírodní z černého bezu. K okusu větve z jabloní tzv.: „vlky“. Měním co nejčastěji. Budky použité rozměrů 30 x 18 x 18 cm. Vletový otvor cca 5,5-6 cm. Výstelka: dřevěné drobnější hoblovačky (bez vlhčení) ve vrstvě cca deseti cm. Přesáté přes hrubší síto a zbavené prachu.

Podmínky chovu

Krmení: směs Neophemafutter (lesknice, semenec, proso, kardi, len, senegal. proso) jablka, ptačinec, pampeliška (důkladně oprané), naklíčená pšenice a slunečnice, sepiová kost, jodové kostky, písek s anýzem po celém dně klece (každý den obměňován), drcené skořápky. Suchá vaječná směs Orlux typ pro andulky (chemicky stabilizované) v době hnízdění stále k dispozici a vaj. směs WitteMolen s vařeným míchaným vejcem a mrkví, každé ráno čerstvá v takovém množství, aby byla spotřebována do cca jedenácti hodin dopoledne, později ptáci plynule přejdou na suchou směs Orlux. Musí na ni ale být již naučeni předem. Díky tomu ptáci mají stále kvalitní potravu, která se nekazí. Před hnízděním, cca 6 týdnů, podávám Combinal E do vody v množství 2,5 m/l litr po dobu jednoho týdne + Combinal A ve stejné dávce. Jinak průběžně doplňuji vitamíny A+D3 v cca dvouměsíčních intervalech. Dále pak Promotor Complejo dle návodu. Díky Promotoru je voda často žlutě zbarvena a každému návštěvníkovi ochotně vysvětlím proč a co bylo k tomu použito. Voda by měla být kvalitní, nejlépe tzv. Dobrá voda nesycená. Tato je kvalitní a obsahuje i důležité minerální látky. Je jasné, že se potom napájení mírně prodraží, ale je věcí každého, jaký způsob napájení si zvolí a kolik chce investovat do svého chovu. Samozřejmě minimálně jednou denně čerstvá. Na vypláchnutí misek stačí voda z vodovodu.

Klece jsou umístěny v místnosti s rel. vlhkostí 65-90 %. Osvětlení v místnosti, zářivkové 70 W jedna trubice. Nastavené rozsvěcení dle přírodních podmínek, tzn. že posunuji hodiny každých čtrnáct dní a reaguji tak na venkovní podmínky.

Teplota: vytápění elektrické min. +5 st. C a cca od poloviny dubna otevřená okna stále.

Po odchovu umisťuji ptáky do větších voliérek do skupin, aby se vylétali.

Odchov nebývá problematický

Pokud se vám podaří úspěšně aklimatizovat jedince na podmínky svého chovu a podaří se vám z více jedinců sestavit harmonizující páry, není odchov běžnějších mutací a variací neofém modrohlavých (modrých, pastelových, skořicových, albino, lutino atd.) při dodržení určitých podmínek velký problém.

V článku uvádím pouze své zkušenosti.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Autor textu (FA)

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře