Chov výstavních zebřiček – 5. část Mutace a diagramy křížení

Chov výstavních zebřiček – 5. část Mutace a diagramy křížení
Mramorová šedá
Šedá
Skořicová
Světlohřbetá šedá

Tato část vám pomůže určit správný název a pojmenování mutace zebřiček. Nebudu zde rozepisovat, jak jednotlivé mutace vypadají. Podle mého bude názornější obrázek. Přesný popis mutací řeší standard, na obrázcích jsou ukázky nejčastěji se vyskytujících mutací.

Diagramy křížení jsou pouze pomůckou a vodítkem pro chovatele v tom smyslu, abyste při křížení použili ten nejvhodnější protějšek, případně se vyhnuli koupi nevhodných ptáků. Tyto diagramy mají platnost pouze pro čistokrevné ptáky. V našich chovech se málokdy setkáme s čistokrevnými ptáky, většina je jich štěpitelná na různé mutace. Pokud vám majitel nesdělí mutace rodičovského páru, můžete pouze čekat a být překvapeni z mladých, které odchováte. Proto v těchto diagramech ani neuvádím poměr nebo procenta mutací, jelikož to je zavádějící. Uvádím několik základních diagramů křížení mezi mutacemi a vznik, upevnění a prošlechtění nových mutací. Dále potřebujete vědět, jakého typu je daná mutace – recesivní, dominantní, na pohlaví vázaná atd. Tyto informace jsem psal v předchozím článku. Z těchto informací se dá teoreticky „vypočítat“, jak k dané mutaci dojít. Potom potřebujete zjistit, který pták bude štěpit, a pak vybrat podle velikosti, typu a správné kresby toho pravého a dát ho do páru s vhodným protějškem.

Tímto nabádám ostatní chovatele i ty budoucí, aby se nebáli šlechtění zebřiček, a kladu důraz na přísnou selekci a správný výběr chovných jedinců. Jinak vzniknou mutace, které budou oříškem pro posuzovatele i fundované odborníky.

Přírodní kresba

Rozhodl jsem se rozdělit mutace „barvy“ zebřiček trochu netradičně, a to podle kresby. U této skupiny se nemění vzhled a rozsah samčích znaků, pouze jejich odstín a základní barva.

U těchto mutací si musíme uvědomit, že je budeme potřebovat i pro další zlepšení typu u mutačních ptáků. Tito ptáci jsou k sehnání v dobré kvalitě právě v přírodní kresbě jako šedá, skořicová, světlohřbetá šedá, mramorová šedá. Hůře se shánějí stříbrné – jak šedá, tak skořicové. Již vůbec se nezmiňuji o problematice sehnat chovný materiál u skořicových světlohřbetých a mramorových.

Šedá

Šedá, též nazývaná přírodní, se od své původní, divoce žijící příbuzné odlišuje intenzitou, odstínem barvy a kresby. Dávejte si pozor na odstín šedé, pera nesmí mít jakékoliv lemování – hlavně pozor na hnědý nádech. U samců se často vyskytuje nežádoucí bílá skvrna pod zobákem. Někdy se může vyskytnout i bílé pírko, nejčastěji letka – i toto je nežádoucí. Takové ptáky do šlechtitelského programu nezařazujeme.

Šedou zebřičku musíme brát jako nutnost, přes kterou budeme zlepšovat typ a postavu jiných barev a mutací.

P:            1,0 šedá × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá

0,1 šedá

P:            1,0 šedá × 0,1 skořicová

F1:          1,0 šedá/skořicová

0,1 šedá

P:            1,0 šedá/skořicová × 0,1 skořicová

F1:          1,0 skořicová, 1,0 šedá/skořicová

P:            1,0 šedá × 0,1 běloprsá šedá

F1:          1,0 šedá/běloprsá

0,1 šedá/běloprsá

Skořicová

Skořicová mutace se vyskytuje sporadicky ve volné přírodě. Jedinci se skořicovým nádechem byli odchyceni roku 1927 ornitology na území Adelaide. Jejich potomci neměli dokonalé skořicové zbarvení, nazývali je dýmové. Poté byla mutace prošlechtěna do podoby, jak ji známe dnes, a roku 1940 poprvé dovezena do Evropy.

U této mutace jsou často problémy s intenzitou „hnědé“. Ptáci jsou často světlí nebo se může často objevit „flekatost“. Barevným odstínům předejdeme tím, že ptáky nevystavujeme přímému slunečnímu světlu. Pokud tento jev vyloučíme, zůstává na řadě další faktor, který se velmi těžko eliminuje. Musíme si uvědomit, že s velikostí ptáků se mění i velikost a struktura peří. Pokud je od přírody dáno stejné množství barvy na jedno pero, tak při zvětšení pera se musí stejné množství rozptýlit na větší ploše. Tím vzniká světlý odstín či „flekatost“. Proto je vhodné do chovu přikřížit šedého ptáka nebo kvalitní „tmavou“ skořici.

I tuto mutaci v dobré kvalitě musíme brát přes štěpitelné ptáky jako zlepšovatele různých mutací.

P:            1,0 skořicová × 0,1 skořicová

F1:          1,0 skořicová

0,1 skořicová

P:            1,0 skořicová × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá/skořicová

0,1 skořicová

P:            1,0 šedá × 0,1 skořicová

F1:          1,0 šedá/skořicová

0,1 šedá

P:            1,0 šedá/skořicová × 0,1 skořicová

F1:          1,0 skořicová, 1,0 šedá/skořicová

0,1 skořicová, 0,1 šedá

P:            1,0 šedá/skořicová × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá/skořicová, 1,0 šedá

0,1 skořicová, 0,1 šedá

P:            1,0 skořicová × 0,1 běloprsá šedá

F1:          1,0 šedá/skořicová + běloprsá

0,1 skořicová/běloprsá

Světlohřbetá šedá

Světlohřbetá mutace byla poprvé popsána v Německu, a to roku 1954. U této mutace musí být jasný přechod hlava–záda ve všech barevných rázech. V dnešní době došlo ke značnému posunu hlavně u výstavních ptáků. Dříve odchovaní ptáci byli bez tohoto přechodu u obou pohlaví. Je škoda, že tato mutace si nezískala více příznivců ve skořicové, stříbrné a jiné mutaci.

P:            1,0 světlohřbetá šedá/skořicová + mramorová × 0,1 mramorová skořicová

F1:          1,0 světlohřbetá skořicová/mramorová, 1,0 mramorová šedá/skořicová

0,1 světlohřbetá skořicová,

0,1 mramorová šedá

P:            1,0 světlohřbetá šedá × 0,1 stříbrná 1F

F1:          1,0 šedá/světlohřbetá,

1,0 stříbrná 1F/světlohřbetá

0,1 světlohřbetá,

0,1 světlohřbetá stříbrná 1F

P:            1,0 šedá/světlohřbetá × 0,1 světlohřbetá stříbrná

F1:          1,0 šedá/světlohřbetá,

1,0 světlohřbetá,

1,0 světlohřbetá stříbrná 1F,

1,0 stříbrná 1F/světlohřbetá

0,1 šedá,

0,1 světlohřbetá,

0,1 světlohřbetá stříbrná 1F,

0,1 stříbrná 1F

P:            1,0 světlohřbetá šedá × 0,1 černoprsá skořicová

F1:          1,0 šedá/skořicová + světlohřbetá + černoprsá

0,1 světlohřbetá/černoprsá

Světlohřbetá skořicová

Bohužel jsem za dobu, po kterou fotím, to je asi osm roků, neměl možnost vyfotit samce této mutace. Tato mutace je v českých chovech zastoupena sporadicky. Pokud se ukáže na výstavě zebřička s touto barvou, jde spíše o náhodný odchov ze šedých světlohřbetých.

P:            1,0 skořicová světlohřbetá × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá/skořicová + světlohřbetá

0,1 skořicová světlohřbetá

P:            1,0 skořicová světlohřbetá × 0,1 skořicová

F1:          1,0 skořicová/světlohřbetá

0,1 skořicová světlohřbetá

P:            1,0 skořicová světlohřbetá × 0,1 šedá světlohřbetá

F1:          1,0 šedá světlohřbetá/skořicová

0,1 skořicová světlohřbetá

P:            1,0 skořicová světlohřbetá × 0,1 šedá mramorová

F1:          1,0 šedá/skořicová + světlohřbetá + mramorová

0,1 skořicová světlohřbetá/mramorová

Mramorová šedá

Tato mutace byla pozorována v Queenslandu v Austrálii ojediněle ve volné přírodě, odkud byla odchycena a australskými chovateli rozmnožena a pojmenována „bílá se znaky“.

Mramorová mutace, dříve zvaná škrabošková, byla prošlechtěna v Německu v roce 1945. V dnešní době jsou k sehnání velmi dobré kusy zebřiček v mutaci šedá mramorová, a proto ji chovatelé používají ke zlepšení typu u mramorových mutací.

P:            1,0 mramorová šedá × 0,1 skořicová

F1:          1,0 šedá/mramorová + skořicová

0,1 mramorová

P:            1,0 skořicová × 0,1 mramorová šedá

F1:          1,0 šedá/mramorová + skořicová

0,1skořicová

P:            1,0 mramorová šedá × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá/mramorová,

0,1 mramorová šedá

P:            1,0 mramorová šedá × 0,1 běloprsá

F1:          1,0 šedá/mramorová + běloprsá

0,1 mramorová/běloprsá

Mramorová skořicová

Tato mutace je v českých chovech zastoupena sporadicky. Pokud se na výstavě ukáže zebřička s touto barvou, jde spíše o náhodný odchov ze šedých mramorových. Bohužel jsem tyto ptáky v našich chovech ani na výstavách neviděl. Všechna kresba u mramorových skořicových je do hněda.

P:            1,0 skořicová mramorová × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá/skořicová + mramorová

0,1 skořicová mramorová

P:            1,0 skořicová mramorová × 0,1 skořicová

F1:          1,0 skořicová/mramorová

0,1 skořicová mramorová

P:            1,0 skořicová mramorová × 0,1 šedá světlohřbetá

F1:          1,0 šedá mramorová/skořicová

0,1 skořicová mramorová

P:            1,0 skořicová mramorová × 0,1 šedá mramorová

F1:          1,0 šedá/skořicová + mramorová

0,1 skořicová mramorová

P:            1,0 světlohřbetá šedá/skořicová + mramorová × 0,1 mramorová skořicová

F1:          1,0 světlohřbetá skořicová/mramorová, 1,0 mramorová šedá/skořicová

0,1 světlohřbetá skořicová,

0,1 mramorová šedá

Stříbrná

Stříbrná dominantní mutace vznikla v Austrálii roku 1940 a do Evropy se dostala o rok později. Samci a samičky mají šedou kresbu.

P:            1,0 stříbrná 1F × 0,1 stříbrná 1F

F1:          1,0 šedá,

1,0 stříbrná 1F,

1,0 stříbrná 2F (letální faktor)

0,1 šedá,

0,1 stříbrná 1F,

0,1 stříbrná 2F (letální faktor)

P:            1,0 stříbrná × 0,1 šedá

F1:          1,0 stříbrná/šedá

0,1 stříbrná/šedá

P:            1,0 stříbrná/šedá × 0,1 stříbrná/šedá

F1:          1,0 stříbrná,

1,0 stříbrná/šedá,

1,0 šedá

0,1 stříbrná,

0,1 stříbrná/šedá,

0,1 šedá

P:            1,0 stříbrná/šedá × 0,1 šedá

F1:          1,0 stříbrná/šedá,

1,0 šedá

0,1 stříbrná/šedá,

0,1 šedá

P:            1,0 šedá × 0,1 béžová 1F

F1:          1,0 šedá/skořicová,

1,0 stříbrná 1F/skořicová,

0,1 šedá,

0,1 stříbrná 1F

P:            1,0 skořicová × 0,1 stříbrná 1F

F1:          1,0 šedá/skořicová,

1,0 stříbrná 1F/skořicová

0,1 skořicová,

0,1 béžová 1F

P:            1,0 světlohřbetá šedá × 0,1 stříbrná 1F

F1:          1,0 šedá/světlohřbetá,

1,0 stříbrná 1F/světlohřbetá

0,1 světlohřbetá,

0,1 světlohřbetá stříbrná 1F

P:            1,0 šedá/světlohřbetá × 0,1 světlohřbetá stříbrná

F1:          1,0 šedá/světlohřbetá,

1,0 světlohřbetá,

1,0 světlohřbetá stříbrná 1F,

1,0 stříbrná 1F/světlohřbetá

0,1 šedá,

0,1 světlohřbetá,

0,1 světlohřbetá stříbrná 1F,

0,1 stříbrná 1F

Béžová

Béžová (recesivní stříbrná – skořicová) mutace vznikla v Austrálii roku 1940 zároveň se stříbrnou dominantní a do Evropy se dostala později.

P:            1,0 šedá × 0,1 béžová 1F

F1:          1,0 šedá/skořicová,

1,0 stříbrná 1F/skořicová,

0,1 šedá,

0,1 stříbrná1F

P:            1,0 skořicová × 0,1 béžová 1F

F1:          1,0 skořicová,

1,0 béžová 1F

0,1 skořicová,

0,1 béžová 1F

P:            1,0 béžová 1F × 0,1 bílá

F1:          1,0 šedá/skořicová + bílá,

1,0 stříbrná 1F/skořicová + bílá

0,1 skořicová/bílá,

0,1 béžová 1F/bílá

Achátová šedá,

achátová skořicová

Tato mutace není vůbec k vidění na českých výstavách. Bohužel její základní barva je málo atraktivní pro všechny chovatele zebřiček.

P:            1,0 šedá × 0,1 achátová skořicová

F1:          1,0 šedá/skořicová + achátová

0,1 šedá/achátová

P:            1,0 achátová skořicová × 0,1 šedá

F1:          1,0 šedá/skořicová + achátová

0,1 skořicová/achátová

P:            1,0 šedá/skořicová + achátová × 0,1 šedá/achátová

F1:          1,0 achátová šedá,

1,0 achátová šedá/skořicová,

1,0 šedá/achátová,

1,0 šedá/skořicová,

1,0 šedá/skořicová + achátová

0,1 achátová šedá,

0,1 achátová skořicová,

0,1 šedá/achátová,

0,1 skořicová/achátová

Zde je vidět, jak jsou v oblibě některé základní kresby a stříbrná a její kombinace jsou úplně opomíjeny. Pokud navštívíte nějakou výstavu, 75 % tvoří šedá, skořicová, světlohřbetá a mramorová kresba. Zbytek jsou ostatní kresby a jejich kombinace.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

Uživatel s deaktivovaným účtem
3.2.2015 08:57

Nechci nijak shazovat práci a nadšení pana Makyni, ale protože mi několik chovatelů poslalo odkaz na tento článek s dotazy jak to, že to popisuji jinak než je tady /jedná se o dědičnosti a vzorce křížení/ a co je tedy správně. Je zde několik zásadních chyb. Psaní u jakéhokoliv vzorce štěpitelnost na přírodní ptáky je zbytečné a nesmyslné.

Pan Makyňa zde pojmenuje béžovou- tedy kombinaci stříbrné a skořicové jako recesivní mutaci a vzorce křížení k ní píše pro dominantní mutaci?????, To je proč na toto reaguji.

Já jsem odchoval kombinaci dominantní pastelové a skořicové proto je to kombinace s dědičností dominantní a na pohlaví vázanou. Pokud pan Makyňa má zkušenosti s recesivní pastelovou-neboli stříbrnou , tak i vzorce křížení by měl popsat pro mutace s dědičností recesivní a na pohlaví vázanou a ne na dominantní a na pohlaví vázanou. To je to co chovatele, kteří mě oslovili mátlo. Doufám, že se autor neurazí, ale dělá to zmatek mezi chovateli a těžko se jim to vysvětluje i proto, že to samé udělali pánové Piskora a Hráček v Nové Exotě v rozdělení zebřiček do výstavních tříd, kde v šedé řadě mají pastelovou s dominantní dědičností. A v hnědé řadě ji nepochopitelně nazývají recesivní. Možná zde autor hledal inspiraci, ale to si bohužel vybral chybně zpracovaný materiál. Pánové prominou, ale je to tak.

S pozdravem Buldra Otakar