Chov kříženců

Chov kříženců
Stehlík x kanár
Mladý strakatý kříženec čížek ohnivý x kanár
Čížek lesní x kanár
Zvonek zelený x kanár
Kanár x konopka obecná

O chovu kříženců mezi evropskými ptáky a kanáry toho bylo napsáno již hodně, ale rád bych se podělil o své zkušenosti s tímto chovem. Za svou chovatelskou éru jsem těchto kříženců odchoval velké množství, a tak nějaké zkušenosti mám. V současné době je velkou výhodou, že máme možnost získat evropské ptactvo z klecních odchovů, a to i v různých mutacích. Chov evropského ptactva v ČR je na velmi dobré úrovni a chovatelů těchto ptáků neustále přibývá. Potěšující je, že tímto chovem se zabývají poměrně mladí chovatelé.

Od chovu evropského ptactva je pak jen krůček k odchovu i nějakého křížence. Kříženci jsou neustále středem pozornosti každé výstavy exotického ptactva. Odchovat některé křížence je chovatelské umění a ne vždy se určitý záměr podaří. Je třeba rozeznávat, zda zájemci o křížence se zaměřují na jejich zpěv, nebo na atraktivní zbarvení. Kříženec nemá svůj vlastní zpěv a naučí se zpěvu, který ve svém okolí slyší. Záleží tedy na tom, jakého předzpěváka dostane. Znám chovatele, kteří se zaměřují pouze na zpěv a nehledí na to, jak kříženec vypadá. Některým zase nejde o přednes zpěvu, ale zaměřují se na atraktivní zbarvení. Těmto zájemcům v současné době můžeme vyhovět vzhledem k mutacím evropských ptáků chovaných v zajetí. Zejména u stehlíků, kde se již vyskytují stejná mutační zbarvení jako u kanárů, můžeme odchovat atraktivní křížence s kanáry. Záleží jen n a chovateli, jak tyto páry sestaví.

Samostatnou kategorií jsou kříženci mezi evropskými ptáky nebo ve spojitosti s čížkem ohnivým. Čížek ohnivý dává krásné křížence s kterýmkoliv ptákem evropské fauny. K vidění jsou kříženci po samečkovi čížka ohnivého se stehlíkem, hýlem, čečetkou, a dokonce i křivkami. Kříženec čížek ohnivý × křivka byl k vidění na výstavě v roce 2014 v rakouském Linci.

Největší chovatelský um je připravit samečka evropského ptáka na páření s příslušnou kanáří samičkou. Této přípravě musí chovatel věnovat velké úsilí, a to podáváním kvalitního krmení.

Stehlík

Stehlík je nejčastěji používaný ke křížení s kanáry, protože tito kříženci jsou nejen dobří zpěváci, ale i dobře vypadají. Chovatel by měl zvažovat, jakou kanáří samičku ke křížení použije, a měla by to být kanářice v červené barvě. S takovou kanářicí budou kříženci většinou pěkně zbarvení, a dáme-li jim i trochu červeného barviva, budou dobře vypadat a lahodit lidskému oku. Většinou se používají červené samičky v lipochromu a někdy se mohou vyskytnout kříženci i bílé straky.

Někdo odchov kříženců praktikuje tak, že sestaví pár a nechá ho pohromadě po celou hnízdní dobu. Tento odchov se hodí především do voliéry. Zde je možno použít i více kanářích samiček k jednomu stehlíkovi. Tento princip jsme praktikovali s Mirkem Frainšicem, ale stávalo se, že stehlík utvořil pár jen s jednou samičkou, se kterou krmil mladé. Ostatní samičky pářil, ale o mláďata se nestaral. Máme-li takový pár v kleci, je nebezpečí, že stehlík vajíčka rozbije. Proč se tak děje, nevím, ale ve voliéře se nic takového nestalo. Možná to je z nudy, kdy v malém prostoru klece je málo zaměstnán. Chceme-li stehlíka pářit s více samičkami, je možné to praktikovat tak, že stehlíka necháváme v jeho kleci a samičku kanára k němu pouštíme jen na zapáření. Nejlépe je samičku ke stehlíkovi pustit navečer a nechat do příštího dne. Samičku odpáří většinou večer i ráno. Brzy ráno samičku odchytneme a dáme do její klece, aby měla klid na snesení vajíčka. To praktikujeme do snesení třetího vajíčka. Při tomto odchovu je zapotřebí stehlíka držet neustále v toku, čehož docílíme správným krmením. Zásadou je hodně naklíčeného zrní a vaječná míchanice zakoupená v obchodě, ve které je i sušený hmyz. Dále dáváme vitaminy, a to nejlépe do vody. Já osobně jsem křížence odchovával tím způsobem, že jsem s pářením kanárů začal po Vánocích, odchoval dvě hnízda a třetí hnízdo křížence. V této době byli samečci evropského ptactva v toku a připraveni na páření. Odchov kanárů probíhal tím způsobem, že sameček kanára u samičky nezůstával. Je-li samička kanára v páru s kanárem, těžko vezme na další páření samečka evropské fauny. Tímto způsobem jsem odchovával křížence po stehlíkovi, konopce, čížkovi lesním a zvonohlíkovi zahradním. S Mirkem se nám podařil i kříženec stehlík × zvonohlík šedý, a to ve voliéře.

Konopka obecná

Konopka obecná se s kanáří samičkou páří bez větších problémů. Mně osobně se toto křížení dařilo se samečkem konopky, který byl odchován pod kanáří samičkou. Páření jsem prováděl stejným způsobem jako se samečkem kanára. Pouštěl jsem ho za samičkou navečer a ráno odchytl. Většinou po vpuštění za samičkou začal zpívat a došlo k páření. Tímto způsobem můžeme samečka konopky pářit na více kanářích samiček a rád nám každou odpáří. Je ovšem nutné také samečka správně krmit a držet ho, jak říkáme ptáčnickou hantýrkou, „v hicu“ (v toku). Co se týká zbarvení těchto kříženců, není nijak atraktivní, ale co se týká zpěvu, je můj názor takový, že jsou to nejlepší zpěváci z řady kříženců. Dáme-li samečkovi konopky harckého kanára, je zpěv kříženců vynikající, protože neřvou, ale opravdu zpívají.

S Mirkem jsme praktikovali i obrácené křížení, kdy se samičkou konopky odchovanou rovněž pod kanáří samičkou, jsme pářili samečka kanára bílého saténa. Tento pár byl spolu ve voliéře po dobu tří let, kdy pravidelně odchovávali každý rok tři hnízda. Kříženci byli krásně vybarvení, a to zejména samičky. Byli pravidelně vystavováni na našich výstavách v Brně a získávali velmi dobré ocenění. Sameček kanára však po třech letech uhynul. Samička konopky dostala proto nového partnera, kanára červeného saténa, ale tento pár již tak sehraný nebyl. Odchovali sice křížence, ale chybou byla skutečnost, že sameček samičku nekrmil, i když ji zapářil. U tohoto odchovu je nutné, aby sameček po vylíhnutí mláďat samičku na hnízdě krmil, protože ta několik dnů hnízdo neopouští. Výhodou této samičky bylo, že brala vaječnou míchanici a stále měla na dně voliéry dostatek naklíčeného zrní. Zrní jsme na dno voliéry rozhazovali a kropili vodou.

Čížek lesní

Čížek lesní je také vhodným ptákem ke křížení s kanárem. Samečkovi čížka je lépe dávat kanářice žluté barvy v lipochromu i melaninu. Samečka dostaneme lehko do toku, protože v krmení není vybíravý a většinou bere i vaječnou míchanici. Je lépe sestavit pár, který po celou dobu hnízdění necháme pohromadě. Pěkní kříženci vzniknou, spáříme-li čížka lesního s bílou kanářicí v lipochromu. Jejich barva je opticky modrá a vynikají na ní černé skvrny pod zobákem a černá hlava. Samičky těchto kříženců v barvě nijak nevynikají a zpěv samečků také není nic zvláštního. Jsou to jen jednoduché trylky, které se neustále opakují, a většinou převládá zpěv kanára. Dají se odchovat i kříženci opačného páření, protože samičky čížka lesního jsou většinou velmi krotké.

Zvonohlík zahradní

Zvonohlík zahradní je nejbližší příbuzný kanára, a proto se s ním velice snadno kříží a někteří samečci těchto kříženců jsou dále plodní. Lepe je sestavit pár a nechat ho po celou dobu hnízdění spolu. Sameček většinou samičku krmí i na hnízdě. Odchovali jsme křížence zvonohlíka zahradního s kanářicí dominantně bílou. Byli rovněž opticky modří a sameček byl plodný. Spářili jsme ho opět s kanářicí recesivně bílou a jeden sameček z tohoto páření byl bílý a pářili jsme ho na samičku zvonohlíka zahradního. Mláďata byla strakatá a další křížení jsme již neprováděli. Odchovat tyto křížence není žádný problém, protože samečci zvonohlíka zahradního většinou samičkou kanára páří. Jejich krmení je stejné jako u kanárů. Většinou berou míchanici a hlavně naklíčené zrní.

Zvonek zelený

Zvonek zelený se kříží s kanárem poměrně málo, a to z toho důvodku, že kříženci nevynikají barvou ani zpěvem. Jelikož se jedná o zeleného ptáka, používáme ke křížení samičky kanárů ve žluté barvě, a chceme-li křížence v opticky modré barvě, použijeme samičky kanárů v barvě bílé. V současné době jsou samečci zvonka zeleného i v mutacích žluté barvy. Po takto zbarvených samečcích dosáhneme kříženců pěkně vybarvených, zejména samiček. Je proto lépe používat samičku zvonka zeleného ve žluté mutaci a spářit ji s kanárem žlutým saténem. Pak dosáhneme i pěkně zbarvených samečků těchto kříženců. V jednom odchovu jsme použili na samičku zvonka zeleného chocholatého samečka kanára a i někteří kříženci byli chocholatí. Jedná se ovšem o chocholku dosti nevýraznou. Samičky zvonka zeleného jsou dobrými matkami a v několika případech nám odchovávaly podložená mláďata kanárů.

 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (8x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře