Bílí kanáři


Bílí kanáři
Recesivně bíloachátový opál
Recesivně bíloachátový
Dominantně bíločerný opál
Dominantně bíločerný opál
Dominantně bílý satén
Recesivně bíločerný

Článek o bílých kanárech jsem se rozhodl napsat z toho důvodu, že tito kanáři jsou v našich chovech zastoupeni jen v minimálním množství. Je to možná dáno větší náročností na chov pro jejich specifikum. Dominantně bílé kanáry nemůžeme pářit mezi sebou pro smrtící faktor a recesivně bílým kanárům musíme dodávat vitamin A, který si neumí vytvořit.


Dominantně bílí kanáři

Dominantně bílí kanáři mají svoje specifikum v tom, že karoten přijímaný v potravě přetváří na tukové barvivo jen zčásti, proto jejich peří zůstává bílé. Jen v konečcích křídel a v ramenou je slabý nádech barvy. Tento odstín barvy je dán barvou rodiče, se kterým byl dominantně bílý Kanár pářen. Tento barevný odstín není možné barevně odstranit. Tento kanár je také štěpitelný na uvedenou barvu. Páříme-li dominantně bílého kanára s kanárem červeným, štěpí bílí potomci těchto rodičů do červené barvy, ale potomci těchto rodičů v červené barvě do bílé již neštěpí. To znamená, že použijeme-li z tohoto páření červeného kanára na červeného partnera, nebudou mít nikdy potomky v bílé barvě. Vedle základní bílé barvy může mít i melanin, u kterého jsou barevné znaky uloženy vedle sebe. Jsou-li obě barvy maximální, máme jednolité barevné ptáky s různou barvou a označujeme je jako bíločerné, bílohnědé apod. Kromě toho mohou mít i přídavný faktor a pak se jedná např. o dominantně bíločerný opál. Pokud tmavý melanin není na celém opeření, jde o kanáry strakaté. Dominantně bílý kanár má hrtan masově zbarvený – na rozdíl od recesivně bílého kanára, který má hrtan purpurově červený. Dominantně bílé kanáry nemůžeme pářit mezi sebou, protože 25 % mláďat umírá již ve vejcích a také další mláďata jsou méně životaschopná. Někteří chovatelé namítají, že páří tyto kanáry mezi sebou a nic se neděje. Je to dáno tím, že takoví kanáři byli v minulosti páření s recesivními bílými kanáry a fenotyp se stal nepřehledný, a co se týká genotypu, nedá se předpovědět, jak bude vzhled potomstva vypadat. Já osobně takové páření nedoporučuji, protože pak ztrácíme přehled o bílých kanárech.

Recesivně bílí kanáři

Recesivně bílí kanáři nejsou schopni využít karoten z potravy a přetvořit ho na tukové barvivo, a proto je jejich peří čistě bílé, bez barevného odstínu. Tito kanáři nejsou schopni si vytvořit v játrech vitamin A, proto jim ho musíme dodávat ve formě slaniny, tvarohu, másla apod. Výborný je rybí tuk, který podáváme jedenkrát týdně. Recesivně bílé kanáry můžeme pářit mezi sebou a dostáváme bílé potomstvo. Spáříme-li recesivně bílého kanára s kanárem jiné barvy, např. s červeným, budou potomci v červené barvě štěpit na recesivně bílé kanáry. Tito kanáři jsou mezi chovateli více oblíbeni, protože jsou čistě bílí. Dominantně bílí kanáři nejsou nikdy zářivě bílí, protože v jejich peří je obsažen karotenoid, který se projevuje hlavně v letkách.

Bílí kanáři v mém chovu

Ve svém chovu mám kanáry dominantně bílé satény, a to samce i samičky. Pářím je s červenými kanáry v melaninu a na samičky používám červenoisabelové samečky intenzivní a samečky pářím na červenoachátové a červenoisabelové samičky. Osvědčilo se mi i páření dominantně bílého saténa na červenou saténovou samičku CI. Samci z tohoto páření ale štěpí i do mozaiky. Co se týká saténových kanárů, je lépe použít samečka štěpitelného do saténu na saténovou samičku. Z takové páření pak máme 50 % saténových samců i samiček, 25 % samečků v klasickém melaninu štěpitelných do saténu a 25 % klasických melaninových samiček. Spáříme-li saténového samečka s klasickou samičkou, dostaneme 50 % klasických samečků štěpitelných do saténu a 50 % saténových samiček. Zásadou je, že saténové ptáky dominantně bílé pářené s červenými nemůžeme použít na páření se žlutými, protože tito ptáci štěpí na červenou barvu a jejich potomstvo by bylo oranžové.

Co se týká recesivně bílých kanárů, mám ve svém chovu kanáry s neklasickým melaninem opál, a to bíločerný opál a bíloachátový opál. Chovám tyto kanáry i bez neklasického melaninu, a to recesivně bíloachátové. Recesivně bílé kanáry někdy používám na jiné barvy pro osvěžení krve. Podle mého názoru tím nic nepokazím a do určité linie dostanu příliv nové krve. Vše se musí provádět uvážlivě a hlavně zvažovat, co tím chci docílit. V letošní chovné sezoně se mi podařilo odchovat pěkné recesivní bílé kanáry – s neklasickým melaninem opál.

V příštích letech bych chtěl chovat recesivně bílé satény, protože mají výraznější bílé peří, které kontrastuje s hnědým závojem. U dominantně bílých saténů tento kontrast narušuje barevný odstín v křídlech. Saténoví kanáři se vyznačují bílým okrajem pigmentovaného peří. Těmto kanárům chybí phaeomelanin a světle hnědý euomelanin se úplně neprojevuje. Saténový faktor je recesivně dědičný a je vázaný na pohlaví. Tito kanáři musí mít vždy červené oči.

Chov saténových kanárů v mozaice, zejména červených, je už vyšší chovatelský stupínek. Chovám je už pátým rokem a je pořád co vylepšovat. Jsou to kanáři, kteří lahodí oku, a jejich obliba mezi chovateli stoupá. Mozaikoví kanáři v červené barvě v melaninu jsou pastvou pro oči. V neklasickém melaninu, hlavně opáloví, jsou nádherní ptáci. Červenočerní opáloví CII a červenoachátoví opáloví CII jsou ptáci, kteří zaujmou každého chovatele mozaikových kanárů.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (3x):

1
2
3
4
5