České a československé prvoodchovy 1

Další fotografie (7)

Tradice československého chovatelství papoušků a cizokrajného ptactva sahá do minulosti více než sto let. Papoušci jsou většinou chováni a odchováváni v zajetí po řadu let již v několika generacích. Bylo by ale zajímavé připomenout si české (eventuálně československé) prvoodchovy zajímavějších, ale i těch běžnějších druhů papoušků. Informace a podklady pro tuto sérii článků budu čerpat z knih již zesnulého Milana Vašíčka, z knihy Cizokrajní ptáci chovaní v klecích od MUDr. Jaroslava Karáska, z původních Informačních zpravodajů, z Příloh informačních zpravodajů, z Exoty a ze starých výtisků v minulosti velmi oblíbeného časopisu Chovatel.

Papoušci Austrálie

Australští papoušci byli a myslím si, že i nyní jsou nejvíce zastoupeni v našich chovech. Nejpočetnější zastoupení mají zcela nepochybně andulky, korely a rozely.

Andulka vlnkovaná

(Melopsittacus undulatus) – první andulky dovezl do Evropy anglický zoolog Gould, u nás byl tento malý papoušek hojný již před rokem 1880, prvoodchov na našem území se mi ale nepodařilo vypátrat.

Korela chocholatá

(Nymphicus hollandicus) – u nás docílil prvního odchovu Schobl v roce 1879 (4 mladí), odchov i s rodiči byl vystaven ještě téhož roku na II. výstavě ptactva v Praze.

Rozela pestrá

(Platycercus eximius) – prvního odchovu u těchto rozel u nás dosáhl Fr. Vožech v roce 1934.

Rozela penant

(Platycercus elegans) – ve válečných letech a po druhé světové válce je jako první u nás odchovával Zídek, odchovu pod vlastními rodiči však nedosáhl.

Rozela adelaidská

(Platycercus adelaidae) – u nás byla tato rozela chována až po druhé světové válce – v té době byly rozely adelaidské raritou v celé Evropě. Po roce 1947 je jako první odchoval Zídek.

Rozela žlutohlavá

(Platycercus adscitus) – odchovu docílil v 1947 Zídek (zdroj: Zpra­vodaj Klubu pěstitelů exotického ptactva).

Rozela černohlavá

(Platycercus venustus) – – první odchov této rozely se v ČR podařil až v roce 1987 u M. Čecha.

Rozela žlutolící

(Platycercus icterotis) – první odchovy by měly být ještě před rokem 1965 (Beneš?).

Rozela žlutobřichá

(Platycercus caledonicus) – do bývalého Československa se dostala poprvé v roce 1973 do chovu E. Anto­nína, který ji v následujícím roce odchoval.

Papoušek královský

(Alisterus scapularis) – podle některých zdrojů byli tito krásní papoušci chováni i odchováváni již před druhou světovou válkou. Prokazatelně ale byli poprvé odchováni za pomocí chův v roce 1975 (chovatel Matuschka) a pod vlastními rodiči je odchoval v roce 1977 Černý.

Papoušek červenokřídlý

(Aprosmictus erytropterus) – před druhou světovou válkou nebyl tento papoušek v našich chovech pravděpodobně zastoupen, odchovu (pod chůvami) dosáhl kolem roku 1948 Zídek, prvého odchovu pod rodiči dosáhl Foltýn v roce 1966.

Papoušek nádherný

(Barrabandův; Polytetis swainsonii) – první odchov je pravděpodobně u Víta roku 1971.

Papoušek kouřový

(Polytetis anthopeplus) – v našich chovech byli tito papoušci zastoupeni již před druhou světovou válkou, ale poprvé je u nás odchoval až v roce 1974 Vít.

Papoušek alexandrin

(Polytetis alexandrae) – k nám se dostal převážně z bývalé NDR, v letech 1970-1971 bylo docilováno ojedinělých odchovů, ale traduje se, že byl odchován na našem území již v meziválečném období.

Papoušek červenotemenný

(Purpureicephalus spurius) – tyto papoušky k nám poprvé dovezl Vít a v roce 1973 dosáhl odchovu. Po roce 1974 se začali objevovat i u jiných chovatelů a dalších odchovů bylo dosaženo v roce 1975.

Barnard zelený

(Barnardius Bernardi) – jako první, kdo jej u nás vlastnil, je uváděn J. Ka­rásek roku 1913, jeden exemplář. Prvního odchovu bylo u nás dosaženo až v roce 1981 – od­chov pod chůvami u A. Svít­ka. Od­chovu pod rodiči dosáhli již další rok F. Buček, B. Malina a další chovatelé.

Barnard límcový

(Barnardius zonarius) – v roce 1946 jej vlastnila pražská zoologická zahrada, v roce 1973 je dovezl Vít, odchov se mu podařil v roce 1976.

Papoušek vlaštovčí

(Lathamus discolor) – u nás se tento papoušek začal velice vzácně objevovat v 70. letech. Po roce 1980 se začal do našich chovů dovážet častěji – v roce 1982 jej dovezl A. Slavíček, v roce 1985 J. Foltýn. První odchov v ČR ohlásil V. Běták v roce 1992.

Neoféma bourek

(Neophema bourkii) – v roce 1941 byly chovány (pár a lichý sameček) v Zoo Praha, od roku 1964 je choval také Vít. První „náš“ odchov jsem nevypátral.

Neoféma modrokřídlá

(Neophema chrysostoma) – poprvé je k nám dovezl v roce 1969 Svoboda, prvního odchovu dosáhl v roce 1971, v následujících letech se odchov dařil i jiným chovatelům (Slezák, Jandek, Junek aj.).

Neoféma ozdobná

(Neophema elegans) – nejstarší záznam o tomto papouškovi u nás je z roku 1880 – Schobl jej vystavoval na III. výstavě ptactva v Praze. Po druhé světové válce k nám byli dovezeni až v letech 1963-1965, jejich ztráty v období uvykání byly značné, prvních odchovů bylo dosaženo v roce 1968 – Malina a další chovatelé.

Neoféma tyrkysová

(Neophema pulchella) – poprvé se k nám dostala až po roce 1961 ze SRN, v roce 1963 je odchoval Vít.

Neoféma modrohlavá

(Neophema splendida) – nejstarší záznam je z roku 1879 – byly V. Schoblem vystavovány na II. výstavě ptactva v Praze. Později je od roku 1965 choval Vít, v roce 1966 docílil odchovu.

Kakadu palmový

(Probosciger atterimus) – během posledních dvaceti let byl u nás vícekrát odchován. Prvoodchov se podařil u ing. B. Šimerdy v roce 2004. Pravidelně je odchovával až do roku 2012 (zdroj: Nová Exota č. 3/2014).

Kakadu přilbový

(Callocephalon fimbriatum) – byl u nás v posledních letech odchován. První odchov u nás jsem zaznamenal u ing. B. Šimerdy v roce 2009 a další v roce 2011 (zdroj: Nová Exota č. 3/2014). Odchovů bylo docíleno později i u jiného českého chovatele – odchovaný sameček byl vystavován na výstavě ptactva Exota Olomouc v roce 2014.

Kakadu žlutolící

(Cacatua sulphurea) – u nás dokázal první odchov tohoto kakadu L. Němeček – v roce 1979, kdy odchoval jedno mládě a o rok později dvě mláďata. Ssp. citrinotristata jako první odchoval u nás J. Adamec, chovatel, který vystupoval se svými papoušky i v televizním varieté. Odchovu dosáhl v letech 1984-1988, odchoval celkem 9 mláďat. Další úspěšný chovatel byl J. Zitta (1987).

Kakadu žlutočečelatý

(Cacatua galerita) – tento kakadu byl u nás chován již v 19. století – v roce 1879 vystavoval K. Hlousek dva exempláře na II. výstavě ptactva v Praze. Ale začal se u nás odchovávat až o sto let později – v roce 1979 byla odchována ssp. eleonora u J. Beneše.

Kakadu brýlový

(Cacatua ophtalmica) – byl v České republice nedávno odchován. První odchov byl v České republice registrován u manželů Neča­sových v roce 2011 (zdroj: Nová Exota č. 7-8/2011).

Kakadu molucký

(Cacatua moluccensis) – byl u nás chován již koncem 19. století – v letech 1879 a 1880 jej vystavoval Schobl na II. a III. výstavě ptactva v Praze. Odchov se podařil až v roce 1988 D. Kožušníkovi – do roku 2002 odchoval celkem 12 mláďat až k samostatnosti. Další naši úspěšní chovatelé kakadu moluckých byli M. Tomáš, manželé Ryšaví a Č. Pchá­lek.

Kakadu bílý

(Cacatua alba) – v ČR bylo docíleno prvního odchovu u V. Hum­pla v roce 1978.

Kakadu Goffinův

(Cacatua goffini) – po ro­ce 1977 se objevil v některých našich zoologických zahradách (Sva­tý kopeček u Olo­mouce, Lešná u Zlína). Vzácně u soukromých chovatelů. V roce 1982 se do Československa dovezlo 127 ks. Jako první jej odchovali manželé Ryšaví. Po létech, kdy jim mláďata hynula, se uměle podařil odchov v roce 1990.

Lori tmavý

(Pseudeos fuscata) – prvního odchovu u nás docílil P. Adamčík v roce 1990.

Nestor Kea

(Nestor notabilis) – první mládě na území České republiky odchoval MVDr. Lubomír Palkovič v roce 2008 (zdroj: Nová Exota 7-8/2008).

Další fotografie k článku

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře