Ptáci Nepálu

Irena tyrkysová
Sojkovec lesní
Oblast zemědělsky obhospodařovaná
Oblast arktická – Mount Everest
Oblast mírného,vlhkého pásma jižně od Annapuren
Bulbul šupinkový
Lorikul modrobradý
Vousák velký
Zoborožec bělolící
Ledňácek hnědohlavý
Timálie čínská
Drozd oranžovohlavý
Pár drongů černých pod Annapurnou
Pár bažantů krvavých
Špaček indomalajský

Nepál se rozkládá na dvou velmi odlišných geografických oblastech – indomalajské a palearktické. Na malém území tohoto státu se tak vyskytují živočišné druhy typické pro obě tyto rozlehlé oblasti. Mnoho zde žijících druhů ptáků chovají i čeští chovatelé.

Rozloha a obyvatelstvo
Nepál je vnitrozemský stát v jižní Asii ve střední části Himaláje. Je to úzký pruh země o délce asi 870 km a šířce pouhých 170 km. Celková rozloha Nepálu je 147 181 čtverečních kilometrů. Jeho severní vysokohorský okraj hraničí s Čínou (a Tibetem), jih, východ a západ země zase s Indií. Na území Nepálu, jehož hlavním městem je Káthmándú, se nachází osm nejvyšších vrcholů světa, včetně Annapuren a Mount Everestu. Na celém území Ne­pálu žije asi 32 milionů obyvatel, kteří sídlí v okolí pěti větších měst (téměř 3 miliony v Káth­mándú). Zbytek území je osídlen jen velmi řídce. Od roku 1768 byl Nepál královstvím. V roce 2008 se vlády ujali komunisté, monarchie trvající 239 let byla zrušena a shromáždění vedené komunistickým povstalcem vyhlásilo federální demokratickou republiku. Nepál je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí světa. V zemi je více než 50 % nezaměstnanost, více než 50 % negramotnost a polovina obyvatelstva žije pod hranicí bídy. Věkový průměr obyvatel Nepálu je 20 let.

Geografie a turistika
Nepál se rozkládá ve dvou velmi odlišných oblastech – indomalajské a palearktické. Země má velmi rozdílné geografické podmínky, a proto i extrémně rozdílné podnebí. Nepál má největší rozdíly v krajině na nejmenším území na světě. Na necelých 200 km od jihu k severu se mění ráz krajiny z tropické džungle, kde se celoroční teploty pohybují okolo 30 stupňů Celsia, přes střední mírné pásmo v okolí Káthmándú s teplotami okolo 20 stupňů C až po arktické podnebí vrcholků Himaláje. V tomto krátkém úseku se nadmořská výška zvedá z pouhých 75 metrů nad mořem na jihu země až k téměř 9 000 metrům na severu (Mount Everest 8 848 m). Suché podnebí panuje v západní části země, velmi vlhké na východě, zejména v oblasti jižně od Annapuren. Drtivá většina turistů přijíždí do Nepálu za vysokohorskou turistikou, horolezectvím, raftingem nebo i buddhismem. Počty těchto „adrenalinových“ turistů se bohužel každoročně výrazně zvyšují, což zanechává brutální stopu v dříve asi krásné krajině Nepálu. Dnešní Nepál působí z velké části „vybydleně“. Velké množství odpadků a výměšků všeho druhu je nejen v okolí měst, ale i v korytech horských řek, v národních parcích i v Hi­málaji. Na území Nepálu je jen málo míst, kde zůstává panenská příroda, do které se mohou vypravit její opravdoví milovníci. I tam se však dnes jedná o více či méně turistickou komerční záležitost.

Flóra a fauna
Rozdíl nadmořských výšek, rozmanitá topografie a obrovská různorodost přírodního prostředí (Himálaj, kosodřeviny, suché jehličnaté lesy, tibetská step, suché listnaté lesy, husté bambusové lesy, rododendronové lesy, bažiny, subtropické pralesy, džungle) jsou předpokladem růstu až neuvěřitelně pestré vegetace a výskytu velmi různorodé fauny. Na malém území Nepálu se tak vyskytují rostlinné a živočišné dluhy typické pro rozlehlé oblasti indomalajské a palearktické. V nejvýše položeném parku světa Sagarmatha, který se rozkládá ve stínu Mount Everestu na hranicích s Tibetem, žije například panda malá, medvěd ušatý, sněžný levhart, tahir himálajský, kabar pižmový. V parku Chitwan ležícím na jihu země u hranic s Indií lze pozorovat gaviály indické, nosorožce indické a tygry bengálské. Nejen v těchto rezervacích si ale v Nepálu přijdou na své hlavně ornitologové, amatérští pozorovatelé a také chovatelé ptáků. Na území Nepálu bylo pozorováno celkem 852 ptačích druhů. Přičemž téměř 600 z nich zde také hnízdí, 62 jich sem přilétá pouze v létě (hlavně z indického subkontinentu) a 150 v zimě (ze severní a Střední Asie). Jedná se o velmi pestrou paletu druhů, od ptáku žijících ve velmi chladných oblastech vysokohorských až po tropické druhy žijící v džungli. V celém Nepálu ale žije pouze jediný endemický druh – timálie nepálská (Turdoides nipalensis).
Byl jsem překvapen, kolik ptačích druhů žijících v těchto klimaticky velmi odlišných oblastech je vcelku běžně možné pozorovat i ve voliérách chovatelů v České republice.

Ptáci Nepálu v našich voliérách
Určitě nejznámějším a u nás často chovaným ptákem žijícím v Nepálu je timálie čínská. Z celkového počtu 28 druhů zde žijících timálií je relativně často chována ještě timálie stříbrouchá. Dalšími častěji chovanými ptáky jsou sojkovci, špačci a bulbulové. Z 15 druhů sojkovců jsou občas chováni sojkovci lesní, šupinkoví, rezavokřídlí a chocholatí. Drozdovití ptáci, kterých žije v Nepálu 21 druhů, v našich chovech zastoupeni téměř nejsou. Jedinou výjimkou je asi výrazněji zbarvený drozd oranžovohlavý. Lepší je situace u špačků a bulbulů. Z devíti druhů bulbulů jsou chováni červenouchý, bělolící a šupinkový. Ze špačků se často chovají majny obecné a loskutáci, ale jsou k vidění i špačci černohlaví, šedohlaví a indomalajští. Z 20 druhů holubů jsou u nás běžně chováni krásní holubi zelenokřídlí. Z devíti druhů ledňáčků se u nás dříve objevovali patrně jen ledňáčci hnědohlaví. Na území Nepálu žije také sedm druhů papoušků. Kromě lorikulů modrobradých je to šest druhů alexandrů (rudohlavý, růžový, duhový, černohlavý, malý a velký). Ze tří druhů zoborožců vyskytujících se na jihu země jsou v našich chovech zastoupeni dva – bělolící a indický. Z dalších ptáků jsou u nás běžně chovány krasky červenozobé, výjimečně krasky zelenavé a ireny tyrkysové. Samos­tatnou kapitolu tvoří kurovití. Celá řada z 23 zde žijících druhů je u nás běžně chována. Patří sem určitě nejkrásnější bažant – bažant lesklý, který je národním ptákem Nepálu (národní rostlinou je rododendron), nebo páv korunkatý. Z dalších je to například křepelka čínská, koroptev (Arboro­phila) rudohlavá, bažant chocholatý, bažant walichův, bažant nepálský nebo satyr obecný. Výjimečně jsou chováni i velekuři himálajští a bažanti krvaví (v ČR je jeden ze dvou párů chovaných v Evropě). 

 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře