České a československé prvoodchovy VIII – papoušci Oceánie

České a československé prvoodchovy VIII – papoušci Oceánie
zdroj: Shutterstock
foto: MVDr. Lubomír Palkovič
zdroj: Shutterstock
foto: Josef Košárek
foto: Josef Košárek
zdroj: Shutterstock
Obsah
  1. Rod Tanygnathus
  2. Rod Eclectus
  3. Rod Psittrichas
  4. Rod Cyanoramphus
  5. Rod Eunymphicus
  6. Rod Aprosmictus
  7. Rod Alisterus
  8. Rod Psittaculirostris

Oceánie s Austrálií tvoří samostatný kontinent. Oceánie je největší ostrovní oblastí na světě, většina jejích ostrovů leží ve střední a západní části tropických vod Tichého oceánu, menší počet se rozkládá i vně tropického pásu.

Rod Tanygnathus

Papoušci patřící do rodu Tanygnathus jsou střední velikosti, s velmi dlouhým tlustým, červeně zbarveným zobákem, ocas je krátký a zakulacený Zbarvení je převážně zelené, pohlavní dimorfismus je u jednotlivých druhů nevýrazný.

Mada modrotemenný

Tanygnathus lucionensis – tento mada byl a ještě stále je v Evropě vzácným druhem. Mady modrotemenné choval od roku 1984 L. Prievalský na Slovensku. Částečný odchov měl již v roce 1987, kdy dvě vylíhnutá mláďata rodiče přestali krmit a ta následně uhynula. Pod rodiči pak úspěšně odchoval v roce 1990 dvě mláďata. Další odchovy se podařily až v roce 2000 a 2001. Celkem odchoval sedm mláďat. V České republice se první odchov podařil v roce 2016 v pražské zoologické zahradě, odchovali dvě mláďata.

Rod Eclectus

Rod Eclectus zahrnuje pouze jeden větší, zavalitý druh papoušků s krátkým čtvercovým ocasem. Peří mají eklektusové jemné a uhlazené, zobák větší, se zřetelným vrubem v horní čelisti. Pohlavní dimorfismus je výrazný – u samic převládá červené zbarvení, samečci jsou převážně zelení. Tento druh vytváří deset poddruhů.

Eklektus různobarvý

Eclectus roratus – u nás byl tento papoušek chován již koncem 19. století. V roce 1879 byl vystaven obchodníkem F. Petzoldem na II. výstavě ptactva v Praze. V roce 1872 byl vystavován na IV. výstavě ptactva v Praze B. Waňkem. Jeden exemplář byl vystavován jako „klektan veliký červený“ a druhý „klektan veliký zelený“. V poslední době se tento druh opět dostal do našich chovů. V České republice poprvé odchoval papoušky různobarvé V. Vestfal v roce 1978. Odchovů poddruhů roratus a polychloros docílil několikrát. V současné době je nejčastěji odchováván poddruh solomonensis, vzácněji se u nás odchovává i druhý největší poddruh – aruensis.

Rod Psittrichas

Tricha orlí

Psittrichas fulgidus – je to papoušek větší velikosti, s poměrně krátkým ocasem. Charak­teristickým vnějším rysem je jeho neopeřená přední část hlavy. Zobák má úzký a velmi vyčnívající. Zbarvení je šedočerné, břicho a široký pruh na křídle má červené. Je to stále velmi vzácný druh, náročný na chov i krmení. Prvního odchovu v České republice dosáhl Čestmír Drozdek v roce 2009. (Zdroj: časopis Papoušci č. 1/2010). Svůj úspěch zopakoval i v dalších letech a hnízdilo u něj více párů. Svého času vlastnil asi největší skupinu trichů orlích v Evropě. Odchovů dociluje i v současnosti, je to náš nejúspěšnější chovatel tohoto druhu papoušků.

Rod Cyanoramphus

Rod Cyanoramphus zahrnuje menší až středně velké zavalité papoušky. Jejich zbarvení je převážně zelené, rozlišují se podle zbarvení čela.

Kakariki rudočelý

Cyanoramphus novaezelandiae – před druhou světovou válkou byl vzácný, v letech 1967–1968 se dostal do Evropy ve větším množství. V našich chovech se objevil po roce 1972. Zvláštností tohoto druhu je skákavý pohyb po zemi a hlasový projev připomínající mečení. Odchovy po roce 1983, kdy je odchovali O. Pleštil a J. Ko­neč­ný, se staly běžné. V roce 1986 se do chovu J. Doška a J. Konečného dostala i skořicová mutace. V současnosti je běžně odchováván, je to celkem nenáročný chovanec klecí i voliér a je velmi oblíbený díky velkému množství mutací. Hitem poslední doby je modrá (parblue) mutace.

Kakariki žlutočelý

Cyanoramphus auriceps – tento papoušek je podobný předchozímu druhu, jen je o 4 cm menší a na čele má žlutý pásek. U nás je hojně chován a odchováván, ale jeho stavy jsou nižší než v případě kakarikiho rudočelého. Také u tohoto druhu se vyskytují mutační ptáci.

Autor textu Oldřich Šiška, coneawes@seznam.cz
Autor fotografií zdroj: Shutterstock