Důležitost hry pro papouška a jeho vnímání  hudby

Důležitost hry pro papouška a jeho vnímání  hudby
Důležitost hry pro papouška a jeho vnímání  hudby
Obsah
  1. Chovatelské zařízení
  2. Hra, zvědavost, inteligence
  3. Hudba, zvuky

Zvířata si hrají, takže musí být více než jen racionální bytostí, neboť hra je iracionální,“ říká Johan Huizinga (1872–1945, holandský kulturní historik). Papoušek v péči člověka, zejména je-li chován jako „jedináček“, potřebuje mít nejen citový vztah se svým opatrovníkem, ale také možnost prolétnout se, hrát si a něco zkoumat. Nemá-li takovou možnost, nachází se v poli trvalého napětí až stresu, a buď se stane apatickým, nebo se naopak bude projevovat zjevným neklidem, který může vyústit v sebepoškozování škubáním si peří. Takový stav je pak těžké napravovat.

Pastor Gary Kowalski (Duše zvířat, Emitos, 2009) říká: „Bylo by snadné představit si, jak si zvířata osvojují vzorce chování potřebné pro přežití mechanicky, bez zábavy a radosti. Jenže zatímco nás má hra připravit na to, abychom si poradili se závažnějšími věcmi, sama vážná není. Je bezstarostná. A je to prvek zábavy, který je charakteristický právě pro hru a nelze jej omezit na žádnou jinou kategorii.“ To by znamenalo, že hra má skutečně iracionální rozměr a probíhá v době, kdy se zvíře nachází, jak říká biolog G. Bally (1945), jen v poli zbaveném napětí. V této souvislosti při pohledu na hrající si zvíře vyvstává otázka, jestli může být zvíře v péči člověka se svým údělem také spokojené. Lze se domnívat, že patrně ano, pokud má citlivé zacházení, vhodnou výživu, relativní volnost, pocit bezpečí a příležitost si hrát. Papoušek, jako kontaktní tvor, potřebuje ještě společnost – nejlépe jiného papouška či aspoň svého člověka. Na otázku novináře (Blesk 2/2015) „Jak poznáte, že jsou vaše zvířata spokojená?“ odpověděl vedoucí oddělení plazů pražské zoo Petr Velenský: „To od nás vyžaduje velkou energii, musíme být soustředění, musíme neustále posuzovat, zda se zvířatům daří dobře, nebo ne. Na zvířata musíme neustále směrovat energii, jinak by to nefungovalo.“ U odpovědných chovatelů bude odpověď ve všech chovatelských oborech asi podobného ražení.

Autor textu Miloslav Josefovič
Autor fotografií zdroj: Shutterstock