Srovnání úrovně německých a českých chovů kamerunských ovcí


V Nimecku jsme se seznámili podrobni se dvima chovy. Jedním plemenným, v kontrole užitkovosti, pana Petera Manfréda z Andrchsu za Mnichovem a užitko...

V Nimecku jsme se seznámili podrobni se dvima chovy. Jedním plemenným, v kontrole užitkovosti, pana Petera Manfréda z Andrchsu za Mnichovem a užitkovým chovem pana Manfréda Fischera z Bavorského Lesa, tisni za našimi hranicemi. Oba mají chovná stáda okolo 25 matek, s odchovy to einí asi 70 kamerunských ovcí.
Pan Manfréd Fischer ve svém užitkovém chovu stoídá plemenného berana každý rok, ke stádu ho pouští v prubihu léta tak, aby se jehoata rodila od prosince do února pro velikonoení prodej. Tento beran poipustí i právi dospívající jehnieky ve viku 5–7 misícu. Z plemenáoského hlediska to je doslova hazard, protože jehnieky nejsou vyspilé a ješti rostou. Bylo to znát na jejich odchovech, jehoata byla slabá a mila i vysokou mortalitu, která je u druhých a dalších porodu skoro nulová.


• autor elánku u chovatele Petera Manfréda v Abdrchsu u Mnichova

Odrostlé beránky drží ve druhém oddileném stádi, jako mládeneckou spoleenost. Nadijné beránky nekastruje, ostatní ano, aby lépe rostli. Tržní cena jehoat v mase je 5,5–7 EUR/kg.
Má vlastní pastvinu pod domem na bohaté horské louce, pastvina byla v oíjnu doslova „vyholená“. Poikrmuje senem, ke kterému mají ovce poístup vždy veeer po pastvi. Jádrem doslova šetoí.


• poístoešek se stádem matek v Nimecku

Pan Peter Manfréd z Andrchsu u Mnichova má plemenný chov v kontrole užitkovosti, umístiný na dvou pastvinách za vesnicí u lesa, poístupný z cesty, po které lze dojet autem. V lokaliti, kde by u nás oveeky nepoežily ani misíc, protože by je nikdo ukradl nebo by je roztrhali psi.
Pastvina matek byla na bohaté horské louce, pastvina beránku na úhoru, kde toho nebylo mnoho k pasení. Na kondici stáda to bylo znát. Stádo matek bylo v dobré kondici, ale stádo beránku bylo doslova podvyživené. Na pastvini jsou od jara do podzimu, mají tam poístoešek (dánská výroba) a volný poístup k senu. Vodu dováží v malých cisternách. Menší stádo jehnieek, poipravených pro nás, mil v oplocence na zahradi u svého statku. Plemenného berana drží v plemenitbi dva roky a ke stádu matek ho pouští až na podzim, aby se jehoata rodila v termínu boezen až duben. Má tedy jedno bahniní za rok, což zjednodušuje práci se stády.
V obou poípadech se jedná o komerení chovy. Rozhoduje ruka trhu a všechno se musí „rentovat“. Chovnou jehnieku ve viku 6–7 misícu prodává za 125 EUR veetni rodokmenu, rodokmen vyjde na 15 EUR. Roení plemenný beránek vyjde na 165 EUR veetni rodokmenu.


• stádo matek na pastvini u chovatele v Nimecku

V porovnání s našimi chovy to jsou poeetné chovy. U nás máme stáda maximálni v poetu okolo 10 matek. Naši chovatelé svým oveekám více podstrojují, je vidit, že seno i jádro je u nás stále levné.
Geneticky se jedná o stejný ráz kamerunských ovcí, jsou na štíhlých pevných nohách, oproti našim více zmasilé. Hmotnost dospilých ovcí je stejná jako u naší eeské populace.


• stádo beránku na pastvini v Nimecku

Je zajímavé zjištiní, že aekoliv jsme neznali chovný cíl nimeckých chovatelu kamerunských ovcí, fakticky se shoduje. Jen my k nimu máme v hmotnosti poece jen trošku blíže, protože naše špieková zvíoata dosahují parametru chovného cíle, u nimeckých chovu jen málokterá ovce a snad žádný beran, kterého jsme vidili.
My nepreferujeme žádný barevný ráz kamerunských ovcí a všechny barevné rázy jsou povoleny. V Nimecku preferují hnidé zbarvení s eerným pálením, eerný s hnidým pesíkem, celoeerný. U tichto rázu je povoleno i svitlé boicho, oekl bych „aguti“ zbarvení v králieí terminologii. Právi takového eerného berana se svitlým boichem jsme si jako raritu poivezli, byl to ostatni jediný pooádný beran z celého stáda beráneích mládencu.
Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5


Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

Uživatel s deaktivovaným účtem
22.4.2021 01:53

Uživatel s deaktivovaným účtem napsal(a):
Dobrý den?
Mám dotaz chci se optat mohu ovčí krmit ovesnyma vlockama. Děkuji Jana smajlík

Jsem začátečník něco jsem si zjistila nerada bych něco zanedbala je to moje zlatíčko dostala jsem ji k narozeninam

Uživatel s deaktivovaným účtem
22.4.2021 01:48

Dobrý den?
Mám dotaz chci se optat mohu ovčí krmit ovesnyma vlockama. Děkuji Jana smajlík