Setkání brazilských filů a Perro de Presa Canario v Lázních Bělohrad


Obsah
  1. Program
  2. Test temperamentu
  3. Výsledky
  4. Doprovodné akce
  5. Poděkování

Tak jako v minulých letech jsme i letos pořádali setkání pro chovatele a přátele brazilských filů a Perro de Presa Canario, spojené s přezkušováním povahy a bonitací. Setkání se opět uskutečnilo v krásném prostředí Podkrkonoší - v Lázních Bělohrad. Akce trvala 3 dny. První účastníci se začali sjíždět již v pátek v poledne. Hlavní program začínal v sobotu od 10 hod. a byl zakončen v neděli odpoledne bonitací. Akce byla přístupná i pro majitele psů jiných plemen, kterým jsme chtěli umožnit přezkoušení povahy jejich psů.

Program

Takže se zúčastnili i 2 rotvajleři, 1 Dobrman, 1 německý ovčák a 1 americký buldok. Samozřejmě nejvíce byli zastoupeni filové, kterých se zúčastnilo přes 50 všech věkových kategorií. Velkou radost jsme měli z účasti Perro de Presa Canario, kterých se letos zúčastnilo 10, oproti loňskému roku, kdy se zúčastnila jen jedna fena. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhala výstava molossů v Liberci, je to účast velmi vysoká a ukázala, že majitelé BF a PPC mají o akce tohoto druhu velký zájem. O tuto akci mají zájem i chovatelé ze zahraničí, např. ze Slovenska, Německa, Holandska a Polska. Byli touto akcí velmi okouzleni, zvláště chovatelé ze Slovenska a litovali, že se takové akce nekonají i u nich. Ubezpečili nás, abychom na ně příští rok nezapomněli, že určitě přijedou a v hojnějším počtu. Velký zájem projevili chovatelé o bonitaci, které se zúčastnilo 12 psů.

V sobotu v 10 hod. byli chovatelé seznámeni s programem a každý se mohl rozhodnout dobrovolně jaké akce se chce zúčastnit. V areálu kempu, který byl pronajat k této akci, proběhla soutěž o nejlepší povahu PPC a BF podle brazilského řádu. Nejlepší jedinci byli odměněni poháry a diplomy.

Soutěžilo se ve věkových kategoriích:
BF - věk do 12 měs., zvlášt pes a fena
do 18 měs., zvlášť pes a fena
nad 18 měs, zvlášť pes a fena
PPC - věk do 18 měs., bez rozdílu pohlaví
na 18 měs., bez rozdílu pohlaví

Test temperamentu

Ve stejné době mimo areál probíhala soukromá akce ing. Kubeši - Test temperamentu.

Každý si mohl vybrat které akce se chce zúčastnit. Žádná akce nebyla povinná a kdo nechtěl soutěžit mohl se zúčastnit jako divák a strávit víkend podle svého uvážení. Odpoledne bylo vyhodnocení těchto soutěží a předání pohárů a diplomů vítězům.

V neděli od 10 hod. začala soutěž O nejlepší kousáče do ringového obleku BF bez rozdílů věku a pohlaví, poté následovalo totéž pro PPC. Ukončeno bylo soutěží O nejlepší povahu BF z chov. stanice „z Radnické kovárny", které se mohli zúčastnit pouze jedinci pocházející z této chov. stanice bez rozdílu věku a pohlaví.

Také vítězové těchto soutěží byli odměněni poháry a diplomy. Po ukočení této akce proběhla bonitace.

Výsledky

Brazilská fila
Do 12 měs. - feny
1. místo - Laura z Radnické kovárny - maj. p. Varníčková
2. místo - Madona z Radnické kovárny - maj. p. Klimeš

do 12 měs. - psi
1. místo - Lupič z Radnické kovárny - maj. p. Buryšková
2. místo - Monty z Radnické kovárny - maj. p. Bíma
3. místo - Maur z Radnické kovárny - maj. p. Bíma
4. místo - Miguel z Radnické kovárny - maj. p. Čejka
5. místo - Morgan z Radnické kovárny - maj. p. Bendlová
6. místo - Mauglí z Radnické kovárny - maj. p. Burkuš

do 18 měs. - feny
1. místo - Anita Koniklec - maj. p. Štěpánová
2. místo - Jenny z Radnické kovárny - maj. p. Hloncal
3. místo - Jassy z Radnické kovárny - maj. p. Neckář

do 18 měs. - psi
1. místo - Agar z Měnických rybníků - maj. p. Kocián
2. místo - Kraken z Radnické kovárny - maj. p. Winkler
3. místo - Jasan z Radnické kovárny - maj. p. Sláma

nad 18 měs. - feny
1. místo - Brona z Bonohal - maj. p. Tauš

nad 18 měs. - psi
1. místo - Ax Komárovská pláň - maj. p. Zelený
2. místo - Eddie Stříbrný mahagon - maj. p. Kleiber
3. místo - Corzar z Bonohal - maj. p. Jezdinský
4. místo - Amis Anenské Lázně - maj. p. Buršík
5. místo - Argon Perla de Caribic - maj. p. Bíma
6. místo - Kain Fi-It - maj. p. Fabián
7. místo - Iron z Radnické kovárny - maj. p. Mikeš

Perro de Presa Canario
do 18 měs. - psi i feny
1. místo - Angela Canario centrum - maj. p. Zelinka
2. místo - Micky Amigo - maj. p. Zelinka
3. místo - Avar Canario Centrum - maj. p. Hradecký
4. místo - Tango de la Peňa - maj. p. Mauer

nad 18 měs. - psi i feny
1. místo - Abeja Srnapka - maj. p. Pokorný
2. místo - Borgia Kotovka - maj. p. Janda
3. místo - Akella Joanati Chris - maj. p. Šiko
4. místo - Benito z Duhových hor - maj. p. Machartová

Neděle 19.9. 1999
Soutěž O nejlepšího kousáče do ringového obleku (bez rozdílu pohlaví a věku) - brazilská fila
1. místo - Ax Komárovská pláň - maj. p. Zelený
2. místo - Anita Konklec - maj. p. Štěpánová
3. místo - Ester z Radnické kovárny - maj. p. Šafářová
4. misto - Jenny z Radnické kovárny - maj. p. Hloucal
5. místo - Bandita z Radnické kovárny - maj. p. Rosová
6. místo - Eddie Stříbrný magahon - maj. p. Kleiber
7. místo - Hanny z Radnické kovárny - maj. p. Sádovský
8. místo - Jassy z Radnické kovárny - maj. p. Neckář
9. místo - Barny David a Goliáš - maj. p. Bauman
10. místo - Apač z Radnické kovárny - maj. p. Růžičková
11. místo - Debora Lesní zátiší - maj. p. Rosová
12. místo - Falum Lesní zážití - maj. p Káňa
13. místo - Cít Dům života - maj. p. Macháček
14. místo - Comtesa Dům života - maj. p. Mikulášková
15. místo - Dolea Stříbrný mahagon - maj. p. Kodlová
15. místo (stejný poč. bodů) - Dory David a Goliáš - maj. p. Kos
15. místo (stejný poč. bodů) - Ervín Strážnický ráj - maj. p. Richter
Soutěže se zúčastnila i dvě 7měs. štěňata:
Lupič z Radnické kovárny - velmi nadějný
Morgan z Radnické kovárny - velmi nadějný

Pero de Presa Canario
1. místo - Abeja Sznapka - maj. p. Pokorný
2. místo - Benito z Duhových hor - maj. p. Machartová

Soutěž O nejlepší povahu z chov. stanice z Radnické kovárny - bez rozdílu věku i pohlaví
1. místo - Bandita z Radnické kovárny - maj. p. Rosová
2. místo - Ester z Radnicko kovárny - maj. p. Šafářová
3. místo - Hanny z Radnické kovárny - maj. p. Sádovský
4. místo - Jenny z Radnické kovárny - maj. p. Hloucal
5. místo - Jessy z Radnické kovárny - maj. p. Neckář
6. místo - Apač z Radnické kovárny - maj. p. Růžička
7. místo - Jasan z Radnické kovárny - maj. p. Sláma
8. místo - Iron z Radnické kovárny - maj. p. Mikeš
Této soutěže se rovněž zúčastnila 7měs. štěňata:
Lupič z Radnické kovárny - velmi nadějný - maj. p. Buryšek
Laura z Radnické kovárny - velmi nadějná - maj. p. Varníčková
Madona z Radnické kovárny - velmi nadějná - maj. p. Klimeš

Doprovodné akce

Mimo soutěž a hodnocení předvedli své psy Ing. Kubeša - brazilského filu: Ogun Roni de a paní Vl. Kohutová - Perro de Presa Canario: Muff Superior. Oba reprezentují své plemeno.

Velké nadšení vyvolala u chovatelů štěňata paní Šafářové ze spojení Ester z Radnické kovárny a Ogun Roni, která ve 3,5 měs. velmi aktivně bránila svého pána. Oba rodiče jsou vítězi testu temperamentu z loňského roku. Letos Ester v soutěži O vítěze nejlepší povahy z Radnické kovárny doslova šlapala na paty Banditovi z Radnické kovárny a do poslední chvíle se mezi nimi rozhodovalo. Rozhodlo až poslední nejtěžší přezkoušení (útok dvou útočníků) a tady o půl bodu předvedl lepší výkon Bandita.

Vynikající výkon při kousáni do ringového obleku ukázal brazilský fila Ax Komárovská pláň a fena Perro de Presa Canario Abeja Sznapka. Předvést svoji 2měsíční fenečku Hema de Los Tres Naranjos importovanou ze Španělska přijeli manželé Richterovi. Tato fenečka je velmi nadějná v exteriéru i povaze a předpokládám, že bude velkým přínosem pro chov BF u nás.

Po celý víkend byly k dispozici ke shlédnutí videokazety ze srazu 1997, 1998, PPC ve své domovině a videokazeta BF - přezkušování povahy v Brazílii od Ing. Kubeši.

Poděkování

Hlavní figurant byl opět, jako v minulých letech, pan Michal Adamec, který byl k dispozici nonstop a předvedl jako vždy vynikající výkon. Však „odkousat" za den okolo 70 psů, je nejen výkon dobré fyzické kondice, ale hlavně výkon profesionála. Vždyť každý pes měl denně několik zákusů. Patří mu za to obdiv a poděkování. Poděkovat bych též chtěla manželům Dospělovým, kteří nám přijeli ukázat, rovnou z výstavy, svého psa Cane Corso v obraně. Velký dík také patří kolektivu pana Jiřího Dědice, který byl v kuchyni nonstop od pátku do neděle a připravil pro nás vepřové hody.

Děkuji touto cestou za kladné dopisy a telefonáty, které mi přišly a těším se, že se v příštím roce opět sejdeme v hojném počtu. Příští, už páté setkání, se uskuteční opět v září v Lázních Bělohrad. Přesný termín uvedeme opět v časopise Fauna. Zájemci se již teď mohou informovat na mé adrese či telefonu. Zároveň jsou na této adrese k dostání i videokazety ze srazu 1997, 1998 a 1999. Kazeta r. 1999 je na vysoké profesionální úrovni a patří za ni dík panu Martinu Waltrovi, který pro nás celý sraz nafilmoval.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5


Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře