FCI mezinárodní chovatelská strategie aneb čtení nejen pro kynology

FCI mezinárodní chovatelská strategie aneb čtení nejen pro kynology

Mezinárodní kynologická federace, FCI – Fédération Cynologique Internationale, je největší a nejstarší organizací na světě, pod kterou jsou chováni psi s průkazem původu. Od svého založení 22. května 1911 si klade za hlavní cíl podporu a ochranu kynologie ve všech směrech.

Ač od významného jubilea a oslav uběhl více jak rok, stále je ještě málo známá FCI mezinárodní chovatelská strategie, mise a vize pro chov čtyřnohých přátel člověka. Tato volně navazuje na Evropskou strategii za zvýšení genetického zdraví psů (přijato FCI 28. října 1996), resp. Evropskou konvenci na ochranu drobných zvířat. Evropské předpisy se vztahovaly především k zemím EU a jsou zaměřeny na zdraví jednotlivých zvířat, resp. na odbourání týrání chovem. Mezi vyloženě křiklavé a jmenované patří defekty vyvolané chovatelským formalismem, zvláště u společenských plemen či molossů: přílišný předkus, přílišné zkrácení nosní partie, přílišná miniaturizace, ale i gigantizace, dysplazie kyčelních kloubů apod. Důležité je i dodržování limitů maximální hmotnosti, která souvisí s pohybovými problémy, či dodržování poměrů výšky a délky, což souvisí s chorobami páteře příliš dlouhých jedinců, atd. Je doporučeno sledovat ektropium, příliš dlouhé uši apod.

Co je cílem

Aktuální FCI mezinárodní chovatelská strategie (přijato FCI chovatelskou komisí 23. května 2009) pokračuje ve zvyšování tlaku na respektování přirozených potřeb zvířecího druhu pes domácí. Cílem je chov zdravých psů s konstrukcí a povahou typickou pro to které plemeno. Jen takoví psi jsou schopni dlouhého a šťastného života ve prospěch a pro radost majitele a společnosti. Je jasně řečeno, že do chovu mohou jen jedinci fyzicky funkční, tzn. správné anatomické stavby a klinicky zdraví. Tyto požadavky si vyžádají i úpravy některých standardů.

Zdraví jedince a plemene jsou dvě strany téže mince. Proto je nově zvláštní pozornost věnována i plemenu jako celistvé populaci a pochodům v ní. K záchraně a rozšíření genetické diverzity, tedy různorodého genofondu populace, je pro časy příští nemyslitelný chov úzkou příbuzenskou plemenitbou a matadorský chov. Jako zásadní pravidlo je, že zvolený chovatelský program nesmí vyloučit více jak 50 % plemene. Chovatelský záměr je nutno zrealizovat z lepší poloviny populace.

Obšírnou částí jsou testy DNA, sledování chorob, nebo mezinárodní spolupráce klubů v dané oblasti. Chov i odchov by měl být co nejpřirozenější, s důrazem na dobré rodičovské vlastnosti, welfare, socializaci štěňat. Testy DNA budou používány i pro identifikaci a vydávání dokladů o původu. V rámci EU by nemusely být požadovány exportní pedigree.

Další změny

Komerční chovatelé, překupníci psů a farmy na štěňata nebudou spadat pod patronát FCI. Pes je součástí kulturního dědictví lidstva, resp. národa té které členské země a jako takový má svoji „lidskou“ hodnotu, kterou FCI a chovatelé pod ni spadající ctí.

Strategie chovu každého plemene s krátko i dlouhodobými reálnými cíli. Popsané problémy je třeba rozdělit na více a méně podstatné a podle závažnosti řešit.

Chovatelé potřebují vzdělání

Program, který si vytyčilo samo předsednictvo FCI: v budoucnu se zájemce o chov pod hlavičkou FCI bez ověření alespoň základních znalostí v oblasti chovatelství, péče zkrátka neobejde. Situaci bychom mohli přirovnat k řízení automobilu po veřejné komunikaci: i zde se pohybujeme, stejně jako v čistokrevném plemeni chovaném na celém světě v různých kulturních podmínkách, ve skupině jedinců a určitém prostoru, který musí poskytovat stejné příležitosti všem. Ostatně i v zemědělství, kde se také často jedná o chov zvířat a souvztažnost s okolím, je nutné odpovídající vzdělání.

FCI tak dává jasnou zprávu o svém přání do dalších let: má-li zaštiťovat chov psů a poskytovat chovatelům pod ni spadajícím hodnotu svého jména, pak chov musí probíhat především ve prospěch psů samotných. Zkrátka: FCI je tu pro psy na celém světě.

Více jak stoletá babička FCI má dost moudrých rad a řídit se jimi je ku prospěchu nejen v kynologii, ale jistě jsou inspirující i pro oblasti chovu zvířat ostatních.

Slovníček vybraných pojmů

Genofond: soubor všech genů v dané populaci. Měl by být co nejpestřejší, nejrůznorodější. Je složen ze všech genotypů jednotlivých představitelů plemene.

Genotyp: soubor všech genů jedince, zástupce plemene.

Globalizace genofondu: tak, jak se obecně zkracují vzdálenosti, je ulehčeno cestování i zvířatům, či jejich genetickému materiálu, např. inseminační dávky. Přílišné podléhání „aktuálním módním vlnám“ (ať vítězům soutěží práce, nebo krásy) je velmi nebezpečné v zúžení genofondu v celosvětovém měřítku. Z tohoto pohledu jisté rozdíly v interpretaci standardu a požadavcích mezi oblastmi chovu (státy, světadíly), jsou-li v souladu se zdravím, nejsou nikterak na škodu, naopak.

Chovatelský formalismus: někdy až nesoudné přeceňování nepodstatných znaků zevnějšku.

Matadorský chov: nadměrné využívání plemeníka, krycího psa. Takový matador zplodí v pětileté periodě více než 5 % z celkového počtu zapsaných štěňat daného plemene. Matadorský chov je chybný! Matador – zápasník s býky, ale také označené přední, význačné osoby. Často hanlivě vůdce, předák.

Týrání chovem: chov, který podporuje či způsobuje utrpení potomstva již pouhým bytím (dědičné defekty, choroby). Často souvisí s módností plemene, komerčním chovem.

Welfare: životní pohoda, kvalita života zvířat.

Zdroj: podle stránek www.fci.be

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře