Výcvikové možnosti psů bez prokázaného původu ve sportovní kynologii


Výcvikové možnosti psů bez prokázaného původu ve sportovní kynologii

Často se setkávám s otázkami, jak je to vlastně se psy bez průkazu původu. Má-li vůbec cenu chodit s nimi na cvičák? Ptají se obvykle noví adepti členství v základní kynologické organizaci Českého kynologického svazu, dále jen ČKS.

V současnosti mají psovodi těchto psů celou řadu možností, kdy mohou se svými čtyřnohými kamarády skládat Zkoušky dle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, ale i Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře! To se týká i výcvikových soutěží, nemohou startovat na výběrových závodech na Mistrovství republiky. Výjimku tvoří pouze Mistrovství republiky mládeže, kde je start psů bez průkazu původu povolen. U mezinárodního zkušebního řádu nemohou „bezpapíráci“ nastupovat ke zkoušce chovné způsobilosti psa, což je logické.

Samozřejmě, že u zkoušek platí určitá kritéria, kterými zpravidla jsou:

a) Pes – požadovaný věk na jednotlivé druhy a stupně zkoušek

• požadovaná kohoutková výška u některých zkoušek, viz str. 7, odst. 6 Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice

• splnění zkoušky BH u mezinárodního řádu, jako nutné podmínky pro účast na jiných zkouškách, obsažených v tomto mezinárodním řádu

• pes musí být očipován, mít vystaven Registrační a výkonnostní průkaz

b) Psovod – musí být členem některé základní kynologické organizace ČKS, mít členský průkaz s vylepenou známkou na daný rok

• mít očipovaného psa, který má Registrační a výkonnostní průkaz, kdy o jeho vydání žádá ČKS po předchozím očipování psa u některého veterinárního lékaře

Přesný postup je uveden ve zpravodaji ČKS INFO 3/2010, str. 17–18, 34. Toto lze vyhledat i na internetu, viz www.kynologie.cz, jsou to stránky ČKS, hledat „Info“ a „Registr psů bez PP“.

Registrační a výkonnostní průkaz je důležitým dokladem, který dokazuje, že pes je očipován a registrován u ČKS, zároveň slouží k zápisu zkoušek. Bez tohoto průkazu nemůže psovod nastoupit se psem k žádné zkoušce.

U nižších soutěží se průkaz nepředkládá, psovod předkládá pouze doklad členství v ČKS (průkaz s vylepenou známkou na rok).

Po celou dobu, kdy se pohybuji v kynologii, se občas objeví diskuse na téma „bezpapíráci“. Je nutno vidět realitu, mimo jiné i to, že právě s těmito psy začínají mnozí psovodi, a to z různých důvodů. Je i dost vysoký počet dětí začínajících se psy bez průkazu původu. Co znám konkrétní případy, po prvním bezpapíráčkovi si pořizují zvíře s rodokmenem. Je nutno vidět i další stránku věci, že i tito pejskové mívají pěkné výkony a výsledky. Není dobré se dívat na tyto psy a jejich psovody jako na nějakou odlišnou skupinu, řečeno slušně, jak to někdy bývá v praxi zvykem.

Tímto příspěvkem jsem chtěl ukázat nerozhodným majitelům psů bez průkazu původu možnost jejich zapojení do sportovního výcviku a šanci radovat se ze splněných zkoušek a pěkných umístění na závodech.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (4x):

1
2
3
4
5