Chlouba české kynologie slaví dvacet let

Další fotografie (6)

Výcvikové středisko psovodů a psů Celní správy ČR v Heřmanicích na Liberecku bylo založeno v roce 1996. Za 20 let své existence se vypracovalo na takovou úroveň, že i pejskařsky vyspělé země vysílají své kynology a psy na výcvik k českým kolegům.

V historii ČR nemá výcvikářský úspěch celníků obdoby. O žádné jiné státní ani privátní tuzemské výcvikové centrum neprojevili zájem kynologové z tolika zemí jako o Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy ČR. Tak zní část oficiálního názvu, ke kterému v roce 2005 přibyl významný dodatek: Regionální výcvikové středisko WCO pro Evropu. Tehdy se tak stalo na základě skvělých výsledků v přípravě psovodů a psů, kterých si nemohla nepovšimnout Světová celní organizace (WCO), jež považuje psy za nezbytnou součást sil a prostředků v boji proti pašeráctví a nelegálnímu obchodu. Tak se heřmaničtí dostali mezi světovou celní kynologickou elitu, neboť podobných výcvikových zařízení se statutem WCO je ve světě pouze sedm. Popsat cestu celní kynologie a heřmanického střediska k současnému stavu a úspěchům by bylo na několik článků. A tak z materiálů poskytnutých pracovníky střediska aspoň od každého něco.

Trocha statistiky

Zájem o výcvikové středisko v Heřmanicích projevili celníci a policisté téměř ze všech kontinentů, celkem dorazily na návštěvu delegace z 36 zemí. Mezi ty nevzdálenější patří kynologové a jejich nadřízení z Japonska, Tchaj-wanu, Peru, Ekvádoru, Chile, USA, Kanady, Izraele, Indie, Austrálie, Srí Lanky atd. „Některé delegace se zajímaly o způsoby výcviku a využívání psů, jiné si rovnou domlouvaly kurzy pro své celníky a psy. Celkem jsme tak realizovali 23 kurzů pro instruktory a psovody ze zahraničí, kteří slouží v Bulharsku, Lotyšsku, Rusku, Moldávii, Peru, Ekvádoru, Izraeli, Kyrgyzstánu, Řecku a na Ukrajině. Psovodi a psi byli vycvičení pro ještě větší počet zemí. V souhrnu to je 18 instruktorů a 78 psovodů se psy. Kromě toho byli vycvičeni dva psí specialisté na drogy pro celníky v Peru a policisty v Ekvádoru, kteří si je pouze převzali a zařadili do služby,“ říká Josef Dušánek, který vede středisko od jeho založení. Do statistiky úspěchů střediska nepochybně patří i zorganizování dvou mezinárodních konferencí za široké mezinárodní účasti. První, na Sychrově v roce 2007, byla zaměřena na využívání psů při vyhledávání pašovaných živočichů chráněných celosvětovou úmluvou CITES. Druhá konference zabývající se pátráním po tabákových produktech, se uskutečnila v roce 2015 ve Frýdlantu. Podobně se zúčastňují heřmaničtí kynologové odborných konferencí a stáží v zahraničí, jejich výčet by byl dlouhý. Svědčí to o zájmu zahraničních partnerů o zkušenosti heřmanických instruktorů a českých celních psovodů. Ke statistice patří i zmínka o založení a pořadatelství mistrovství Evropy celních psů ve vyhledávání drog – 1. ročník uspořádali v Liberci roku 2001, další na stejném místě o tři roky později. Dosud bylo uspořádáno celkem sedm ročníků ME. Výčet soutěžních úspěchů českých reprezentantů by byl dlouhý, a tak zůstaňme u konstatování, že ze všech zúčastněných zemí jsou naši celní kynologové nejúspěšnější, dvakrát je zdobí titul mistra Evropy. Kromě evropských šampionátů si celní kynologové poměřují výkonnost na svých každoročních otevřených mistrovských soutěžích, a to v kategoriích psů ve vyhledávání drog, ve vyhledávání tabáku a ve všestranných. Kromě psovodů a psů ozbrojených složek ČR se některých šampionátů zúčastňují i celníci z řady zemí Evropy, Asie i z USA.

Trocha historie

Celníci, jak je známe dnes, jsou pokračovatelé státních složek, které měly obdobné poslání, ale jiný název. A tak lze konstatovat, že historie a kontinuita celní kynologie sahá hluboko do dějin Československa, téměř ke vzniku státu. Tou nejstarší kategorií psů jsou psi všestranní, kteří byli používaní především na slovensko-polských hranicích. Nejvíce jich však bylo v devadesátých letech, kdy celníci převzali na několik let ostrahu zelené (státní) hranice. Postupem let se měnily úkoly a poslání CS, a tak v současnosti slouží jen pět všestranných psů. Jsou určení pro střežení celních skladů a zajišťování bezpečnosti hlídek mobilního dohledu, které provádí například kontroly zaměřené na nelegální zaměstnanost, kontrolují tržnice, asistují u exekucí a v rámci nové kompetence budou zajišťovat i kontrolu hazardu a heren. Heřmanické středisko navázalo na předchozí výcvik celních psů k vyhledávání drog (omamné a psychotropní látky – OPL) který se v Československu prováděl od roku 1972. Z původního zastoupení marihuany, hašiše, kokainu a heroinu rozšířilo roku 1999 výcvik psů o vyhledávání syntetických drog a prekurzorů (sloučenin) typu amfetamin, metamfetamin, MDMA (droga extáze), efedrin, sudafet a o další léky obsahující pseudoefedrin. Od roku 2005 se cvičí vyhledávání drog i u osob, a to pasivním způsobem – to znamená, že pes u nálezu znehybní vestoje, vsedě nebo vleže. V jiných případech může značit i aktivně, to je štěkáním, hrabáním, škrábáním. V posledních letech se však aktivní značení omezuje, neboť hrozí například poškrábání karoserií drahých automobilů, poničení sedadel, čalounění apod. Kategorie CITES vznikla v roce 2005, když naši celníci jako druzí v Evropě začali pomocí psů odhalovat pašované živočichy, kteří jsou chráněni celosvětovou úmluvou. Od roku 2007 „drogoví“ psi cvičí také vyhledávání zbraní a nábojů. Po tři roky probíhal rovněž výcvik psů k vyhledávání výbušnin. Důležitý je rok 1999, kdy vznikla potřeba kategorie psů specializovaných na vyhledávání tabákových výrobků. Ta je v současnosti tou nejúspěšnější z hlediska množství zadrženého kontrabandu i ve výši odhalených úniků na spotřební dani, které se řádově počítají na miliony. Od roku 2013 se začali cvičit psi na vyhledávání větších obnosů bankovek (často pochází z nelegální činnosti) a o rok později se psi hledající tabák začali cvičit také na pátrání po lihu a lihovinách.

K budoucnosti

Pro budoucnost výcvikového střediska měla velký význam návštěva ministra financí Andreje Babiše. Už několik let středisko doslova praská ve švech, neboť se tam nepřipravují jen noví psovodi a psi, ale každý celní pes musí každoročně absolvovat kondiční výcvik a potvrdit svoji výkonnost v dané kategorii (jedné nebo dvou) složením zkoušky. Kromě toho se cvičí psovodi a psi pro celníky z jiných států, a jejich zájem je rok od roku vyšší. Více se budou zřejmě cvičit psi obranáři určení pro skupiny celníků, kteří v souladu s nedávno přijatým zákonem mají kontrolovat a provádět zákroky stejně jako policisté v oficiálních i nelegálních provozovnách hazardních her. To vše jsou úkoly, jejichž splnění vyžaduje další rozvoj střediska. Bude tak zapotřebí posílit personál, rozšířit ubytovací a stravovací kapacity, zvýšit počet kotců, zdokonalit učebny, a především vybudovat moderní výcvikovou halu. Ta umožní provádět počáteční intenzivní výcvik po celý rok a za každého počasí. A protože je o ministru financí Andreji Babišovi známo, že není ochotný souhlasit s nějakým výdajem, pokud není přesvědčený o jeho nutnosti a prospěšnosti, museli mít celníci připravené naprosto přesvědčivé argumenty a také architektonickou studii. A povedlo se. Ministr dal souhlas s výdajem kolem 55 milionů korun na rozšíření tohoto mezinárodního střediska. To ve chvíli, kdy se přesvědčil, jaký přínos má celní kynologie pro resort financí. A nejen to. Dobře se mu poslouchala také fakta, jak psi přispívají k bezpečnosti našich občanů, když pomáhají odhalovat nelegální činnosti spojené s organizovaným zločinem, a potěšilo ho i to, jak v rámci mezinárodních aktivit heřmanické středisko zvyšuje kredit naší země v zahraničí.

V heřmanickém výcvikovém středisku a vůbec u celníků se děje hodně zajímavých pejskařských věcí, a tak se můžeme těšit na splnění jejich slibu, že nám příště prozradí, jakým výrazně novým způsobem cvičí psí specialisty.

Další fotografie k článku

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře