Psí pojištění

Další fotografie (1)

V dnešní době máme možnost pojistit si skoro vše. Máme pojištěný dům, auto, a dokonce i život. Někteří lidé uzavírají i tzv. „pojistky na blbost“. Proč by tomu tedy mělo být jinak u našich milovaných domácích mazlíčků? Pojišťovny hlásí jen samé výhody, pomoc při veterinární péči či při poškození majetku vaším zvířetem. Zda je toto pojištění pro vás a vašeho pejska výhodné, posuďte sami.

Pojišťovny se především zaměřují na 3 druhy pojištění zvířat:

  • pojištění léčby úrazu či nemoci,
  • pojištění úhynu či utracení zvířete,
  • pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění léčby úrazu nebo nemoci

Toto pojištění se vztahuje na stavy vyžadující bezprostřední veterinární ošetření, které je nezbytně nutné v důsledku onemocnění či úrazu. Může jít například o nechronické onemocnění nebo úraz zvířete. Pojištění nezahrnuje chronická a dlouhodobá onemocnění, běžné veterinární úkony, dědičné nemoci, vrozené vady, nemoci způsobené parazity, náklady spojené s graviditou nebo porodem či zákroky na zubech. Dále se také nevztahuje na náklady za léčbu kožních nemocí, léčiva spojená se stárnutím, nakažlivými chorobami nebo nedostatečnou péčí. Může vám ale ušetřit spousty peněz v případě, že váš čtyřnohý miláček bude nečekaně potřebovat nutnou operaci (například při torzi žaludku) či se zraní.

Každý majitel musí sám individuálně zvážit, zda se mu pojištění vyplatí. Přihlédnout samozřejmě také musí k plemenným rizikům, aktuálnímu zdravotnímu stavu, fyzickému zatížení, životnímu stylu a věku psa.

Pojištění úhynu či utracení zvířete

Někteří lidé myslí i na nejhorší možnou situaci, která může v životě psa nastat – na smrt. I toto pojištění má pár drobných háčků, které je třeba zvážit. V případě, že pes dosáhne určitého věku, pojištění zanikne. U psů ve váhové kategorii do 40 kilogramů je věková hranice 11 let a ve váhové kategorii nad 40 kilogramů je tato hranice snížená na 6 let. Pojištění se nevztahuje na úhyn zvířete v důsledku masivního napadení vnějšími či vnitřními parazity, dědičné nemoci, vrozené vady, kosmetické zákroky či na zanedbání péče o zvíře.

Toto pojištění zahrnuje případy úmrtí či utracení psa v důsledku infekční i neinfekční nemoci, úrazu, operace, nákazy, porodní škody či otravy.

Pojištění zodpovědnosti za škodu

Tento druh pojistky zní velice lákavě – váš pes způsobí nějakou škodu a pojišťovna vám ji uhradí. Bohužel tak jednoduché to opět nebude. Toto pojištění se nevztahuje na jakoukoli škodu způsobenou na vašem majetku, majetku vašich příbuzných či majetku kohokoli, kdo s vámi sdílí dům či byt. Můžete ho tedy využít pouze v případě škody způsobené vaším psem úplně cizím lidem za předem stanovených podmínek.

Každá pojišťovna má své vlastní výhrady a specifika, ale všechny mají jednu věc společnou – pojištění uzavírají kvůli zisku, nikoli pro váš zájem či zájem vašeho psa. Tuto skutečnost je třeba si uvědomit dříve, než pojištění uzavřeme. Na druhou stranu v celkovém součtu vyjde léčba psích zranění a onemocnění v ČR zhruba na 2 miliardy korun a v případě, že váš miláček poraní třetí osobu, se cena odškodnění může vyšplhat do závratných výšin. Je tedy pouze na vás, abyste zvážili všechna rizika a podle toho učinili svá rozhodnutí.

Další fotografie k článku

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře