Tradiční čínská veterinární medicína – díl 9. 


Tradiční čínská veterinární medicína – díl 9. 
Tradiční čínská veterinární medicína – díl 9. 
Obsah
  1. Pohybové obtíže labradorky Kláry 
  2. Alergie u fenky chrtíka Bomby

V moderní západní medicíně může léčba medikamenty přinášet určitá rizika. Známým problémem jsou vedlejší nežádoucí účinky léčiv. A jak je to u akupunktury?

Pohybové obtíže labradorky Kláry 

Klára je fenka labradora veselé povahy, která však trpí dysplazií kloubů lokte. Měla epizody, při kterých se nemohla kvůli bolesti pohnout. Zabraly až léky proti bolesti. Majitelka vyhledala moje služby, protože se doslechla o kladném účinku akupunktury při pohybových problémech.

Léky proti bolesti

Při léčbě artrózy se kromě podpůrných výživových doplňků používají léky proti bolesti, které tlumí příznaky. Tyto léky mají řadu nežádoucích účinků: např. zatěžují játra a ledviny, snižují tvorbu ochranných substancí v žaludku a střevech a tím zvyšují riziko vzniku vředů a krvácení. Při dlouhodobém užívání se proto musí monitorovat pravidelně stav orgánů a přidávat léky na ochranu žaludeční sliznice.

Léčba akupunkturou

Terapie akupunkturou může využít body, které přímo blokují bolest, což je většina lokálních bodů kolem postižených kloubů, nebo se jde více do hloubky. To znamená stanovení diagnózy dle TCVM neboli určení, které orgány se nachází v nedostatku, a následné terapii zaměřené na jejich posilování. Tím řešíme skutečnou příčinu problémů v těle. Posilováním oslabených orgánů se začínají vyrovnávat nerovnováhy na všech úrovních. To znamená, že neléčíme jen pohybové problémy, ale i další nemoci. U Kláry byla vyšetřením stanovena nedostatečnost na dráze Sleziny a Plic. Při první návštěvě majitelka navíc uvedla, že Klára odmala trpí průjmy a velmi špatnou kvalitou srsti. Vyzkoušeli všechno možné a nic nepomohlo.

Začala jsem proto terapii stimulací bodů, které posilují dané orgány. Další kontrolu dělám zpravidla za 3 týdny. Při další kontrole došlo kromě zlepšení pohybového aparátu i ke zlepšení kvality srsti, trus se upravil na formovaný a tuhý. Rovněž byl změněn jídelníček a při další návštěvě by člověk Kláru nepoznal – srst se začala lesknout a byla jemnější, nos opět zčernal a Klára byla plná života, jako štěňátko. Oproti běžným lékům tlumícím bolest nepřináší léčba akupunkturou žádná rizika v podobě nežádoucích účinků. Navíc se začne spravovat/harmonizovat celé tělo. Jediné, co akupunkturista musí udělat, je správně stanovit diagnózu a zvolit správnou kombinaci bodů. Nejsou-li výsledky uspokojivé, je třeba přehodnotit postup a řešit daný případ jinak.

 

Alergie u fenky chrtíka Bomby

Bomba je fenka chrtíka, která se delší dobu kouše na zádech. Prodělala veškerá dermatologická vyšetření a ošetření, dostávala hypoalergenní diety. Vše bohužel bez efektu.

Při první návštěvě jsem si všimla, že Bomba je velmi málo osrstěná na zadní straně pánevních končetin, pod krkem a na břichu. Majitelka zmínila, že fenka nikdy neměla štěňata a není schopna zabřeznout.

Fenka byla v té době také na hypoalergenních granulích a majitelka měla pocit, že se možná kouše míň. Jiné jídlo si jí netroufala dát.

Vyšetření dle TCVM

Klinickým vyšetřením nebyly zjištěny žádné odchylky. Na místě, kde se kousala, nebyla kůže nijak poškozená. TCVM vyšetření mi ukázalo, že místo, kde se fenka kouše, je dráha Žlučového měchýře a body Ledvin. Oslabeným orgánem byla Slezina a Plíce, navíc zde bylo potřeba pracovat s extrameridiány Chong Mai a Ren Mai. Zahájila jsem terapii na podporu oslabených orgánů a otevřela jsem zmíněné extrameridiány pomocí akupunktury a změnou stravy.

Již po prvním ošetření se intenzita kousání značně snížila a postupně vymizela. Terapii jsme prováděli 1× za 3 týdny a při druhém ošetření bylo patrné, že začínají zarůstat holá místa na nohách a krku.

Pokračovala jsem v daném postupu, aby se organismus posílil a stabilizoval. Během 3 měsíců od začátku terapie fence zarostla kompletně holá místa hustou srstí, kousání na zádech bylo minulostí a celkově byla v dobré kondici.

Od první návštěvy jsem si byla jistá, že se v tomto případě nejedná o aler­gii. Dle TCVM, když je v těle oslabena nějaká dráha, musí být jiná v nadbytku. Nadbytek se projevuje u zvířat různě, nejčastěji bolestivostí nebo jen zvýšenou citlivostí v místě, kde daný meridián probíhá. Terapie je potom vedena na posílení daného nedostatku a tím se nadbytek rozptýlí sám.

TCVM je komplexní pohled na tělo a jeho okolí. Při terapii neřešíme jen bolest kloubů nebo kousání na zádech. Dané problémy sice vymizí, současně se však upravuje celé tělo a jiné neduhy. Majitel je potom příjemně překvapen, že se vyřeší i jiné dlouholeté problémy.

Léčba akupunkturou nemá žádné nežádoucí účinky, jak je známe u klasických léků. V dnešní době se s úspěchem používá především k léčbě bolesti a stala se tak součástí tzv. integrovaných postupů v nemocnicích na celém světě. Zneužívání léků proti bolesti a s tím spojené riziko vzniku závislosti na lécích je obrovský problém. Aku­punktura poskytuje stejnou úlevu bez daných rizik.

 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (3x):

1
2
3
4
5