Co to je a z čeho se skládají zkoušky ZZO


Co to je a z čeho se skládají zkoušky ZZO
Co to je a z čeho se skládají zkoušky ZZO
Co to je a z čeho se skládají zkoušky ZZO
Obsah
 1. ZZO - co to je?
 2. Kdo se může zúčastnit?
 3. Povely
 4. Hodnocení
 5. Další úrovně zkoušek poslušnosti

Jorkšír, nebo vlkodav – v poslušnosti se nedělají rozdíly a pes by zkrátka poslouchat měl. Není proto divu, že právě poslušnost psa patří mezi základní prvky, které si se svým parťákem můžete oficiálně otestovat v rámci kynologického sportu. Ať už máte, či nemáte větší sportovní ambice, ovladatelnost psa a jeho reakce na podněty, se kterými se můžete denně setkat, si můžete hravě nechat posoudit formou zkoušky ZZO.

ZZO - co to je?

ZZO zkouškazkouška základní ovladatelnosti psa – je nejnižší zkouška v rámci sportovní kynologie, která má za úkol prověření ovladatelnosti psa a jeho předpokladů k následnému výcviku. Zkouška probíhá dle Národního zkušebního řádu vydaného Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU). Pes během zkoušky plní předepsané cviky, za něž je bodovou stupnicí hodnocen. Součet těchto bodů a schopnost provedení cviků stanovuje, zda pes zkouškou prošel, či ne.

Kdo se může zúčastnit?

Zkouška ZZO je přístupná všem psům od 10 měsíců věku, a to i těm bez průkazu původu. Účast není vázána na splnění jiných výkonnostních zkoušek, může tedy jít i o vaši první i poslední složenou zkoušku.

Nastoupit je možno pouze s předepsaným vybavením, mezi které patří hladký nestahovací řetízkový obojek, vodítko a náhubek. Stahovací, kožené a textilní obojky je při zkoušce zakázáno používat.

Povely

Konkrétní cviky ZZO, tedy povely, které by měl pes s psovodem během zkoušky předvést, jsou přesně stanoveny a rozděleny do dvou kategorií:  

A. Poslušnost

 1. Přivolání psa (k noze/ke mně) – Psovod si vybere předepsaný způsob přivolání a sdělí jej rozhodčímu. Při přivolání musí být pes vzdálen minimálně 10 kroků, poté je přivolán k psovodovi. V případě klidu psovoda pes předsedá těsně před něj, v případě pohybu je přivolán k noze a dvojice pokračuje ve stejném pohybu dále.
 2. Ovladatelnost psa na vodítku – Psovod drží v pravé ruce prověšené vodítko a pes jej v pohybu doprovází u levé nohy. Chůze u nohy je zkoušena včetně obratů vpravo, vlevo a čelem vzad (s obraty v kroku, na místě) a v klusu.
 3. Sedni-lehni (na vodítku u nohy) – Rozhodčí vydává pokyny sedni-lehni, které tým plní.
 4. Odložení vleže za pochodu – Tým ujde 10–15 kroků a na povel rozhodčího psovod za pochodu položí psa. Na povel rozhodčího se asi po 10 krocích vrací k psovi zpět.
 5. Aport volný (předmět psovoda) – Pes na povel přinese před psovoda aportovaný předmět.
 6. Odložení psa (15 kroků) – Psovod odloží psa vleže na určeném místě a odchází do požadované vzdálenosti, kde setrvá do pokynu rozhodčího.

B. Speciální cviky

 1. Přivolání psa za ztížených podmínek – Dvojice se pohybuje po trase s rušivými elementy. Těmi mohou být lidé se psy nebo třeba lidé házející si míčem. Na povel rozhodčího je psovi dán povel volno. Jakmile se pes vydá za těmito rušivými elementy, je na povel rozhodčího psovodem přivolán.
 2. Chování psa ve skupině osob – Psovod se psem se zapojuje do skupinky lidí, se kterými vede rozhovor. Následně se k nim přidávají další osoby a psovod se psem. Cvičící pes musí po celou dobu zůstat v klidu sedět u nohy.
 3. Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě – Pes je na pokyn rozhodčího ponechán uvázaný na určeném místě, kde musí v klidu setrvat. Kolem psa během odložení projde skupinka hlasitě bavících se osob a další psovod se psem.

Povely k jednotlivým cvikům je možné dávat zvukové nebo posunkové, popřípadě i oba současně. Metodika včetně popisu jednotlivých povelů je detailně sepsána ve zkušebním řádu ZZO.

Hodnocení

Povely jsou hodnoceny na bodové stupnici 0–10 bodů za každý cvik. Za první část může tedy cvičící dvojice získat maximálně 60 bodů. Speciální cviky jsou hodnoceny pouze slovně, zda byl povel splněn, či ne.

Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba, aby psovod a pes dosáhli minimálně 42 bodů z poslušnosti a ze tří speciálních cviků alespoň 2x prospěli.
Dle celkového počtu bodů je poté tým ohodnocen na stupnici jako prospěl výborně, prospěl a nedostatečně.

Další úrovně zkoušek poslušnosti

První zkouškou poslušnosti pro úspěšnou dvojici nemusí nic končit. Kromě základní zkoušky ZZO 1 můžete se svým parťákem pokračovat dále k ZZO 2 a ZZO 3.Opět se jedná o zkoušky základní poslušnosti, které jsou však doplněny o další povely. Mezi nimi je například chůze bez vodítka, štěkání, plížení a na nejvyšší úrovni také aport šplhem nebo dlouhodobé odložení. 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (2x):

1
2
3
4
5


Autor textu Monika Kučerová

Monika Kučerová, narozena v devadesátých letech minulého století, je vystudovanou zootechničkou, nadšenou spisovatelkou, fotografkou, cestovatelkou, a především hrdou chovatelkou psa plemene bulteriér. A právě takto ji můžete nejčastěji potkat. Po boku se svým klabonosým psem Caesarem, s foťákem v ruce, v těsné blízkosti zvířat anebo na cestách.

Autor fotografií zdroj: Shutterstock

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře