Hárání u feny - co způsobuje nepravidelnosti cyklu a kdy navštívit veterináře?


Obsah
  1. Tichá říje
  2. Vynechání a opoždění hárání
  3. Rozdělená říje
  4. Abnormální intervaly hárání
  5. Abnormální délka hárání

Obecně platí, že zdravá nekastrovaná fena má říji (hárá) přibližně dvakrát ročně. Jako většina přirozených pochodů, také hárání feny může vykazovat různé abnormality a výkyvy co do frekvence říje, její délky i co do intenzity jejích projevů. Alespoň základní znalost pohlavního cyklu feny je důležitou součástí vědomostí každého majitele psí samičky. Máte-li chovnou fenu a plánujete štěňata, budete potřebovat určit vhodný čas k výpravě za ženichem, aby krytí mělo maximální šanci na úspěch. Naopak nejsou-li chlupatá miminka právě v plánu, je dobré vědět, kdy je nejvyšší riziko nechtěného nakrytí, a tehdy zavést skutečně neprůstřelná opatření. Dokonce i při plánování kastrace je důležité zvolit termín mimo období hárání. Kastrace v období říje totiž přináší zvýšené riziko komplikací jak při samotném zákroku, tak během rekonvalescence. Optimální je provést kastraci nejdříve po prvním hárání feny, aby se předešlo komplikacím plynoucím z kastrace před dosažením pohlavní dospělosti. V období hárání se zpravidla neprovádí ani očkování.V následujících řádcích vás seznámíme s nejběžnějšími odchylkami od normálu, s jakými se můžete setkat během hárání fen, a povíme si také, kdy je čas vypravit se k veterináři.

Tichá říje

Takzvaná tichá nebo neviditelná říje nastává tehdy, když sice fena hárá a je připravena zabřeznout, navenek však nevykazuje žádné nebo jen velmi malé a snadno přehlédnutelné příznaky hárání. Někdy vás může upozornit aspoň typické chování feny při hárání (zvýšený zájem o psy, neklid, zvedání ocasu atd.), mnohdy je ale naprosto bez jakýchkoliv projevů hárání. To může vést i k nežádoucímu překvapení v podobě neplánované březosti, pokud hárání přehlédnete a fenu nehlídáte. I při tiché říji je totiž fena pro psy atraktivní a bývá ochotná k páření. I v případě plánovaného krytí je tichá říje určitou komplikací. Pokud má fena víceméně pravidelné cykly, můžete požádat o spolupráci veterinárního lékaře. Znamená to ale docházet s fenou na pravidelné kontroly, při kterých bude veterinář sledovat znaky blížící se říje a ovulace. Metod určení vhodné doby krytí je několik. Nejjednodušší a nejlevnější je sledování vaginálního výtoku a zduření zevních rodidel, v případě tiché říje ale bývá otok vulvy i sekrece minimální a tento způsob se tak stává nedostačujícím. 

Mnohem spolehlivější je vaginální cytologie (stěr a mikroskopické vyšetření buněk) a samozřejmě krevní testy sledující hormonální hladiny, zejména zvýšení hladiny progesteronu.

Vynechání a opoždění hárání

Zvláště u mladých fen do dvou let věku (u obřích plemen i déle) je nepravidelný cyklus poměrně běžný a není důvodem ke znepokojení. Bezprostřední příčinu je kolísání hladiny jednotlivých hormonů, které se postupem času samo upraví. 

Jiná situace nastává, vynechá-li hárání fena plně dospělá a pohlavně zralá. Zvláště v případě opakovaných nepravidelností cyklu je namístě konzultace s veterinářem, který určí pravděpodobnou příčinu. Poměrně časté je vynechání či posunutí říje u fen ve vysoké fyzické zátěži (vrcholový sport) nebo naopak u obézních fen s nedostatkem pohybu a nepřiměřenou výživou. Plodnosti nepřeje ani podvýživa a zvýšený stres. Zvláště při absenci výše zmíněných faktorů je namístě myslet i na onemocnění štítné žlázy či samičích pohlavních orgánů. Mezi základní vyšetření při opakovaných poruchách cyklu patří podrobné krevní testy a ultrazvukové vyšetření břicha.

Rozdělená říje

Další z abnormalit pohlavního cyklu, se kterými se běžně setkáváme u mladičkých fenek, je rozdělená říje. V každém hárání předchází vlastnímu plodnému období (estru) přípravná fáze, proestrus. V období proestru stoupá hladina hormonu estrogenu, objevuje se zduření vulvy a typický výtok. Fena však ještě není připravena k oplodnění, protože vajíčka nejsou v této fázi zralá a uvolněná z folikulů – nedochází k ovulaci. Rozdělená říje je případem atypického průběhu hárání u fen, kdy vlastní ovulaci (a fázi estru) předchází ne jedna, ale dvě nebo i více fází proestru přerušovaných krátkým obdobím pohlavního klidu. Pokud se tato abnormalita objeví při prvním nebo druhém hárání a nakonec přece jen dojde k plné říji (fázi estru s ovulací zralých vajíček), není třeba se znepokojovat, cyklus by se měl přirozeně normalizovat, až fena zcela dospěje. 

Výskyt rozdělené říje u starší feny nebo přetrvávající neustálené cykly po 3. roce věku by vás ale měly zavést za vaším veterinářem. 

Abnormální intervaly hárání

Půlroční interval mezi dvěma říjemi v roce, který zmiňujeme v úvodu článku, není jedinou možnou normou, jak často hárá fena. Musíme zmínit, že 20–30 % fen hárá v odlišných cyklech, nejsou nijak neobvyklé například 3 říje za 2 roky (nejčastěji u velkých a obřích plemen) nebo jen jedno hárání za rok (typické pro tzv. primitivní plemena a plemena s podílem vlčí krve). Naopak fenky malých plemen mohou hárat i po 4 měsících a stihnout tak i 3 říje ročně. 

Důležitým znakem pohlavního zdraví dospělé feny je ustálený cyklus. Nezáleží tedy tolik na intervalu samotném jako na jeho zachovávání. Hárá-li fena přibližně každých 8 měsíců, je to v pořádku. Pokud hárá jednou za 6, příště za 9 měsíců, může to znamenat zdravotní problém. 

Abnormální délka hárání

Délka hárání může být poměrně proměnlivá, nicméně za průměr považujeme 12–21 dní, z toho 7–10 dní připadá na proestrus a 5–11 dní na estrus. Následuje ještě fáze metestru (diestru), během které se tělo po hárání dostává do normálu. Tato fáze je velmi dlouhá, obvykle 2–3 měsíce, a je nejčastějším obdobím výskytu falešné březosti. Období úplného pohlavního klidu (anestrus) proto trvá jen několik měsíců v roce. 

Pohlavní cykly mohou mít u jednotlivých fen značně individuální podobu, byla dokonce popsána tzv. synchronizovaná říje u fen žijících v jedné domácnosti (smečce). Pokud se vám ale na frekvenci nebo projevech hárání vaší fenky něco nezdá, vždy kontaktujte veterináře. Předejdete tak mnoha závažným komplikacím. 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5