Herpetologický poklad Round island - Phelsuma guentheri


Obsah
  1. Výskyt
  2. Popis
  3. Specifika
  4. Ochrana a chov

Tato relativně obří forma z rodu Phelsuma je jednou z nejvzácnějších, avšak dobře poznaných reptilií biologicky unikátní Madagaskarsko - Maskarénské zoologické oblasti.

Výskyt

Historicky vzato je vědě známa relativně již dlouhou dobu, vždyť v roce 1885 ji popsal Boulanger (čti Bulanžé) odborník z Francie, jak již jméno napovídá.

Dnešní Terra typics je pouze na malinkém ostrůvku severně od Mauritia v Indickém oceánu, na Round islanč čili „Kulatém ostrově" přísně chráněném muritijskou vládou a různými nevládními organizacemi nejen na Mauritiu samotném, ale dokonce až na Novém Zélandě. Právě tato též ostrovní země, respektive její vojenské námořnictvo mělo lví a podstatný podíl na jednom z nejpodařenějších ochranářsko - záchranných projektů v celé historii lidstva. V sázce byla v sedmdesátých a osmdesátých letech nejen budoucí existence druhu Phelsuma guentheri, ale celého Round island jako celku.

Někteří odborníci jdou tak daleko, že předpokládají její výskyt na Mauritiu ještě v 16. století. Dnes je její výskyt skutečně omezen na Round island s jeho pouhými 150 ha! Ostrov je vulkanického původu, proto ten nedostatek vápníku a nejvyšší vrchol je 280 m n. m. Celá vegetace ostrova byla do sedmdesátých let typicky savanovitého charakteru. Zhruba dvě až tři desetiletí se ostrůvek podobal biblické Sodomě a Gomoře. Byl zcela zbaven přirozeného rostlinného pokryvu, což mělo za následek úplnou destrukci celého biokomplexu ostrova. Nyní dochází po totálním zlikvidování nepřirozených vetřelců k regeneraci ostrovních rostlinných společenstev, která jako zázrakem přežila na málo přístupných místech. Phelsuma guentherova se na Round island vyskytuje sympatricky s drobnou Phelsumou ornata ornata. Potravně si nekonkurují, snad jen v určité fázi vývoje juvenilů Phelsumy guentheri vůči stejně vzrostlým jedincům menšího druhu.

Je bezesporu zajímavé, že na tak malé ploše ostrůvku se vyskytuje hned několik plazích endemitů. Vedle místní Phelsumy guentheri a více rozšířené Phelsumy ornata ornata zde experti (s povolením mauritijské vlády) mohou nalézt ještě dva endemitní scinky a jeden druh hroznýška. Další druh terestricky a subterestricky žijího hada nápor koz a králíků nevydržel a v docela nedávné době vyhynul.

Celkový úhrn srážek za jeden rok tu činí okolo 2000 mm. Roční průměrná teplota je okolo 23 stupňů Celsia. V období dešťů a to od listopadu do května mohou populaci silně ohrozit i orkány přicházející z obrovských prostor Indického oceánu.

Popis

Velikost této velké Phelsumy je úctyhodná, u samců běžně dosahuje ke 30 cm délky. Samičky jsou menší a drobnější konstituce. Ale i tak na samice v rámci komplexu rodu jsou to obři.

Už ve stáří jednoho roku pohlavně determinované samice dosahují téměř 25 cm a samice z odchytu v Jersey Wildlife Preservation Trust mají od 22-24,5 cm. Větší délka samic filiálních linií je dána dle mé doměnky i dostatkem plnohodnotného krmiva s větším obsahem proteinů a minerálů - zvláště Calcia, jehož je na malém Round island zoufalý nedostatek, související nejen s přirozenou skladbou hornin, podložím ostrova, ale i téměř totálním odlesněním zapříčiněným kdysi se zde vyskytujícími introdukovanými kozami a králíky. Málokdo z nás si dokáže představit, co to bylo za pohromu, vysazení nepřirozených zvířat na refugiu ostrůvku Round.

V roce 1962, píše, nám již známý, odborník Mertens ze Spolkové republiky Německo o tom, jak tato Phelsuma není vůbec bohatá na zbarvení, ale je unesen jejími nádhernými variabilními ornamenty a liniemi. Populace na ostrůvku Round žije na palmách druhu Latania laddigessi a zbarvením koresponduje se zbarvením kory tohoto opět endemitního stromu. Dnes již víme, že Mertens měl k dispozici jen malý, omezený počet exemplářů a tudíž je nám známo to, co jemu zůstalo ukryto. Ne všechny Phelsumy guentherovi mají tak pěknou ornamentální kresbu.

Horní strana těla je sivohnědá s intencemi buď do siva či do druhé zmíněné barvy. Často jsou na zádech veliké i drobné skvrny temného charakteru ve zmíněném ornamentálním rozprostření, které se ovšem těžko může blíže specifikovat a charakterizovat.

Horní strana hlavy je hnědavá. Od dýchacích otvorů vede často po obou stranách hlavy bělovohnědý proužek, který překračuje oko a končí za sluchovými otvory. Ventrální strana je hnědavá. Velmi zajímavá je stavba očí, neboť tato Phelsuma je jediná z celého rodu, která má vertikální panenku. A tak se stalo, že s postupem historicky dlouhé doby vyvinula jako druh Phelsumy se silnou intencí k noční a soumračné aktivitě. Na první pohled možná někomu připomíná specii Phelsuma standingi s jejím poněkud zavalitějším tělem. Subfosilní nálezy na hlavním ostrově, na Mauritiu, svědčí o přítomnosti tohoto gekona. Toto předpověděné a předpokládané rozšíření potvrdili členové a odborníci z pracovní skupiny okolo paleontologa a zoologa Jonese v roce 1988 na základě nálezů v sedimentech ostrova.

Potravu na Round island tvoří hlavně místní i náletový hmyz, sladké ovoce i malá mláďata jiných druhů plazů, přesně jak se o tom zmínil i herpetolog Jean Vinson (1969). 

Specifika

Zajímavým specifikem této specie je kladení vajec stále na táž místa, kam si samice chodí po líhnutí pro skořápky vajec, čímž si saturují a recyklují vzácné Calcium.

Ochrana a chov

Absolutně největší díl „díkůvzdání" patří za záchranu tohoto druhu panu Quentimu Bloxamovi, bývalému kolegovi, dnes již bohužel zesnulého, Geralda Durrela z JWPT. Chov je podle jeho osobního vyjádření možný pouze v páru. Pokud bychom dali k samci dvě samice, předpokládejme, že by se tolerovaly v přípustné normě a chov by byl možný, je nanejvýše pravděpodobné, že by si samec všímal pouze „alfa samice" a druhé by si nevšímal. Tím by byla její potenciální žádaná reprodukce zcela eliminována. Důsledkem by byla neoplozená vejce. Sekundární je pak stres „beta samice". Předpokládá se, že samice si svoje samce (též?) vybírají. Samice zhruba po 27-30 dnech následujících po páření snášejí pouze jedno vejce. Zcela výjimečně dvě. Quentim Bloxam doporučuje do privátních terárií umístit tradiční a známou Sansevieru („tchýnin jazyk"). Je odolná teplu, suchu a pod Phelsumami se nebortí. Vyžaduje však intenzivní osvit.

Terária doplní silné intenzivní nenásilné větrání. Vháněný vzduch nesmí být chladný ani teplejší než teplota v teráriu a proudění má být decentní, ale živé. Je důležité sdělit čtenářké obci, že Phelsumy guentherovi jsou kupodivu chovány v privátních terarijních zařízeních. Jak se tam ale dostaly, to nevím. Pravděpodobnější je únik některých exemplářů z řízeného chovu v Jersey, podplacením některého ze zřízenců, který statisticky prokázal u některých vajec falešnou neoplozenost a tak je pokoutně prodal, než přežívání populace z doby Mertense či ilegální odchyt přímo na Round island některým západoevropským chovatelům. Osobně bych neriskoval ostudu a odstřelování vojenskými čluny pobřežních hlídek u Round island.

V první řadě, u tak vzácného druhu, je tu apel morální. Všechna zvířata v JWPT jsou a byla deponována mauritijskou vládou a nadále budou jejím výsostným majetkem.

V roce 1968 zbývalo totiž pouhých asi 150-300 exeplářů přímo na ostrově - a nikde jidne. Podle posledního sčítání v roce 1993 se počet jedinců v přírodním prostředí ostrova Round island zvýšil asi na 1000. Někteří odborníci sice varovali, že se snížil genetický potenciál u počáteční populace v začátku záchranných prací, ale jejich předpovědi se naštěstí ukazují klamnými při pohledu na vitální a vzrůstající populaci na Round island.

Jerseyský Trust se zasloužil o pečlivě hlídanou biosférickou rezervaci. Budeme doufat, že jí zůstane již navždy a stane se tak precedentní ukázkou modelu ochrany přírody jako celku.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5


Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře