Korálovka Lampropeltis getula californiae

Taxonomie S těmito nádhernými zvířaty se již jistě setkala většina chovatelů hadů, ať již na prodejních burzách nebo u svých přátel. Lampropelt...

Taxonomie

S těmito nádhernými zvířaty se již jistě setkala většina chovatelů hadů, ať již na prodejních burzách nebo u svých přátel. Lampropeltis getula californiae patří k prvním korálovkám, které byly u nás chovány a rozmnoženy již v osmdesátých letech minulého století, kdy si nápadnou a atraktivní kresbou získaly některé naše chovatele. Tehdy ale nebyla tak dostupná jako dnes a jednalo se o zvířata importovaná částečně z přírody a ze zahraničních chovů.


• pouštní, příčně proužkovaná forma

Tato subspecie je jedním ze sedmi poddruhů Lampropeltis getula (californiae, floridana, getula, holbrooki, niger, nigrita a splendida). Jedná se o silného, svalnatého hada, který upřednostňuje pozemní způsob života. Běžně dosahuje délky 130 cm, výjimečně až 150 cm. Na těle má 23–25 řad dorsálních štítků, 213–255 ventrálií a 44–63 subkaudálií. U příčně pruhované formy bývá 21 až 44 světlých proužků.
Zbarvení tohoto poddruhu L. g. californiae v přírodní populaci je oříškem i pro zkušené herpetology, neboť se vyznačuje mimořádnou geografickou, mezipopulační a individuální barevnou variabilitou. Díky tomu bylo v dobách minulých popsáno několik, dnes už neplatných forem. Základní zbarvení této korálovky sestává z kombinace černé (hnědočerné) a bílé (krémové) barvy. Had vytváří dvě geografické formy, které se liší zbarvením a to pouštní (černobílá) a pobřežní (hnědočerná s krémovými proužky). Mimo to je tato korálovka známa ve dvou základních kresebných formách, příčně proužkované a podélně pruhované a jejich přechodných fázích.


• příčně proužkovaná forma


• forma s podélným pruhem

Na většině území výskytu L. g. californiae jsou zastoupeny všechny formy kresby v různém procentuelním složení, obvykle s převahou zvířat příčně proužkovaných. Podle Reháka se např. v okolí San Diega vyskytuje populace, ve které je pouze 1/3 hadů s podélným pruhem, 2/3 reprezentují korálovky příčně pruhované. Asi 10 % z celé populace nese znaky přechodné fáze. Je třeba podotknout, že tyto polymorfní formy se mezi sebou běžně páří a z jedné snůšky mohou být zvířata podélně i příčně pruhovaná.
A aby tohoto nebylo málo, rozlišují chovatelé u kalifornií další formy, např. yumensis – příčně pruhovanou z Jižní Arizony s velice tenkými, světlými proužky, conjucta z Baja California a nitida z Jižního cípu Baja California – obě se sklonem k melanismu a další.


• chovný samec formy 50/50

Rozšíření celé subspecie je známo z převážné části Californie, včetně poloostrova Baja California, z jižní Nevady a jihozápadu Utahu. Její areál se částečně překrývá s poddruhy L. g. splendida a L. g. nigrita, s nimiž vytváří přechodné formy.
V letních měsících je pro ni příznačná noční aktivita, zatímco v jarních měsících a na podzim vede i denní způsob života. V přírodě se živí širokým spektrem obratlovců počínaje ještěry, ptáky, savci a loví také hady. Korálovky L. getula jsou známé tím, že součástí jejich potravy se stávají i jedovatí chřestýši rodu Crotalus. Snad proto je v jejich domovině pojmenovali King snake – královský had.

Chov v teráriu

V dnešní době již nejsou odchovy této korálovky vzácností. Jejich chov je poměrně dobře propracován a není složitý. Přesto má, ale některá svá specifika oproti jiným druhům korálovek. Předně bych chtěl upozornit, že je vždy riskantní chovat dva nebo více jedinců společně v jednom teráriu. Sám to, bohužel, také tak praktikuji, ale dbám na to, aby zvířata nezůstávala dlouho hladová a při krmení jsem vždy přítomen. Již od několika chovatelů mám zprávy, že se jim navzájem sežrali jedinci z chovného páru, kteří byli po dlouhou dobu chováni společně. Sám jsem byl kdysi svědkem toho, když jsem nabídl skupině pěti mláďat právě vylíhlé, deformované mládě Elaphe guttata. Všechna mláďata se pokoušela hádka uškrtit a pozřít, až se tak rozdováděla, že se začala škrtit a požírat navzájem. Kdybych tenkrát nezasáhl, asi by některá mláďata nepřežila. Od té doby již takové experimenty neprovádím, ostatně už dlouho mláďata veškerých korálovek ihned po vylíhnutí sexuji a rozděluji do chovných boxů samostatně.


• albín pouštní formy L. g. californiae

Jako podkladní substrát v teráriu bych zásadně nedoporučoval užívání lignocelu, rašeliníku nebo podobných vlhkých materiálů. Je třeba si uvědomit, že zvířata pocházejí převážně ze suchých oblastí a vyžadují nižší relativní vlhkost vzduchu. Na suchém substrátu, kterým může být říční písek se bez problémů svlékají a rosení na tělo je jim vysloveně nepříjemné. Výjimkou může být krátké rosení v době páření, které samce evidentně stimuluje k aktivnímu zájmu o samici.
Ostatní aspekty chovu jsou podobné jako u ostatních druhů rodu Lampropeltis. Terárium pro chovný pár by mělo mít velikost základny alespoň 80×50 cm, výška není důležitá vzhledem k tomu, že hadi šplhají minimálně. Nesmí chybět úkryt a miska s vodou. Vyhřívání je možné řešit žárovkou v květináči nebo topným kabelem, vždy tak, aby nejvyšší teplota pod nebo nad zdrojem dosahovala až 35 °C a v ostatních částech terária přibližně 23–27 °C s nočním snížením o několik stupňů, obvykle na pokojovou teplotu.


• chovný pár albínů pobřežní formy

Dospělá zvířata připravená k reprodukci by měla dosahovat alespoň 100 cm délky. Zimováni u těchto korálovek je nutností! Mělo by probíhat po dobu 6–12 týdnů při teplotě 10 až 15 °C. Po odzimování v jarních měsících probíhá páření. Kopulace je odlišná od korálovek druhu triangulum a vlastní spojení trvá dlouho, 3–5 hodin a mnohdy i déle. Samec po celou dobu drží samici za hlavu. Po 42–63 dnech od páření klade samice vejce. Podle Merkela obsahuje snůška pouštní formy 6–12 vajec a u pobřežní formy uvádí rozmezí 6–23 vajec. Samice v mém chovu kladly 7 až 11 vajec.
Vejce inkubuji při 28–30 °C ve vlhkém Vermikulitu. Mláďata se líhnou přibližně 63. den. Bývají 20 až 25 cm dlouhá a velice životaschopná. Po první ekdysi žerou holata myší a mastomyší, ale pokud mají příležitost, ještě raději přijímají mláďata ještěrek a hadů. S dalším chovem nebývají problémy.

Zvláštní variety rozšíření v terarijních chovech.

Dvě základní formy kresby, tedy podélně a příčně proužkované a obou geografických taxonů, pouštního s čistě bílou barvou proužků a pobřežního s krémovými proužky daly vznik mnoha dalším varietám L. getula californiae. Rád bych představil nejznámější, které jsou chovány u teraristů v zahraničí.


• tento tmavě levandulový albín je podobný formě hypo

Chovatelům, kteří by mě nyní chtěli kamenovat a ze zásady uznávají pouze chov klasicky přírodně zbarvených hadů, bych chtěl připomenout desítky barevných mutací papoušků, stovky barevných forem akvarijních ryb nebo tisíce kultivarů rostlin. Jak jsem měl možnost zjistit při občasném sledování diskuse na ifauně, některým zájemcům o chov terarijních zvířat jsou přímo odporní albíni i jiné barevné odchylky hadů.
Teraristika jako vědní obor i zájmová činnost se ale neustále rozvíjí, takže světové trendy v oblibě určitých zvířat asi nepůjdou několika jednotlivci potlačit. Pokud někomu vadí vysoké prodejní ceny těchto zvířat, není to případ barevných forem L. g. californiae, které se prodávají za ceny jen nepatrně vyšší než zvířata klasicky zbarvená. Chtěl bych ovšem podotknout, že jsem zastáncem zachování populací přírodně zbarvených zvířat v přírodě i v péči člověka.

50/50
Nádherná forma je nazvána podle procentuelního podílu černé a bílé. Bílé proužky jsou mnohem širší než u přírodní formy. V roce 1988 byl v poušti Majove Desert odchycen pár zvířat s velmi širokými proužky. Jejich potomci byli páření s korálovkami z Jashua Tree, Clark County a San Felipe, tedy z lokalit, které jsou známé největší intenzitou černé a bílé barvy u divoce žijící populace. Následně byla vyšlechtěna 50/50.


• samice výrazně bílé formy

Čokoládová forma
Tato v chovech vzácná forma byla získána selektivním výběrem zvířat z pobřežních částí Californie, která měla výrazně hnědou základní barvu těla s krémovými proužky. Čokoládově hnědá zvířata mívají obvykle hlavu tmavší než tělo.

Albíni
Amelanistická forma korálovky L. g. californiae je již známá dlouho. V současnosti rozeznáváme albíny pobřežní formy, u kterých je základní barva růžová se žlutými proužky a albíny pouštní formy, kteří jsou vzácnější. U těchto má tělo fialovou barvu s čistě bílými proužky. Také jsou známi albíni s tmavě levandulovou barvou těla.


• jedinec výrazně bílé formy s podélným pruhem

Banana – výrazně žlutá forma
V roce 1965 bylo v oblastech Vista a California City odchyceno několik zvířat, která měla velmi široké, citronově žluté proužky. Selekcí jejich odchovů a zušlechťováním se dnes dosáhlo jedinců, kteří mají i 90 % žluté barvě na těle.

Výrazně bílá
Forma je obdobou předešlé s tím, že jako výchozí chovný materiál byla použita zvířata pouštní formy, podélně i příčně pruhovaná. Tato barva bývá také označována jako aztec nebo aberant.

Ve světě je známo ještě více barevných a kresebných forem L. g. californiae, např. ghost, snow hypo, reverse striped, broken striped, forma Long beach a další. Především v USA se některé firmy, např. Renegade Reptiles nebo Lonesome Valley Reptiles přímo specializují na zajímavé formy těchto korálovek. V našem chovu jsou zvířata, která můžete vidět na fotografiích, již dospělá a v sezóně 2005 se pokusíme odchovat od nich potomstvo.

Použitá literatura:
I. Rehák: Systematika, biologie a chov korálovky L. g. californiae, AT35/3
Ray Hunziker: California Kingsnakes, T. F. H. Publications 1997
Rhissen, Hansen: Königsnattern Lampropeltis, Terraristik Aktuell 1996
Markel and Bartlett: Kingsnakes and Milksnakes Barrons 1995
Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5

Autor textu a fotografií Václav Chadima

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře