Hadi (Serpentes) – databáze literárních odkazů: 3.díl 


Obsah
  1. Python molurus (Linnaeus, 1758)

Python molurus (Linnaeus, 1758)

Python molurus molurus – Linnaeus 1758
Krajta tygrovitá
Python molurus bivittatus – Kuhl 1820
Krajta tmavá
Python molurus pimbura

Armand, J., 1987: Měření teplot a chování krajty P. m. b. v průběhu inkubace, Terarista 1990/4, str. 53–54.
Bajger, J., 1982: Hadí park v Madrásu. Živa 1982/1, str. 31–32.
Balcar, M., 1999: Tropické království v ZOO Brno. Fauna 1999/10, str. 7–8. Zmínka.
Bambousek, P., 1997: Nečekané komplikace s chovem krajty tygrovité (Python molurus bivittatus). Fauna 1997/9, str. 6.
Bielawski, Dr., Ryszard: Herpetologická výzkumná stanice Zoologického ústavu Polské akademie věd ve Varšavě. AT 1972/3, str. 69–73. Zmínka o chovu.
Bielawski, R., Mareček, J., Voženílek, P., 1992: Existují hadí vejce s pevnou skořápkou? Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 1992, Tom. 17, str. 75–76.
Bulian, J., Philippen, H.D., 1989: Odchov F2 generace Epicrates chrysogaster chrysogaster COPE, 1871 a poznámky k spontánnímu výskytu barevné odchylky. Herpetofauna 1989, 11 (59) str. 27–31. Natrix Praha 1993/2, str. 17–18. Zmínka o ztrátě pigmentace.
Burton, J. A., 1991: Kniha o hadech. Quantum Books Ltd. 1991. Svojtka Praha, 1998, str. 11, 25, 33, 35. 110–111. Foto.
Čech, L., 1984: Narození velkého počtu krajt tmavých. AT 1984/6, str. 31–32.
Čihař, J., RNDr, 1989: Teraristika, Praha, 1989, str. 158–159.
Farský, L., 1990: Použití KETAMINU při anestezii plazů. AT 1990/10, str. 26.
Farský, L., 1991: Použití ketaminu při anestezii hadů. Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 1991, Tom. 16, str.97–100.
Felix, J., (Kol.: Hanzák, J., Frank, S., Vostradovský, J.), 1969: Světem zvířat IV. Albatros Praha, 1976, str. 520–522.
Felix, J., 1978: Zvířata celého světa 3. Hadi. SZN Praha, 1978. str. 21, 101, 102, 110, 115, 117, 131.
Gábriš, Jiří, 1991: Zoologické zahrady NSR. Terarista 1991/1, str. 19–20.
Gavlas, V., 1989: Vývoj albinotických mláďat Python molurus bivittatus. Sborník přednášek XVI.–XVII. národního aktivu teraristů – Most 1989–1990, str. 35–37.
Gavlas, V., 1989: Vývoj albinotických mláďat Python molurus bivittatus. . Národní aktiv teraristů v Mostě. /25 ročníků národních aktivů teraristů v České republice. Niedeliana, Praha (1998) 4, str. 1–13.
Gavlas, V., 1990: Albinismus krajty tmavé Python molurus bivittatus. AT 1990/8, str. 29.
Griehl, K., 1996: Hadi. Hroznýšovití a užovkovití hadi v teráriu. Nakl. Vašut, Praha 1998. str. 8. Zmínka.
Gutteková, A., Dr., Csc., Zmoray, I., 1978: Svet živočíšnej ríše. Osveta, Martin,1978. Preklad The Children´s Animal World Encyklopedia in colour, 1964, str. 391.
Hes, O., 1997: Toxicita jednoprocentního Arpalitu pro zmiji Bitis gabonica. AT 1997/12, str. 49–51. Poznámka o aplikaci.
Jiroušek, V., 1981: Rozmnožování hroznýšovitých hadů ve světových zoologických zahradách a jejich ochrana. AT 1981/6, str. 32. (Množení v letech 1974–1976!!)
Jiroušek, V., 1994: Světová strategie a organizace chovu ohrožených druhů zvířat v péči člověka. AT 1994/11, str. 32–34.
Jiroušek, V., 2004: Největší světové kolekce plazů (2). Seznam plazů moskevské ZOO a Exotáriu v Tule. AT 2004/7, str. 60–67.
Kadlec, V., Lapáčková, M., Skalka, P., Voženílek, P., 1979: Bakteriální rod Arizona jako možný původce plicních onemocnění hadů z Thajska. Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 1979, No 4, str. 93–95.
Kocourek, I., Král, J., 1995 (?): Terárium A–Z. Ratio, Úvaly, str. 107.
Král, B., Jiroušek, V., 1996: Zoologické zahrady amerického středozápadu – od Denveru po Los Angeles. Niedeliana, Praha 1996/2, str 54–58. (Los Angeles, California, ZOO: zmínka o chovu.)
Laňka, V., 1978: Rekordy v říši plazů. (Dle Guinessovy knihy rekordů). AT 1978/3, 93–94.
Marais, J., 1994: Fascinující svět hadů. Praha 1995, Rebo Productions, str. 25.
Moravec, M., 1997: Zadržení snůšky vajec u Python molurus bivittatus. Fauna 1997/11, 6. K článku: „Nečekané komplikace s chovem krajty tygrovité.“ Poznámky.
Moravec, M., 1999: Kousnutí plazem. AT 1999/10, str. 45–46.
Moravec, M., 2003: Rortoči u plazů. Fauna 2003/8, str. 10–11.
Moravec, M., 2003: Zásady chovu Python molurus bivittatus krajty tmavé – (1. část) Fauna 2003/3, str. 8–11. Foto.
Moravec, M., 2003: Zásady chovu Python molurus bivittatus krajty tmavé – (2. část) Fauna 2003/3, str. 6–8. Foto.
Moucha, P. Dr., 1988: Odchov albinotických Python molurus bivittatus. Národní aktiv teraristů v Mostě. 25 ročníků národních aktivů teraristů v České republice. Niedeliana, Praha (1998) 4, str. 1–13.
Opatrný, E., 1965: Akvária a terária budapešťské zoo. AT 1965/3, str. 33–35. Zmínka o chovu.
Rehák, I., 1990: Serpentária jižního Vietnamu. AT 1990/5, str. 24–27.
Rehák, I., 1992: Albinotická krajta tmavá. AT 1992/2, str. 1.
Rehák, I., 1993: Rozmnožení cejlonské krajty tygrovité (Python molurus „pimbura“) v ZOO Praha. AT 1993/12, str. 33–38. Foto.
Rehák, I., 1993: Rozmnožování hadů 4. AT 1994/1, str. 31–35.
Rehák, I., 1994: Rozmnožování hadů 6. AT 1994/3, str. 34–36.
Rehák, I., 1995: Teplotní požadavky a termoregulace hadů (1). AT 1995/10, str. 42–45.
Rehák, I., 1997: Nepřátelé, antipredační mechanismy a choroby hadů. AT 1997/2, str. 43–47. Foto.
Skalka, P., 1986: Anomálie zaživadel krajty tmavé. Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 1986, No 11, str. 77–78.
Staněk, V. J., Dr., 1983: Veľký obrazový atlas zvierat. Mladé letá, 1983, Bratislava. Foto str. 313.
Svoboda, J., Novotný I., Ing., 1961: O některých onemocněních plazů. AT 1961/3, str 44–45. O hnilobě tlamy.
Šimek, B., 2002: Austro – papuánské krajty I. Fauna 2002/23, str. 8–9.
Štraub, R. Dr., 1964: O největší velikosti hadů. AT 1964/5–6, str. 90. (1)
Štraub, R., Niedl, J., 1971: Teraristika v koutku živé přírody. SPN. Praha, 1971, str. 164–165.
Vávra, J., 1977: Úspěšné vyléčení krajty tmavé (Python molurus bivittatus). AT 1977/2, str. 50–51.
Velenská, N., 1999: Úvod do teraristiky (3). AT 1999/12, str. 60–62.
Vergner, I,. 1987: Terárium vídeňské zoologické zahrady Schönbrunn. AT 1987/4, str. 28–29. Zmínka.
Vergner, I., 1989: Krajty a jejich rozmnožování. Živa 1989/3, str. 129–131.
Vergner, I., 1989: Umělý odchov krajty královské. Živa, 1989/4, str. 181–182.
Vergner, I., 1990: Rozmnožování hroznýšovitých hadů (Boidae), č. II., Terarista 1990/4, str. 15–19.
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38.
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“ (Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)). Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.
Vergner, J., Vergnerová, O., 1986: Chov terarijních zvířat. SZN Praha, 1986, str. 250–252.
Vít, Z., Těšík, I., 1980: Exotárium krakovské zoologické zahrady. AT 1980/4, str. 30–31.
Vogel, Z., 1985: O krajtě tygrovité. AT 1985/1, str. 27–29.
Volf, J., 1983: Jakého stáří se dožívají hadi? Živa, 1983/2, str. 71–72.
Voženílek, P., 1978: Léčení spáleniny u Python molurus bivittatus. Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 1978, No 3, str. 57.
Zajíček, R. Ing., 1995: Zkušenosti s chovem a odchovem Python m. molurus. . Národní aktiv teraristů v Mostě. 25 ročníků národních aktivů teraristů v České republice. Niedeliana, Praha (1998) 4, str. 1–13.
Zajíček, R., 1995: Zkušenosti s chovem a rozmnožováním krajt Python m. molurus a Python molurus bivittatus. Niedeliana, č. 1, Praha, 1995, str. 31–32 (!).
Zajíček, R., 1996: Zkušenosti s chovem a odchovem krajt Python molurus bivittatus a Python molurus molurus. Natrix Praha, 1996/12, str. 1–2.
Zavadil, K., 1996: Hříčka přírody v chovu krajt tmavých. AT 1996/12, str. 48.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5