Hadi (Serpentes) – databáze literárních odkazů: 10.díl


Obsah
  1. Epicrates chrysogaster (Cope, 1871) hroznýšovec zlatobřichý
  2. Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) Anakonda velká
  3. Eunectes notaeus (Cope, 1862) Anakonda žlutá

Epicrates chrysogaster (Cope, 1871) hroznýšovec zlatobřichý

Bulian, J. Philippen, H. D., 1989: Odchov F2 generace Epicrates chrysogaster chrysogaster COPE, 1871 a poznámky k spontánnímu výskytu barevné odchylky. Herpetofauna 1989: 11 (59), str. 27–31. Natrix Praha, 1993/2, str. 17–18.
Letsch. W., 1996: Ostrovní formy rodu Epicrates. Niedeliana, Praha 1996, 2, str. 48–50.
Rehák, I., 1985: Zbarvení plazů. AT 1985/3, str. 29–30. (Sezónní barvoměna a bar. aberace).
Rehák, I., 1992: Systematika, chov a rozmnožování hroznýšů rodu Epicrates, Terarista 1992/2–3, str. 22–29.
Vergner, I.,: Ze světa. AT 1990/2, str. 32.
Vergner, I., 1991: Ze světa: Epicrates chrysogaster chrysogaster. Herpetofauna 1989, 11 (59), str. 27–31. AT 1991/12, str. 29. (1)
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38. (CITES II)
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“/Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)/. Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) Anakonda velká

(1) Vergner, I., 1991: Ze světa: Epicrates chrysogaster chrysogaster. Herpetofauna 1989: 11 (59) str. 27–31. AT 1991/12, str. 29:
Epicrates chrysogaster chrysogaster Cope, 1871 (Boidae) zahrnuje poddruhy chrysogaster, reliquus, schwartzi. Zajímavostí nominátního poddruhu je současný výskyt skvrnité a podélně pruhované formy, přičemž vzor zbarvení mláďat nemusí odpovídat zbarvení rodičů. Mláďata narozená v září 1984 se poprvé pářila v květnu 1988, kdy samci dosahovali délky 80–90 cm a samice 105–115 cm. Signálem byla změna délky dne. Březí samice žrala až do porodu v polovině září, narodilo se 10 mláďat (dvě mrtvá) dlouhých 28 cm a těžkých 6 g.
Akimuškin, I., 1981: Podivuhodná zvířata. Lidové nakladatelství Praha, 1986, str. 172–174. /Orig. Akimuškin, I., 1981: Pričudy prirody, Mysl, Moskva, 1981./ Příběhy.
Burton, J. A., 1991: Kniha o hadech. Quantum Books Ltd. 1991. Svojtka Praha, 1998, str. 25, 36, 77–80. Foto.
Čihař, J., RNDr, 1989: Teraristika, Praha, 1989, str. 153–154, 156.
Felix, J., (Kol.: Hanzák, J., Frank, S., Vostradovský, J.), 1969: Světem zvířat IV. Albatros Praha, 1976, str. 510–513.
Felix, J., 1978: Zvířata celého světa 3. Hadi. SZN Praha, 1978, str. 99, 102, 108, 110, 115, 133.
Felix, J., 1995: Může polknout člověka? AT 1995/1, str. 38–40. Foto.
Gutteková, A., Dr., Csc., Zmoray, I., 1978: Svet živočíšnej ríše. Osveta, Martin,1978. Preklad The Children´s Animal World Encyklopedia in colour, 1964, str. 518–519.
Jiroušek, V., 1965: Další přínos Československé teraristice a akvaristice. AT 1965/5, str. 76–77. (Chov v zoo Dvůr Králové nad Labem 1965).
Jiroušek, V., 1968: Problémy s chovem anakondy. AT 1968/4, str. 59–60. (Dvůr Králové–o hladovce 285 dní).
Jiroušek, V., 1976: Chovatelské úspěchy našich zoologických zahrad. AT 1976/4, str. 115–116. (Bojnice)
Jiroušek, V., 1981: Rozmnožování hroznýšovitých hadů ve světových zoologických zahradách a jejich ochrana. AT 1981/6, str. 32. (Množení v letech 1974–1976!)
Jiroušek, V., 2004: Největší světové kolekce plazů (2). Seznam plazů moskevské ZOO a Exotáriu v Tule. AT 2004/7, str. 60–67.
Klátil, L., 1996: V pralesích Peru. AT 1996/11, str. 48–50. Zmínka.
Kocourek, I., Král, J., 1995 (?): Terárium A–Z. Ratio, Úvaly str. 113.
Laňka, V., 1978: Rekordy v říši plazů. (Dle Guinessovy knihy rekordů). AT 1978/3, str. 93–94.
Marais, J., 1994: Fascinující svět hadů. Praha 1995, Rebo Productions, str. 38.
Mlynarski, M. Dr., 1961: Můj transport brazilských obojživelníků a plazů. AT 1961/1 str. 6–8. (Zmínka o pozření želvy anakondou).
Rehák, I., 1996: Časová a prostorová aktivita hadů. Část 4. AT 1996/4, str. 41–44.
Staněk, V. J., Dr., 1983: Veľký obrazový atlas zvierat. Mladé letá, 1983, Bratislava. Foto, str. 312.
Štraub, R. Dr., 1964: O největší velikosti hadů. AT 1964/5–6 str. 90. (1)
Trutnau, L., 1994: Teraristika. Blesk Ostrava, 1997, str. 11, 71.
Vergner, I., 1990: Rozmnožování hroznýšovitých hadů (Boidae), č. I., Terarista 1990/3, str. 5–10.
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38. (CITES II)
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“/Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)/. Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.
Vít, Z., Těšík, I., 1980: Exotárium krakovské zoologické zahrady. AT 1980/4, str. 30–31.
Vogel, Z., 1973: Džungle na tisíci ostrovech. ČSAV Academia Praha, 1973, str. 34, 74, 75.
Volf, J., 1983: Jakého stáří se dožívají hadi? Živa, 1983/2, str. 71–72.
Weidensaul, S., 1991: Snakes of the World. London, 1991. Hadi světa. Svojka a Vašut, Praha, 1997, str. 31, 59, 89, 92, 94.

Eunectes notaeus (Cope, 1862) Anakonda žlutá

(1) Štraub, R. Dr., 1964: O největší velikosti hadů. AT 1964/56, str. 90.:
Před časem se objevila v novinách zpráva o zastřelení hada ve Vietnamu, udávaná délka 28 m a průměr těla 70 cm. Došlo pravděpodobně k dvojí záměně: Především se ve skutečnosti jednalo asi o naměřené stopy. Bylo jich 28 a při délce jedné stopy 30,48 cm je vlastní délka 8,5 m, což by odpovídalo vzrostlému exempláři … . Další udaný rozměr 70 cm při délce 8,5 m neodpovídá průměru, ale obvodu těla v největší šíři. Průměr tedy bude 22 cm.
Akimuškin, I., 1981: Podivuhodná zvířata. Lidové nakladatelství Praha, 1986, str. 172–174. /Orig. Akimuškin, I., 1981: Pričudy prirody, Mysl, Moskva, 1981./ Příběhy.
Bálek, J., 1981: Odchov hroznýšovitých hadů v ZOO Ústí nad Labem. AT 1981/4, str. 30.
Burton, J. A., 1991: Kniha o hadech. Quantum Books Ltd. 1991. Svojtka Praha, 1998, str. 80. Foto.
Čihař, J., RNDr, 1989: Teraristika, Praha, 1989, str. 156.
Felix, J., 1978: Zvířata celého světa 3. Hadi. SZN Praha, 1978, str. 133.
Janešík, P., 1998: Anakonda zlatá, Eunectes notaeus. Fauna 1998/5, str. 4.
Jiroušek, V., 1976: Chovatelské úspěchy našich zoologických zahrad. AT 1976/4, str. 115–116. (Plzeň–8 ks)
Jiroušek, V., 2004: Největší světové kolekce plazů (2). Seznam plazů moskevské ZOO a Exotáriu v Tule. AT 2004/7, str. 60–67.
Kocourek, I., Král, J., 1995 (?): Terárium A-Z. Ratio, Úvaly, str. 113.
Marais, J., 1994: Fascinující svět hadů. Praha 1995, Rebo Productions, str. 40.
Szalay, F., Szalayová, H., 1990: Chováme teráriové zvieratá. Príroda Bratislava, 1990, str. 197.
Šandera, M., 2003: Pozoruhodnosti ze ZOO a vivárií pod Alpami. AT 2003/9, str. 72–78.
Trutnau, L., 1994: Teraristika. Blesk Ostrava, 1997, str. 267–270.
Velenská, N., 1999: Úvod do teraristiky (3). AT 1999/12, str. 60–62.
Vergner, I., 1990: Rozmnožování hroznýšovitých hadů (Boidae), č. I., Terarista 1990/3, str. 5–10.
Vergner, I., 1992: Ohrožení plazi světa, 22. Hadi. AT 1992/10, str. 35–38. (CITES II)
Vergner, I., dipl. Ing., 1991: Přehled recentních druhů v nesystematickém druhovém komplexu „Boidae“/Boidae, Bolyeriidae, Loxocemidae, Pythonidae a Tropidopheidae (Reptilia: Serpentes)/. Chamaeleo, Praha, 1991/1, str. 11–65.
Vergner, J., 1979: Zajímavé případy sexuálního chování u plazů v zajetí. AT 1979/1: 19 - 21.
Vergner, J., Vergnerová, O., 1986: Chov terarijních zvířat. SZN Praha, 1986, str. 241.
Vít, Z., Těšík, I., 1980: Exotárium krakovské zoologické zahrady. AT 1980/4, str. 30–31.
Zatloukal, M., 1997: Anakonda žlutá, Eunectes notaeus. Fauna 1997/5, str. 4.

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (0x):

1
2
3
4
5