Jedovatí hadi Balkánského poloostrova


 


• Kamenné zídky a typická machie jsou biotopem pro druhy Malpolon insignitus, Telescopus fallax a Vipera ammodytes.


• Jihovýchodní Albánie a lokalita Vipera ammodytes meridionalis.


• Subalpinské pásmo Balkánských hor obývají zmije Vipera ursinii spp. a Vipera berus bosniensis.


• Velebit – místo výskytu Vipera ursinii macrops a Vipera ammodytes ammodytes.


• Vipera ammodytes ammodytes z Velebitu.


• Juvenilní exemplář Vipera ammodytes meridonalis z Albánie.


• Bulharská Vipera ammodytes montandoni.


• Bosenský poddruh Zmije obecné – Vipera berus bosniensis.


• Vipera ursinii.


• Montivipera xanthina.


 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (4x):

1
2
3
4
5