Studijní obor „Biologie a ochrana zájmových organismů“

Studijní obor  „Biologie a ochrana zájmových organismů“
Studijní obor  „Biologie a ochrana zájmových organismů“
Studijní obor  „Biologie a ochrana zájmových organismů“

Chov zájmových zvířat a pěstování určitých skupin sbírkových rostlin se stal ve světě i u nás masovou záležitostí a předmětem rozsáhlého obchodu s živočichy a rostlinami, jehož roční obrat např. v západní Evropě bývá odhadován minimálně na několik desítek miliard dolarů. Současně i mezinárodní obchod s výrobky z ohrožených druhů vede často k drancování přírody.

Přestože se komerčními chovy a pěstováním pro účely obchodu, vlastním obchodem včetně dovozu a vývozu zabývá stále více firem, nebyla tato činnost do poměrně nedávné doby podložena možností získat potřebnou specializovanou kvalifikaci.
Od roku 2006 lze studovat na Země­dělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studijní obor „Biologie a ochrana zájmových organismů“ v bakalářském stupni studia, nyní již také v kombinované formě studia (při zaměstnání). Od roku 2009 mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v magisterském stupni studia (také lze studovat v kombinované formě).
Stěžejní náplní studia je biologie a ekologie zájmových rostlin i živočichů, praktické zásady chovu a pěstování včetně zoohygieny a dále nezbytná legislativa (CITES, směrnice EU, zákon na ochranu přírody, zákon proti týrání). Jako ve všech biologicky zaměřených oborech je součástí výuky angličtina. Studium probíhá v kreditním systému, což znamená, že od 2. ročníku je možnost volby předmětů podle určitého konkrétního zájmu studenta.
Absolventi se mohou uplatnit např. v komerčních chovech zvířat a pěstírnách sbírkových rostlin, ve firmách zabývající se dovozem a vývozem zájmových organismů, zoologických a botanických zahradách, ve výzkumu, dále jako specialisté ve státních institucích (Česká inspekce životního prostředí, ministerstvo životního prostředí, referáty životního prostředí, celní orgány) a v institucích zabývajících se osvětou. Mezi uchazeči o studium je řada již zkušených pěstitelů a chovatelů přicházejících studovat tento obor s cílem si rozšířit a prohloubit znalosti.
Obor je vyučován ve spolupráci s Příro­dovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i s jinými vysokými školami. Speciali­zované přednášky jsou vedeny externisty. Součástí studia pro studenty prezenční (denní) formy studia jsou rovněž praxe v institucích zabývajících se problematikou zájmových organismů (botanické a zoologické zahrady, veterinární pracoviště apod.).

Podmínky přihlašování ke studiu včetně formulářů jsou ke stažení na www.zf.jcu.cz

 

Ohodnotťe tento článek:
1
2
3
4
5

Celkové hodnocení (1x):

1
2
3
4
5

Diskuse k článku

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

K tomuto článku zatím nebyly přidány žádné komentáře