Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Zasílání ptactva a drob. zvířectva službami ČD
Sdílet:

Zasílání ptactva a drob. zvířectva službami ČD

K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek autora V.K. otištěný ve Fauně č. 17/00, který popisuje vše, co je potřeba udělat k tomu, aby zásilka s živým obsahem mohla být doručena adresátovi.

Autor ví, o čem je řeč

Autor je zřejmě v této záležitosti velmi dobře orientován a ví o čem „je řeč“. Myslím, že je slušné jménem čtenářské veřejnosti Fauny za tento příspěvek poděkovat, což rád činím za nás, kteří jsme používali služeb pošty, a nyní jsme již odkázání pouze na ČD, dokud zase nějaký „iniciativní“ člověk nepřijde se zákonem o zákazu přepravy zvířat i ČD. Tolik úvodem. Nyní mě dovolte doplnit příspěvek autora V.K. o několik informací, které se týkají přepravy ptactva a zvířectva, které by měl každý zájemce alespoň trochu znát.

Přeprava živého zboží pomocí ČD je delší

Každý, kdo chce použít služeb ČD, si musí uvědomit, že je to záležitost trochu odlišná, než tomu bylo u pošt, kde většinou adresát obdržel zásilku včas a přímo do domu mnohdy již za dvanáct hodin od odeslání. U vlaků je přeprava živého zboží poněkud delší, mnohdy i 24 hod. od odeslání k převzetí zásilky. Tato doba není zaviněna námi, co odesíláme, ale je dána strukturou dopravy ČD. Každá zásilka je posílána jako spěšnina osobním, nikoliv rychlíkovým spojem, do místa určení je mnohdy mnohokrát překládána. V době tzv. „nočního klidu“ od 24 hod. do 3 hod. ranní zásilka zůstává na místě, ať už ve vlaku nebo samotném nádraží a pak opět posílána dál. Dále není výjimkou, že jsou různá zpoždění vlakových spojů, případné výluky, (opravy na tratích, nehody apod.) a zásilka je částečně přepravována jiným náhradním spojem (odklonem) nebo autobusy.

Úhyn následkem dlouhé cesty vlakem

Toto vše má pak za následek výše uvedené časové ztráty a pro živého tvora ne zrovna dobrou situaci, zvláště pak u vzácných druhů živého zboží. Znám případy, kdy zásilka byla na cestě tři dny drahou a ptactvo přišlo v dost zuboženém stavu i když k uhynutí nedošlo.

Jeden z příkladů: před třemi lety byl odeslán kohout na naši výstavu z Moravy a ten došel až druhý den, kdy výstava již končila. Kohout byl odeslán ve čtvrtek a v neděli došla přepravka s mrtvým torzem. Dráha nebyla pojištěna proti takové události, nemohl tedy pojistit ani odesílatel toto živé zboží. Ztrátu zaplatila pojišťovna chovatel. spolku, který je proti takovýmto událostem pojištěn.

Tímto příkladem chci navázat na to, že ČD žádné pojištění nevede, jak tomu bylo u pošt.

Základní podmínky přepravy ptactva

V další části tohoto příspěvku mě dovolte popsat několik informací týkajících se samotné přepravy živé zásilky, konkrétně ptactva. Sám jsem si to mohl ověřit, přizpůsobit se daným podmínkám mnoha hodinové přepravě ptactva drahou.

Přepravka by měla být přiměřeně velká k danému druhu ptactva tak, aby umožňovala trochu pohybu živého opeřence nebo několika. Měla by být více prosvětlena, s dostatečným množstvím krmiva a hlavně doplněna bohatým sortimentem zeleného krmiva, které má v sobě velké množství vody. Je to čínské zelí, salát hlávkový, strouhaná syrová mrkev, máme-li možnost tak list zelené řepky nebo červenou paprikovou kapii s jadřincem, může být i strouhaná na hrubo, kousek kapustového listu, jablko či jiné ovoce. Samotné jablko se mě zdá být nedostatečné s ohledem k několika hodinovému pobytu ptactva v přepravce. Myslím si, že takto vybavený opeřenec je krmivem dostatečně zásoben na dlouhou cestu, která ho čeká a že ve zdraví najde domov u svého nového majitele, byť by cestoval i tři dny.

Samolepky se symbolem živého jsou většinou v pokladnách ČD, jsou totožné s bývalými poštovními a je dobré je použít.

Adresa by měla být zřetelně napsaná, dobře upevněná proti ztrátě (je dobré adresu napsat i na lístek, který slouží pro spěšninovou cedulku). Na adresu připsat viditelně, že jde o skutečně živého tvora, počet zasílaného a nezapomenout připsat i zde na adresu AVIZOVÁNO, i když tato poznámka je uvedena ve spěšninovém doprovodném listě.

Využití různých spojů: každý chovatel si zajistí dostatečné informace v pokladnách ČD.

Shrnutí na závěr

Souhrnně lze říci, že přeprava živých zvířat drahou je levná, ale není rychlá. Zásilky jdou jen do stanic, kde je výpravčí, kde si můžeme zásilku převzít a ne do stanic (zastávek), kde není ani pokladna na výdej jízdenek. Pro mnohé chovatele, kteří mají bydliště vzdálené více kilometrů od cílové stanice, vzniknou vícenáklady. Je tedy vhodné se s adresátem ještě před přepravou domluvit na datu odeslání. Já to tak dělám vždy a když nemohu zásilku převzít, převezme ji někdo z mé rodiny nebo některý z kamarádů a ptáky vypustí do předem připravené klece. Jednou z dalších výhod je, že zásilku můžeme vypravit i o víkendu neboť spěšninové spoje jezdí jako ve všední den, což nám dřívější poštovní služby neumožňovaly.

Tím bych uzavřel svůj příspěvek a popřál všem, kteří budou používat služeb Českých drah, aby byla spokojenost úplná, vždyť to je dnes služba tohoto druhu jediná!

Autor textu: Karel Strnad
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru