Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Obchodní podmínky a pravidla používání

Obchodní podmínky a pravidla používání

Poslední aktualizace:12 October 2023

Obchodní podmínky a pravidla používání

Jsme společnost iFauna.cz s.r.o., IČ: 25599666, se sídlem Římská 103/12, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 371054/MSPH (dále jen „iFauna“).

Jsme zcela vlastněnou dceřinou společností HästNet Sverige AB.

Webovou stránkou společnosti je ifauna.cz a jakékoliv subdomény a aplikace nesoucí název iFauna. Jejich používáním se stáváte uživatelem naší stránky a souvisejících služeb. 

Snažíme se, aby náš web i související aplikace fungovaly maximálně jednoduše a přehledně, je nicméně nutné nastavit určitá pravidla, která jsme zde pro vás shrnuli. 

PROSÍME, ABYSTE SI JE PŘEČETLI.

Pravidla užívání webu a aplikací iFauny byla napsána co možná srozumitelně, nicméně pokud máte nějaké nejasnosti, neváhejte se na nás obrátit a my se pokusíme Vám vše co nejlépe vysvětlit. 

SPOLEČNOST IFAUNA.CZ MÁ PRÁVO KDYKOLIV A Z JAKÉHOKOLI DŮVODU ZRUŠIT VAŠE ČLENSTVÍ NA STRÁNCE,  JAK JE UVEDENO V PRAVIDLECH NÍŽE.

VSTOUPENÍM NA NAŠI STRÁNKU NEBO VYTVOŘENÍM ÚČTU TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCEPTUJETE.

Upozorňujeme, že tyto obchodní podmínky a pravidla používání se čas od času mění, takže doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste zjistili, jaké změny jsme provedli - budeme předpokládat, že jste tak učinili pokaždé, když nás kontaktujete.

Zde jsou formální části:

Smlouva

Tato stránka má sloužit jako základ smluvního vztahu mezi Vámi a iFaunou, používáním našich služeb souhlasíte s níže uvedeným.

Vymezení pojmů

Na konci stránky najdete vymezení některých pojmů.

Vaše závazky vůči iFauně:

Zaručujete se  a souhlasíte s tím, že:

 • Jste oprávněn/a s námi uzavřít tuto smlouvu a jste starší 18 let. 
 • Budete u nás mít pouze jeden uživatelský účet.
 • Veškeré informace, které nám poskytnete při zakládání účtu, jsou pravdivé, přesné a úplné a že účet nezakládáte za nikoho jiného.
 • Na iFauně vystupujete pod svým skutečným jménem (zveřejněno je křestní jméno a první písmeno příjmení), případně pod názvem chovatelské stanice nebo útulku, pokud přepnete na příslušný typ účtu a jste-li majitelem/provozovatelem CHS/útulku, nebo jste-li jinak oprávněn/a jednat jejich jménem.
 • Vyhněte se pojmenování, které vytváří dojmem, že jste někdo jiný nebo že zastupujete nějakou obchodní společnost či značku. Souhlasíte s tím, že vám můžeme nařídit změnu uživatelského jména, pokud se domníváme, že tím porušujete výše uvedené podmínky. 
 • Pokud otevíráte jakékoli odkazy, které máme na webu, vždy si přečtěte příslušné Podmínky používání na stránkách, na které vás odkazujeme.
 • Nebudete na našem webu používat roboty, spiders, scrapers, nebo podobné nástroje.
 • Nebudete se snažit obejít žádná omezení, která jsme na webu nastavili, abychom omezili přístup k jeho částem.
 • Nebudete dělat nic, co by mohlo způsobit pád našeho webu nebo systému.
 • Nebudete kopírovat, půjčovat si, ani jakýmkoliv jiným způsobem získávat obsah webu nebo jeho část pro použití na jakékoli jiné stránce nebo aplikaci.
 • Nebudete se snažit pozměňovat, překládat, přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat žádné programy, které používáme v souvislosti s touto stránkou, jejím systémem nebo službami, které nabízí.
 • Nebudete kopírovat, napodobovat ani používat ochranné známky a/nebo vzory a/nebo rozvržení ani nic jiného, co obvykle představuje duševní vlastnictví a které vlastníme.

Duševní vlastnictví

Bez našeho výslovného souhlasu nejste oprávněn/a kopírovat ani používat jakékoliv informace nebo jiný obsah spadající do duševního vlastnictví webu iFauna.cz, s výjimkou běžného použití webu a souvisejících aplikací. 

Informace a duševní vlastnictví (obsah) na webu patří buď nám nebo našim dceřiným společnostem.

Nemáme k dispozici žádný nástroj, který by umožňoval s jistotou posoudit vlastnictví či autorství jakéhokoliv obsahu nahrávaného na náš web uživateli. Nedáváme tedy žádné záruky, že obsah zveřejněný uživateli je zveřejněn oprávněně. Pokud máte dojem,, že byla porušena vaše práva duševního vlastnictví, dejte nám vědět a my z našeho webu i aplikací odstraníme jakýkoliv materiál, který tato práva porušuje.

Nahráním obrázku či obrázků na tuto platformu udělujete iFauně a jejím majitelům bezplatné, nevýhradní, celosvětové právo kopírovat, ořezávat, reprodukovat, upravovat, publikovat, zobrazovat, distribuovat nebo jinak používat obrázek nebo video veřejně v jakémkoli jazyce a médiu, které jsou nyní známy nebo budou v budoucnu vynalezeny, a to na dobu neurčitou. iFauna může vybrat některé obrázky, které jste nahrál/a na náš web a použít je k propagaci webu a aplikací iFauna, zejména, ale ne výlučně, pro tvorbu online i tištěných propagačních materiálů.

Nemáme žádná práva na jakýkoli obsah, který ukládáte do našeho systému, s výjimkou práv uvedených v těchto podmínkách.

Veškeré informace na webové stránce .iFauna.cz vkládané uživateli jsou nezávazného charakteru. Provozovatel iFauna.cz neodpovídá za pravdivost jejich obsahu.Uživatel nesmí v rámci webové stránky www.iFauna.cz ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.

Používání webu

Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že hlavním účelem webu je usnadnění adopcí a prodeje zvířat v České republice a že web nebudete využívat k podnikatelské činnosti.

Souhlasíte a prohlašujete, že chováte i nabízíte zvířata v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména, ale nikoliv výlučně, v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.), s Veterinárním zákonem (166/1999 Sb.)  a s Úmluvou CITES. 

Účet společnosti

(Je-li používáno)

Zaručujete se a souhlasíte s tím, že:

 • jste oprávněni uzavírat závazné smlouvy za společnost, kterou zastupujete
 • nebudete hledat nové domovy žádným zvířatům ani jako prodávající, ani jako kupující.

 

Všeobecná pravidla inzerce

Zaručujete se a souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky při vkládání jakéhokoli inzerátu na iFaunu:

 • Všechna inzerovaná zvířata musí být vaše, pokud není specifikováno, že jsou prodávána/nabízdna k adopci jménem charitativní organizace (útulek, depozitum a podobné). Pokud inzerujete mláďata, musejí pocházet z vašeho chovu. 
 • Chceme splňovat minimální standardy uznávané organizace PAAG, a proto si vyhrazujeme právo odmítnout jakýkoliv inzerát, který vyhodnotíme, že s nimi není v souladu.
 • Dbáme na dodržení minimálního věku zvířete v době odběru od matky. U psů stanovujeme (dle doporučení PAAG) hranici na 8 týdnů, což je o 6 dní více, že ukládá Zákon na ochranu zvířat, u koček je minimální věk 12 týdnů, tedy stejně, jako ukládá zákon. V případě okrasného ptactva je zralost mláděte posuzována individuálně, v závislosti na druhové příslušnosti a dalších faktorech.
 • Nahrávaný inzerát musí být umístěn v příslušné kategorii a musíte jasně uvést plemennou či druhovou příslušnost, aby byl kupující plně informován. Pokud je zvíře křížencem, musí to  být explicitně uvedeno v popisu inzerátu a nabídka zařazena v kategorii kříženců. Například štěňata “matka labrador, otec neznámý” musí být zařazena mezi křížence a nikoliv labradorské retrívry. 
 • Všechny nahrané fotografie zvířat musí zobrazovat přímo ta zvířata, která chcete předat do nového domova, zejména se nesmí jednat o obrázky stažené z internetu. Pokud si přejete přidat fotografie předchozích vrhů či jiných zvířat, jejichž zobrazení je pro daný  inzerát relevantní, musí to být u fotografie jasně uvedeno.  
 • V inzerátu uveďte skutečnou cenu za zvíře (v případě různé ceny štěňat nebo koťat ve vrhu uveďte prosím průměrnou cenu za štěně/kotě). Cenu můžete v inzerátu skrýt, její uvedení je ale důležité pro naše kontrolní mechanismy. (Podvodné inzeráty často uvádějí cenu, která se výrazně liší od obvyklé ceny za uvedené plemeno.)
 • Na iFauně nepovolujeme inzeráty, které propagují nebo naznačují, že zvířata jsou věnována jako dárek, např. na Vánoce, Velikonoce nebo Valentýna.
 • Inzerovaná zvířata se musí nacházet na území ČR, případně Slovenska. Místo uvedené v inzerátu je skutečné místem, kde se zvíře momentálně a trvale nachází.
 • Není dovolena inzerce zvířat, která byla na naše území (případně na Slovensko) dovezena za účelem dalšího prodeje (tzv. přeprodej). Nabízet lze zvířata, která jste si v minulosti dovezli pro svůj soukromý chov, ale nyní je potřebujete znovu umístit. V popisu inzerátu je třeba uvést zemi narození/původu zvířete. Výjimku z tohoto pravidla mají v odůvodněných případech útulky, záchranné stanice a podobná zařízení.
 • Na prodej či k adopci není možné nabízet březí či pravděpodobně březí samice ani samice v říji.
 • Nepovolujeme nabídky zvířat šlechtěných do extrémních fyzických znaků či vlastností, ani propagaci těchto znaků. Zejména, ale ne výlučně: extrémně malý vzrůst, výrazné fyzické disproporce. 
 • V inzerátu je jasně popsán fyzický a především zdravotní stav zvířete, které chcete umístit, případně má-li nějaký hendikep, onemocnění či vadu exteriéru. 
 • Všechna zvířata k prodeji či k adopci musí k vidění ve vašem domově, případně v místě chovu. Toto pravidlo se v odůvodněných případech nevztahuje na útulky, záchranné stanice a podobná zařízení. 
 • Osobám mladším 18 let není na webu iFauna.cz umožněno inzerovat zvíře na prodej, adopci nebo krytí. Neplnoleté osoby také nemohou používat web ke kontaktování inzerenta a nákupu zvířat. Pokud inzerujete zvíře prostřednictvím webových stránek iFauna.cz, zavazujete se zajistit, aby kupující či adoptující člověk byl starší 18 let. 
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout jakékoliv inzeráty, zakázat, uzavřít nebo pozastavit účet uživatele, pokud máme podezření na nevhodné chování nebo neetický chov, což není omezeno na výše uvedená pravidla.

Pokud porušíte některá z výše uvedených pravidel, můžeme ukončit váš inzerát či všechny vaše inzeráty umístěné na webu iFauny a také zrušit váš účet.

Pravidla pro inzerování psů/koček

Kromě obecných pravidel inzerování se zavazujete dodržovat tyto podmínky inzerování psů, štěňat, koček a koťat na Fauně:

 • V souladu s platnou legislativou je nutné, aby byl každý pes či fena označen mikročipem, a to buď do 3 měsíců věku, nebo před první změnou majitele (tedy před odběrem od chovatele), podle toho, co nastane dříve.
 • Nabízíte-li mláďata, musí inzerát obsahovat fotografii vrhu společně s matkou. 
 • Nabízíte-li mláďata (vrh), musíte být schopni předvést případnému zájemci všechna dosud neprodaná štěňata či koťata v prostředí, ve kterém vyrůstala a také potenciálnímu kupujícímu ukázat jejich matku, případně podat informace i o otci mláďat. 
 • Neakceptujeme inzeráty na psy a kočky s extrémními znaky, ani propagaci těchto znaků. Zejména, ale nikoliv výlučně jde o extrémně malý vzrůst, výraznou brachycefalii nebo jiný znak, který je spojen s významným rizikem zdravotních komplikací (například zbarvení označované jako “double merle”). Vyhrazujeme si právo odstranit či upravit inzeráty obsahující označení “super mini”, “flat faced”, “teacup” a podobné přívlastky.
 • Na iFauně je možné inzerovat pouze psy, kteří žijí a budou žít v domácnosti jako společníci a rodinní psi. Tím není dotčena možnost mysliveckého, záchranářského či jiného pracovního využití, bude-li pes žít v domácnosti a nebude využíván primárně k výkonu práce.
 • V souladu s platnou legislativou není možné inzerovat štěňata s kupírovanýma ušima.
 • U psů a koček nepovolujeme inzeráty, které nabízejí dovoz zvířete či doručení kurýrní službou (včetně specializovaných služeb pro dovoz zvířat). Zvíře musí být vyzvednuto ve svém původním domově (mláďata v místě, kde žije jejich matka). V odůvodněných případech se toto pravidlo nevztahuje na útulky, záchranné stanice a podobná zařízení. 
 • Výše uvedená pravidla se v odůvodněných případech neuplatňují na útulky, záchranné stanice a podobná zařízení 
 • Pokud inzerujete zvíře s průkazem původu (PP), vezměte prosím na vědomí, že u psů standardně akceptujeme pouze průkaz původu FCI, případně průkaz původu vydaný jedním z oficiálních partnerů FCI. U koček standardně akceptujeme průkazy FIFe a průkazy ostatních organizací sdružených pod WCC . Průkaz původu od jiných než výše uvedených organizací můžeme po individuálním posouzení akceptovat, vyhrazujeme si ale právo na jeho odmítnutí. V inzerátu bude vždy uveden název chovatelské stanice a také, která organizace vystavuje PP. V případě potřeby můžete být požádáni o poskytnutí příslušné dokumentace k ověření této registrace. 
 • Pokud inzerujete zvíře bez PP, můžete ho umístit do kategorie příslušného plemene, není však dovoleno užití zavádějícího označení "čistokrevný" a musíte výslovně uvést, že jde o zvíře bez průkazu původu.
 • Pokud inzerujete plemeno s nestandardní barvou (neuznanou výše vyjmenovanými organizacemi), musí být tato informace v inzerátu jasně uvedena. Není možné tyto barevné varianty nabízet jako „vzácné“, „exkluzivní“ nebo používat podobná zavádějící označení.
 • Do kategorie "na krytí" je možné vkládat pouze nabídky a poptávky jedinců s průkazem původu (vystaveným jednou z výše zmíněných organizací), kteří byli příslušným klubem řádně uchovněni.
 • V souladu s platnou legislativou není možné nabízet či poptávat krytí psů a fen mladších 14 měsíců (u velkých plemen 17 měsíců) a fen po dovršení 8 let věku. 
 • V souladu s platnou legislativou a našimi zásadami etického chovu není možné nabízet či poptávat krytí koček a kocourů mladších 12 měsíců a koček po dovršení 9 let věku.
 • U psů a koček není dovoleno vkládat nabídku na výměnu zvířete za jiné zvíře, případně za nefinanční kompenzaci.

Ostatní zvířata - Pravidla pro vkládání inzerátů

Kromě všeobecných pravidel inzerce se zavazujete dodržovat i následující podmínky při vkládání inzerátu na web iFauna.cz: 

 • Není dovoleno inzerovat jakékoliv živé obratlovce za účelem budoucího jatečního využití nebo na zkrm jiným zvířatům. 
 • Pokud vkládáte inzerci na chráněná zvířata podléhající “Cites” (například některé druhy ptáků) musí inzerát obsahovat doslovný text: “Cites - povinné doklady”.
 • Pokud vkládáte inzerci na zvířata vyžadující zvláštní péči (například některé druhy ptáků), musí být v inzerátu tato skutečnost uvedena, včetně sdělení, že vlastníte příslušné povolení vydávané Veterinární správou a že totéž bude vyžadováno také po kupujícím.

Registrace chovu a podobné doklady

 • Souhlasíte s tím, že můžete být požádáni o doložení registrace u veterinární správy (ze zákona povinná pro majitele 3 a více fen starších jednoho roku), záznamů o veterinární kontrole vrhu, případně o další dokumenty související s chovem zvířat, a to za účelem ověření legálního a etického způsobu chovu dle našich výše popsaných zásad. 
 • Pro registraci chovatelské stanice (pod uživatelským účtem typu "Chovatel") standardně akceptujeme pouze Certifikát mezinárodně chráněné chovatelské stanice registrovaný FCI, případně jedním z oficiálních partnerů FCI. U koček standardně akceptujeme Certifikáty vydané FIFe, případně jednou z organizací sdružených pod WCC .Chovatelskou stanici, registrovanou u jiných než výše uvedených organizací, můžeme po individuálním posouzení akceptovat, vyhrazujeme si ale právo na její odmítnutí.

Účty

Pokud chcete využívat stránky v plném rozsahu a pokud vás o to požádáme, musíte vytvořit účet, do kterého zadáte určité osobní údaje. Při vytváření účtu se zavazujete k následujícímu:

 • Všechny informace, které zadáte, jsou úplné, přesné a pravdivé.
 • Tyto informace budete udržovat aktuální a pravdivé.
 • Musíte jasně uvést, zda používáte naše služby jako soukromá osoba, chovatel/častý inzerent, nebo jako útulek či záchranná stanice.
 • Před zveřejněním inzerátu musíte uvést svou aktuální adresu, která musí obsahovat číslo domu, název ulice a poštovní směrovací číslo. Pokud se rozhodneme, že je to v zájmu bezpečnosti potřeba, můžeme vás požádat o ověření vaší domovské adresy. Vaše úplná adresa nebude zveřejněna na webových stránkách.
 • Založíte a budete používat pouze jeden účet na inzerování jakýchkoliv zvířat, která vlastníte nebo chováte. Zejména nevytvoříte a nebudete používat více účtů pod různými jmény a adresami, třeba za účelem skrytí skutečného počtu zvířat, jaká chováte nebo inzerujete.
 • Pokud obdržíme stížnosti týkající se vašeho účtu, je vaší povinností vyřešit jakékoliv problémy tak, aby to bylo akceptovatelné pro nás i pro zákazníka. 
 • Svůj účet nebudete s nikým sdílet, ani ho nebudete využívat k inzerování zvířat jménem jiných lidí. Uchovávejte své přihlašovací údaje k účtu v soukromí a v bezpečí. 
 • Své heslo a přihlašovací údaje nikomu nesdělujte. 
 • Při opuštění stránky se odhlašujte, abyste zabránili neoprávněnému použití vašeho účtu jinými osobami.

Váš účet bude uzavřen, pokud porušíte tato pravidla a smluvní podmínky.

Váš účet může být kdykoli uzavřít, pokud vám o tom dáme vědět e-mailem na vaši poslední e-mailovou adresu, kterou jste použili na svém účtu nebo na poslední adresu, kterou jste použili pro komunikaci s námi.

Pokud bude váš účet z jakéhokoliv důvodu uzavřen, nebudete mít nárok na jakoukoli formu kompenzace za jakoukoli ztrátu, kterou byste mohli utrpět, i kdybyste zaplatili za určité produkty a služby na našem webu.

Pokud se dopustíte čehokoli, co by mohlo být podvodem nebo jinak trestným činem, máme právo oznámit tyto činy Policii ČR a jakékoliv peníze zůstávající na vašem uživatelském účtu si můžeme ponechat a využít na na pokrytí našich nákladů, které jsou s tímto podvodem spojeny.

Pokud Vás o to požádáme, musíte ověřit svou emailovou adresu a své osobní údaje a je vaší povinností nás informovat, pokud kdykoliv v budoucnu změníte svou emailovou adresu. 

Pokud jste u nás neověřili svou současnou e-mailovou adresu  a/nebo od nás nedokáže přijímat e-maily a/nebo označujete naše e-maily jako spam nebo nevyžádanou poštu,  v takovém případě můžeme váš účet bez upozornění ukončit.

Pokud získáme jakoukoli provizi z jakékoliv transakce, na které se podílíme, nebo jakékoliv úroky z peněz vložených na váš účet, můžeme si tuto provizi a/nebo úroky ponechat.

Kontaktování inzerenta

Souhlasíte a berete na vědomí, že není v našich možnostech ověřit pravdivost nebo přesnost každého tvrzení osoby inzerující na iFauně.

Přijímáte, že je vaší odpovědností ověřit si veškerá tvrzení a dokumentaci, které inzerující zveřejní.

Potvrzujete, že jste si přečetli Zásady pro kupující, který najdete na našem webu u každého inzerátu zvířete. Zdůrazňujeme  zejména doporučení, abyste inzerentovi neposílali žádné peníze předem (například jako zálohu).

Před složením zálohy nebo dokonce zaplacením plné ceny za zvíře byste se měli ujistit, že inzerent je skutečná osoba a že vlastní inzerované zvíře. V ideálním případě navštívíte prodávajícího doma, případně v místě, kde zvířata chová, a prohlédnete si nejen svého potenciálního mazlíčka, ale i prostředí, ve kterém vyrůstá, a jeho matku, případně sourozence. Pokud se prodávající snaží najít výmluvy nebo požaduje peníze předem, bez zhlédnutí dotyčného zvířete, nebo pokud se snaží domluvit na přivezení zvířete nebo setkání na jiném místě, neměli byste na tyto požadavky přistupovat. 

Vždy byste měli používat náš bezpečný  systém chatu a nepřijímat žádné pozvání k použití veřejných systémů, jako je WhatsApp nebo e-mail. Náš systém je bezpečný a umožňuje vám sdílet obrázky. Rovněž se zavazujete v komunikaci nepoužívat urážlivé výrazy, nezasílat nevyžádanou poštu uživatelům a nepoužívat náš chatovací systém jakýmkoli automatizovaným nebo komerčním způsobem. Vyhrazujeme si právo filtrovat nebo blokovat zprávy, které považujeme za podezřelé, než dorazí k protistraně. Také si vyhrazujeme právo blokovat uživatele na základě zneužití našeho chtovacího systému.

Používání platebních služeb

IFauna si může účtovat poplatek za určité služby, jako je například nahrání inzerátu nebo jeho zvýhodnění, případně převody plateb dalším uživatelům. Naše ceny jsou uvedeny v českých korunách a můžeme je čas od času změnit. Můžeme také zmíněné poplatky změnit krátkodobě, například pro účely propagace nebo zavádění nové služby. Tyto změny nabývají účinnosti, jakmile oznámíme související událost nebo novou službu. 

Máte zodpovědnost za včasné zaplacení poplatků iFauně, pokud tak neučiníte, můžeme omezit vaše oprávnění k používání naší služby, případně podniknout i další kroky, ke kterým jsme oprávněni dle zákona a platných právních norem.

Platby kreditní kartou a zůstatky iFauna.cz  jsou zpracovávány prostřednictvím elektronické platební služby Adyen. Obchodní entita je HästNet Sverige AB, která vlastní ochrannou známku iFauna.cz. IFauna ukládá pouze nezbytné informace potřebné k provedení nákupu. Vaše informace o platební kartě neukládáme a vždy jsou zpracovávány na zabezpečeném serveru pomocí online platebního poskytovatele Adyen.

Souhlasem s těmito podmínkami uživatel automaticky souhlasí s předchozími podmínkami, stejně jako se Zásadami ochrany osobních údajů služby Adyen, která se vztahuje na zpracování dat shromážděných Adyenem za účelem zpracování plateb na stránce. Pro přístup ke všem příslušným podmínkám navštivte prosím webovou stránku www.adyen.com.

Neneseme odpovědnost za jednání nebo opomenutí takového poskytovatele platebních služeb třetí strany. Za přenos informací spojených s vaší kreditní nebo debetní kartou nebo přes službu Paypal nesete výhradní odpovědnost a my tímto vylučujeme veškerou odpovědnost v rozsahu povoleném zákonem.

Pro využití iFauna depozitní služby uplatňujeme pravidla proti praní špinavých peněz (AML, Zákon č. 253/2008 Sb.) a pravidla “poznej svého zákazníka” (KYC). IFauna si však vyhrazuje právo použít nižší prahové hodnoty pro aktivaci požadavků na identifikaci KYC výhradně za účelem zabránění pozastavení jakýchkoli budoucích transakcí platebním poskytovatelem Adyen.

Peníze, které prodávající získali při prodeji zvířat na iFauně, budou uloženy na iFauna zůstatku, odkud mohou být prodávajícím kdykoliv převedeny na jeho/její osobní bankovní účet. 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud bude váš účet ukončen z důvodu porušení těchto Podmínek, žádná platba, kterou jste provedli za jakoukoli z našich služeb, nebude vrácena.

Zrušení z naší strany

Máme absolutní právo odstranit  jakýkoli inzerát, který umístíte na webu, a/nebo zrušit váš účet:

 • S okamžitou platností a bez upozornění, pokud víme nebo máme podezření, že jste porušili jakoukoliv z těchto podmínek; a 
 • S okamžitou platností, pokud vám o tomto kroku zašleme oznámení e-mailem, z jakéhokoliv důvodu, který po pečlivém zvážení budeme pokládat za adekvátní. 

Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na žádnou kompenzaci, pokud se rozhodneme zrušit inzerát nebo váš účet, ať už s uvedením důvodu nebo bez něj.

Zrušení ze strany uživatele

Souhlasíte s tím, že z hlediska Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) není naše poskytování služeb "prodejem" a tedy nemáte právo na odstoupení od této smlouvy. 

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

My i vy souhlasíme s tím, že naše Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie jsou součástí těchto podmínek a ujednání. Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

Odmítnutí odpovědnosti

Nemůžeme slíbit, že stránky budou vyhovovat vašim potřebám, že budou správně fungovat, že budou vhodné pro konkrétní účel a že nebudou porušovat práva ostatních.

Nemůžeme slíbit, že web bude fungovat se všemi systémy, že bude bezpečný a že všechny poskytnuté informace budou přesné.

Jakékoli rady poskytnuté na stránkách jsou obecné povahy a nemusí se vztahovat na vás a/nebo vaše okolnosti. Pokud vám rada není poskytována jako součást placené služby, kterou nabízíme na stránce, je vaší povinností provést kroky potřebné k ověření, zda je tato rada pro vás vhodná a účinná.

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí k otestování materiálů před jejich umístěním na stránku. Ve velmi nepravděpodobném případě jakékoliv ztráty, narušení nebo poškození způsobeného materiálem na stránce nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, narušení nebo poškození vašich dat nebo počítačového systému, ke kterému může dojít.

Protože nemůžeme znát a pochopit vaše osobní okolnosti, nemůžeme zaručit, že jakákoliv rada v jakémkoliv materiálu, který poskytujeme, způsobí jakýkoli konkrétní výsledek a jakýkoliv takový materiál je poskytován pouze jako obecný návod, nikoliv jako jakákoliv forma záruky na naší straně ohledně jakéhokoliv výsledku, kterého můžete dosáhnout.

Jediná práva, která máte podle těchto Podmínek, jsou ta, která jsou v nich zmíněna. Pokud není právo zmíněno (kromě práva, které vám je dáno podle zákonů České Republiky), neexistuje.

Problémy a stížnosti

Snažíme se učinit vše pro to, aby se neobjevily žádné problémy. Pokud se přesto nějaký vyskytne, musíte nás okamžitě kontaktovat.

Budeme se snažit problém vyřešit co nejdříve a bez účtování poplatků, pokud se shodneme na tom, že problém existuje.

Pokud si přejete podat stížnost ohledně nás nebo na jakéhokoliv jiného uživatele, zašlete nám prosím úplné podrobnosti této stížnosti pomocí této kontaktní stránky. Pokud se shodneme na tom, že vaše stížnost má opodstatnění, budeme podle svého uvážení kontaktovat jakéhokoliv jiného uživatele zapojeného do stížnosti, pozastavíme inzerát, který způsobil problém, a přijmeme další kroky, které považujeme za vhodné k řešení stížnosti. Nemáme formální postup řešení stížností a budeme se vypořádávat se všemi stížnostmi tak, jak se nám bude zdát nejrozumnější. Máte různá práva podle těchto obchodních podmínek a zákona a nic v těchto obchodních podmínkách neovlivní žádná z vašich zákonných práv.

Dostupnost stránky

Neposkytujeme záruky, že stránka nebo systém bude vždy k dispozici. Pokud nebudou z jakéhokoli důvodu dostupné, nemůžete nás činit odpovědnými za případné ztráty nebo jiné komplikace, které v důsledku toho utrpíte. 

Máme právo kdykoliv změnit stránku, služby které nabízí, způsob jakým funguje, nebo ji pozastavit nebo ukončit. 

Omezení odpovědnosti

Máme omezené zdroje a nemůžeme garantovat, že budeme schopni odpovědět na jakoukoli zprávu, kterou nám pošlete, v určitém časovém rámci nebo vůbec. I když se vždy budeme snažit odpovědět vám do 24 hodin, nebudeme nést žádnou odpovědnost, pokud toho nebudeme schopni.

Mějte prosím na paměti, že jsme platformou pro inzerci domácích zvířat za účelem hledání nového domova, pro příslušenství a služby a nemáme žádné zařízení a ani nenabízíme žádné prověřovací služby inzerentů. Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou transakcí, do které jste zapojeni, ani nemůžeme ověřit pravdivost jakýchkoli prohlášení učiněných v Inzerátu. Než budete souhlasit s koupí, adopcí nebo dodáním jakéhokoliv zvířete, souhlasíte s tím, že učiníte všechna nezbytná opatření, abyste se ujistili, že osoba, se kterou jednáte, byla transparentní a poctivá..

Jakoukoliv transakci s jakýmkoliv jiným uživatelem této stránky provádíte na vlastní nebezpečí.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za použití služeb, které poskytujeme pro komerční účely.

My a všichni, naši pracovníci (v mezích zákona), odmítáme odpovědnost za jakékoli ztráty všeho druhu, které vzniknou používáním služeb, návštěvou stránky a používáním systému.

Neneseme žádnou odpovědnost za ukončení jakéhokoli inzerátu, který jste umístili na stránkách, pokud ukončíte svůj účet nebo my ukončíme váš účet.

Pokud bychom byli považováni za zodpovědné za jakoukoli ztrátu, kterou utrpíte, souhlasíte a berete na vědomí, že naše odpovědnost je omezena na přímé ztráty, které jste utrpěli, a nebude zahrnovat ztrátu vašeho dobrého jména, zisku nebo reputace ani žádné nepřímé, speciální nebo následné ztráty jakéhokoli druhu, a souhlasíte s tím, že maximální částka, kterou můžete získat v souvislosti s jakýmkoli přímými ztrátami, bude omezena na 2 000 Kč. Nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku jakékoli nedbalosti nebo podvodu z naší strany.

Odkazy na jiné webové stránky

Nemáme kontrolu nad žádnými webovými stránkami, na které odkazujeme, a proto nemůžeme nést odpovědnost za obsah takových stránek a zříkáme se odpovědnosti za jakékoli ztráty, které vzniknou při jejich používání.

To, že odkazujeme na stránku, neznamená, že tuto stránku schvalujeme nebo doporučujeme.

Nemůžeme zaručit, že odkaz bude fungovat.

Pokud se vám nějaký námi nabízený odkaz zdá urážlivý, dejte nám prosím vědět a zvážíme jeho odstranění.

Pokud pomocí našeho webu odkazujete na jakoukoli jinou stránku, berete na vědomí, že se na tyto stránky vztahují samostatné podmínky a že na tyto podmínky nemáme žádný vliv - proto souhlasíte s tím, že si je před použitím těchto stránek jejich podmínky přečtete a porozumíte jim.

Úpravy těchto podmínek a stránky

Jak jsme již sdělili výše, tyto obchodní podmínky se budou čas od času měnit. Proto pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste se ujistili, že jsme je nezměnili a/nebo že souhlasíte s jejich aktuálním zněním. Kdykoli přistoupíte na stránku, potvrzujete nám, že jste si těchto změn vědomi.

Máme také právo měnit stránku podle svého uvážení, přičemž tyto podmínky se budou stále vztahovat na jakékoliv změny, které provedeme.

Obecné informace

 • Platné právo - tento smluvní vztah vzniká podle zákonů České Republiky a pouze tato jurisdikce je oprávněna ovlivnit jeho uplatňování.
 • Partnerství/spolupráce - my i vy souhlasíme s tím, že tento smluvní vztah nevytváří základ pro žádné partnerství ani společný podnik.
 • Účinky smlouvy - tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody mezi stranami týkající se věcí, které jsou v ní řešeny, a představuje celkové srozumění mezi stranami.
 • Časový rámec - čas nebude mít v této smlouvě žádný významný vliv.
 • Záruky - všechny strany uznávají a shodují se na tom, že do této smlouvy vstupují bez ohledu na to, co bylo řečeno nebo slíbeno druhou stranou mimo tyto VOP.
 • Vyšší moc - pokud se stane něco mimo naši kontrolu, co nám zabrání plnit naše služby, souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za následky této chyby (to zahrnuje stávky, bouře, požáry, exploze, války, záplavy a tak dále). Pokud k takovému incidentu dojde, oznámíme vám to co nejdříve a pokusíme se službu co nejdříve obnovit. Pokud nebudeme schopni službu poskytnout v přiměřeném čase, můžeme ji zrušit, a pokud ji zrušíme z těchto důvodů, vrátíme vám spravedlivý a přiměřený podíl jakékoliv platby, kterou jste nám zaplatili.
 • Nevymahatelnost - pokud soud nebo jiný orgán prohlásí některou část těchto VOP za nevymahatelnou, zbylé části zůstanou v platnosti.
 • Oznámení - pokud potřebuje buď vy nebo my dát formální oznámení druhé straně, musí se to stát e-mailem na adresu, kterou si navzájem čas od času sdělíme.
 • Celá smlouva - tyto VOP obsahují celkové srozumění mezi námi.

 

Vymezení pojmů

Definice

 

 • Účet zahrnuje osobní/identifikační informace a přihlašovací údaje používané Uživateli pro přístup k službám na webu.
 • Inzerát znamená jakýkoli inzerát umístěný na webu.
 • Chovatel znamená osobu, která chová zvířata soukromě nebo jako chovatel se živnostenským oprávněním, v souladu se zákonem na Ochranu zvířat, Veterinárním zákonem a další platnou legislativou České republiky a EU.
 • Obsah znamená jakýkoli text, grafiku, obrázky, zvuk, video, software, datové sbírky a jakýkoli jiný druh informace, který lze uložit v počítači, který se objevuje na webu nebo tvoří jeho součást.
 • Vrácení peněz znamená, když uživatel požádá o stornování/vrácení služeb výměnou za zaplacenou finanční hodnotu.
 • Systém znamená systém nebo systémy uložení, které používáme v souvislosti s webem.
 • VOP či Podmínky znamená obchodní podmínky uvedené výše.
 • Uživatel znamená jakoukoli osobu, firmu nebo společnost, která používá web pro jakýkoli účel.