Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Otec ptactva českého
Sdílet:

Otec ptactva českého

Pod tímto titulem napsal Mgr. M. Bobek v časopise ABC /1990/ pojednání o nestorovi české ornitologie, dr. Vladislavu Šírovi. Dovolil jsem si vybrat některé údaje pro poučení našich čtenářů.

Dr. Vladislav Šír

Dr. Vladislav Šír se narodil 27. března 1830 v Jičíně. V Praze studoval medicínu a poté se opět vrátil do Jičína. Ornitologii provozoval tehdy jako pouhého koníčka, vycpával ptáky, pozoroval je v přírodě. Časem získal rozsáhlé vědomosti a zkušenosti pro svou pozdější vědeckou a populární činnost.

První jeho práce o ptácích, útlá malá knížečka, vyšla až roku 1874 pod názvem "Ptactvo užitečné, posud však pronásledované". Vladislav Šír odešel roku 1875 z Jičína do Prahy a začal čím dál víc času a prostředků věnovat všemu, co souviselo s milovanou ornitologií. V pozdějších letech lékařskou praxi pro svého koníčka dokonce zanedbával.

Dr. Vladislav Šír měl rozhodující podíl na činnosti Českého spolku pro ochranu ptactva, jehož byl i předsedou. Nákladem spolku vycházela v češtině i němčině další jeho kniha "Škodlivé ptactvo". V roce 1878 byla vytištěna první část a druhá až po třech letech /zpoždění bylo způsobeno nemocí ilustrátora knihy K. Maixnera/. Šír si byl vědom toho, že by některý druh ptáků byl sotva naprosto škodlivý, vždyť každý nám přináší nějaký užitek. Dnešní terminologií bychom asi řekli = každý druh má své místo v ekosystému.

Spolek pro ochranu ptactva

Hlavní náplní práce Spolku pro ochranu ptactva, který byl bohužel chudý a měl málo členů, byla "ochranářská osvěta". Již jeho existence však znamenala určitý pokrok. Spolek také naléhal na dodržování zákona z r.1870 o ochraně několika užitečných druhů ptáků. Výstavami cizokrajného ptactva se snažil prosazovat jejich chov, aby se nechytalo a nechovalo naše ptactvo. Dále propagoval přikrmování ptáků v přírodě a vyvěšování budek.

Nejvýraznějším počinem bylo vydávání časopisu, nazývaného "LISTY", jehož bezplatným redaktorem a hlavním přispěvatelem byl právě dr. V. Šír. "LISTY" byly prvním periodikem o ptácích u nás vydávaným. Vycházely v letech 1880 - 1884 nepravidelně v češtině i v němčině. Pro malý počet předplatitelů však zanikly, což bylo pro dr. Šíra velkým zklamáním. Jeho odborné příspěvky se poté objevovaly ve vídeňském ornitologickém časopise.

Odkaz Vladislava Šíra

Do konce 80. let napsal Šír celou řadu knih /Holubářství, Motýlové a brouci, Herbář aj./, ale jen dvě o volně žijících ptácích - "Ochrana ptactva" a "Ptactvo užitečné". Jeho nejvýznamnější dílo bylo vytištěno až po autorově smrti /1890/. Začal na něm pracovat v r.1877 a jako podkladů použil výsledků své vlastní rozsáhlé dotazníkové akce. Získané informace k této práci byly sice zpochybňovány, ale i tak zůstává toto dílo významným pomocníkem při poznávání minulosti naší avifauny.

Poslední léta Šírova života nebyla lehká a byla provázena bolestnými finančními problémy. Hromadily se mu rukopisy na jejichž vydání neměl peníze.

Dr. V. Šír zemřel 24. dubna 1889 v Praze. Letos tedy uplyne od jeho smrti již 110 let. Jeho snahy o ochranu ptactva mohou být příkladem i dnes. Proto si myslím, že toto krátké pojednání právem patří na stránky zpravodaje FAUNA.

Autor textu: Rudolf Vít
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru