Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Holubářské Brno 2000
Sdílet:

Holubářské Brno 2000

Ve dnech 17.-18. listopadu r. 2000 se v moravské metropoli - Brně, uskutečnila celostátní výstava drobného zvířectva. Proběhla dle plánu na veletržním výstavišti v kruhovém pavilonu Z. Celostátní výstava (CV) je vždy rozhodně největší a nejvýznamnější domácí vystavovatelsky - chovatelskou akcí, ale ta letošní svým rozsahem příliš nenadchla.

Podařilo se odstranit některé chyby

Na druhou stranu lze konstatovat, že se podařilo odstranit některé chyby z let minulých a tak výstava proběhla téměř bezproblémově. Byl vytištěn (a dodán) kvalitní katalog, mezi klecemi byly dostatečně mezery, které stačily i v poněkud hektickém hojně navštěvovaném pátečním dnu, podařilo se zajistit jak kvalitní čestné ceny, tak i přes 60 pohárů, velmi pěkně zdobené byly ukázkové expozice drůbeže vodní i hrabavé, exotického ptactva, pštrosů i voliéra holubů - brněnských voláčů. Přesto asi vysoké výstavní poplatky měly hlavní podíl na nižší účasti vystavovatelů, která zapříčinila, že oproti Evropské výstavě z roku 1998 se všechna zvířata vešla nejen do pavilonu Z, ale dokonce jen do jeho přízemí. Pozitivem letošní akce byla uspokojivá účast firem produkujících výrobky s drobnochovatelským zaměřením a krmivy. CV však navštívilo velmi málo chovatelů, či spíše téměř nikdo ze zemí jako jsou Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie - tedy ze zemí, které měli o naše CV vždy velký zájem. Prakticky jedinými zahraničními návštěvníky byly naši slovenští přátelé a většinou vydatně nakupující Poláci.

Z pozice garanta

Jako garant v expozici holubů jsem měl poprvé možnost, spolu se svými jedenácti již ostřílenými kolegy a hlavním garantem Jiřím Ludvíkem, zkusit si na vlastní kůži, co všechno obnáší příprava CV a musím konstatovat, že pro garanty to byl osmidenní maraton, kdy se intenzivně pracovalo v nevytápěném prostředí od časného rána do pozdního večera.

2324 okrasných holubů

Dle výstavního katalogu bylo na výstavu přihlášeno 2324 okrasných holubů. Je to tedy výrazně méně, než s čím pořadatelé výstavy počítali (původní předpoklad se pohyboval kolem 3000 jedinců). Musíme však podotknout, že se CV prakticky neúčastnili slovenší chovatelé, kteří letos dali přednost účasti na Evropské výstavě ve Welsu, o to více bychom si měli vážit 3 slovenských holubářů, kteří se se svými holuby na CV účastnili. Mimo rámec expozice nesmíme zapomenout na dalších 100 jedinců poštovních holubů kategorie standard, vystavovaných v ukázkové expozici poštovního holubářství. Na CV bylo předvedeno 78 plemen okrasných holubů, přičemž jich bylo dodáno celkem 2261. Holubi byli umístěni výhradně v klecích a byli řazeni jako vždy ve dvou řadách nad sebou.

Expozice holubů začínala tradičně skupinou rejdičů a racků, které posuzovali př. Soukup, Chrastil a Jadrníček.

Vystavená plemena

Pražských krátkozobých rejdičů bylo vystaveno 40 od deseti chovatelů. Mezi krátkozobé rejdiče se dostali i 3 středozobí - černí vlaštováci (běloprsí) avšak podprůměrné kvality. Jako celek „pražáci“ kvalitou příliš nenadchli, i když byla předvedena poměrně pestrá paleta rázů - žlutí, černí černí sedlatí, černí a červení tygříci, myšoví, červení, žlutí a stříbřití sedlatí a černohrotí bělouši. Mezi jedince, kteří zaujali patří myšový př. M. Mašatý (94 b.), titul národní šampion a pohár získal žlutý sedlatý př. S. Chrastila (95 b.), čestné ceny obdrželi černohrotí bělouši př. J. Cacha a př. V. Babáka (oba po 95 b.).

Německého dlouhozobého rejdiče (4 ks), který byl dříve označovaný podle typické kresby jako bradka, vystavoval stejně jako na EV Brno 98 v černém a červeném rázu př. L. Palkoska (nejlepší jedinec získal 94 b.).

Vídeňských běloštítných rejdičů bylo vystaveno třemi chovateli jen 6 ks, zato však ve třech rázech - vedle červených a žlutých byli předvedeni i vzácní černí. A právě černý jedinec př. S. Chrastila obdržel nejvyšší ocenění 94 b.

Dobrý dojem zanechal rumunský holokrký rejdič (2 ks ve žluté verzi), který byl na CV poprvé vystaven českým chovatelem (př. S. Chrastil) - jedná se o zvláštního rejdiče, jemuž mutací neroste opeření na krku - opeřená je tedy až hlava a hruď + ostatní části těla.

Další z plemen poprvé vystavovaných na CV českým chovatelem, podobně jako dvě plemena následující, byl rostovský postavový rejdič (3 ks, 2x 94 b.) v černém rázu, které vystavoval př. J. Veselý - zaujali líbivou postavou, které dominoval do písmene S prohlý, třesoucí se krk a výrazně široký ocas, zvedlý podobně jako u pávíků směrem nahoru.

Dánský rejdič vystavovatele A. Sedláka ve žluté barvě zaujal jasně perlovým (bílým) okem, dva ze tří předvedených jedinců obdrželi po 94 b.

Dalším zástupcem ze skupiny dlouhozobých rejdičů byla i polská sivka J. Veselého v černohroté kresbě (jen 2 jedinci, lepší obdržel 94 b.). Toto plemeno má vodorovně nesený dlouhý zobák, který by měl vytvářet spolu s hlavou nenarušovanou přímku, dlouhý a tenký krk a jemnou, štíhlou postavu.

Zklamáním co do počtu bylo jen deset vystavených komárenských rejdičů od tří chovatelů. Zatímco černí a modří sedlatí jsou již stálicí našich CV, objevily se na letošní CV zásluhou př. Mlčůcha F. i rázy bílý, černě a žlutě stříkaný a červený. Zatímco dva ze stříkaných holubů obdrželi výluku pro žluté oči, červený jedinec s vynikající chocholkou a slušnou hlavou získal jako jediný 95 b. a obdržel pohár i čestnou cenu. Kvalitou se však rozhodně neztratili černí sedlatí př. Chrastila S., kteří měli vynikající utváření hlavy a obdrželi oba po 94 b.

31 rakovnických kotrláků předvedlo sedm chovatelů, kteří vystavili tohoto malého zástupce českých národních plemen v osmi rázech - černé, černé sedlaté, modré, modré mramorované, černé, myšové a červené pštrosíky a bílé. Pěkným okem a obočnicí uchvátili černí sedlatí př. Jadrníčka J., z nichž nejlepší obdržel 95 b. a titul národní šampion, dále pak modří pruhoví př. Anděla M. (rovněž 95 b. a čestná cena), z bílých, u kterých zaujali oči a obočnice získali 95 b. holubi př. Anděla M. a př. Pivowarského V., který obdržel čestnou cenu, většina bílých však byla zahmyzena!

Jen tři čeští rejdiči chocholatí v rázu bělouš černohrotý (vyst. př. Pavézka Z.) obdrželi nižší bodové ohodnocení a byly důkazem nízkého rozšíření a obliby tohoto zajímavého českého plemene rejdičů.

 

19 jeptišek ve dvou rázech (černém a červeném) vystavovalo šest chovatelů. Při poměrně přísném posouzení byla udělena čestná cena černému jedinci př. Hajského K. (94 b.), stejně ohodnoceni byli i černý jedinec př. Veselého S. a vzácný červený př. Chrastila S.

Jako novinka byl na CV představen i výstavní tippler v rázu černý a černý tygr (3 jedinci př. Mašaty M. - jedná se o plemeno, které vzniklo zušlechtěním původní formy závodního rejdiče - tipplera) a orientální roller v černém rázu vystavovatele J. Píši (3 ks, z toho 1x 94 b). Toto plemeno je velmi oblíbené mimo jiné i v západní Evropě a často je chováno v rázu almond (mnohobarevný).

Čtyři „klasičtí“ tippleři př. Fendrycha P. v rázu grizzly, červený a „kaštanový“ tygr nebyli posouzeni pro dva nesejmutelné nánožní kroužky (je výstavnictví ku škodě, že tipler jako závodní plemeno nezískal v této oblasti výjimku).

Skupinu rejdičů uzavíralo pět zástupců plemene budapešťský vysokoletec v bílém rázu (vyst. Polerecký S. získal 1x 94 b.).

Skupina holubů - racků zahajovalo sedm orientálních racků blondinet černých a hnědých - poněkud nejednotní v postavách, s nedostatky v utváření čela, nasazení, délce a šířce zobáku. Nejvíce zaujala černá blondineta př. Hrabce P. s ideální postavou (jediná obdržela 94 b.).

Novinkou od Evropské výstavy Brno 1998 byli američtí serafíni v bílém rázu, které poprvé předvedl český vystavovatel (př. Křivánek P.). Dva ze tří jemných serafínů, obdrželi po 94 b. Zajímavostí tohoto plemene je i typický genetický faktor, který způsobuje, že holoubata mají nejdříve do červena zbarvené štíty křídel, které vybělejí až po přepelichání.

Čtyři jednobarevné racky modré vystavoval jako tradičně J. Pekárek. Daleko nejkvalitnější byl holub v kleci č. 2466, který obdržel 95 b. a rovněž i pohár pro nejlepšího racka, věnovaný ÚOK okrasných holubů.

Malou kolekci holubů - racků uzavírali angličtí turbiti (3 jedinci v červeném rázu vyst. P. Hrabce). Těmto rackům byly nejvíce vytýkány plochá čela a užší hlavy, nejlépší jedinec oceněný 94 b. obdržel čestnou cenu.

Pokračování příště.

Autor textu: Mgr. Bc. Alexandr Veselý
Autor fotografií zdroj: Ing. Pavel Horký
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru