Zvířata

Zvířata na krytíChovatelské stanice

Články a atlasy

Kontakt

Podpora a bezpečnost - kontakt
Zvířata na prodejVšechna zvířata na prodej
iFaunaiFauna
Nákupní trhy plemenných kozlíků jsou za dveřmi
Sdílet:

Nákupní trhy plemenných kozlíků jsou za dveřmi

Na konci srpna a počátkem září se v naší republice pořádají nákupní trhy plemenných kozlíků a koziček. Dle odhadů se u nás chová 30 000 koz, z nichž cca 2800 je zapojeno do kontroly užitkovosti. Chovy kontroly užitkovosti jsou základem šlechtění kozy bílé a kozy hnědé. Nutno doplnit, že jsou ještě v malých stádech chovány kozy alpinské, masný typ kozy burské a srstnaté kozy mohérové a kašmírové. Obě základní domácí plemena jsou v kontrole užitkovosti podrobena sledování množství mléka, jeho % obsah tuku, bílkovin a laktózy, přírůstku kůzlat a reprodukčních ukazatelů.

Výsledky dle plemen a způsobu chovu - rok 1998

Je velmi dobré, že ČSCH - Plemenná kniha koz Praha vydala publikaci Kontrola užitkovosti koz za rok 1998. Chovatel si tak může již v předstihu nákupních trhů promyslet svoje chovatelské záměry, orientovat se ve výsledcích dle regionů, jednotlivých genealogických liniích kozlů a tak se v klidu připravit na nákup plemenného kozlíka či kozičky pro svůj chov.

V roce 1998 bylo v kontrole užitkovosti zapojeno celkem 2227 koz, z nichž 869 vykázalo průměrnou dojivost 804 kg mléka, v roce 1997 to bylo u 1125 uzávěrek 797 kg.

Výsledky dle plemen a způsobu chovu - rok 1998:

ČR12345678
plemeno bílé 19127687973,612,774,5205167,8
plemeno hnědé267968773,992,824,6176163,3
ostatní kříženci2254764,033,024,7?186,3
plemeno alpinské8000,000,000,00150,0
plemeno burské18000,000,000,0156177,8
celkem stáda10323067193,692,864,5197146,4
celkem individuel.11955638513,642,744,6188185,6
celkem ČR22278698043,662,774,5191167,4

1 - počet koz
2 - počet uzávěrek
3 - prům. dojivost
4 - % obsah tuku
5 - % obsah bílkovin
6 - % obsah laktózy
7 - prům. přírůstek
8 - plodnost

Nejlepší stáda (nad 5 uzávěrek) plemeno bílé

Proti roku 1997 je patrný pokles koz v kontrole užitkovosti (r. 1997 - 1125 uzávěrek), avšak je meziroční nárůst kg mléka + 7. Ke škodě hodnocení chybí přírůstky kůzlat kříženců a alpinského plemene. Nízký přírůstek u burského plemene (156 g) je pravděpodobně ovlivněn horší výživou chovu a malým počtem sledování. Nižší je i plodnost (r. 1998 - 167,4, r. 1997 - 190,3), lepší je ukazatel odchovu (r. 1998 - 151,9, r. 1997 - 148,3). Celkově lze konstatovat, že překvapující nárůst nových chovů v letech 1992-4 se zastavil, naopak mnoho chovatelů po neúspěších, nepříznivé ekonomické situaci s chovem skončilo. U individuelních chovatelů se spíše jedná o generační přesuny a současný zájem o chovné kozičky signalizuje další rozvoj chovu koz a v drobné dražbě.

Velmi příznivé jsou výsledky nejlepších chovů, kde se jistě daří uspokojovat potřeby zvířat ve změněných podmínkách technologie chovu. Zvířata sice postrádají individuální péči, na druhé straně pak volný pohyb, krmení dle užitkovosti, vysoká hygiena dojení se zúročují v dobré dojivosti.

Nejlepší stáda (nad 5 uzávěrek) plemeno bílé:

podnik  okreskozuzávěrekprům. laktace max. doj.
Nejlepší stáda (nad 5 uzávěrek) plemeno bílé:
Zem. družstvo JeseníkJK154279753,522,914,41100
Ing.Králová Karlovy VaryKV55139564,193,044,51476
Zem. družstvo ŽernovNA2868873,812,674,6913
Ing. Blabolil JevíčkoSV17138163,192,734,7963
E. Sedláčková SloupBK39367833,362,734,51173
Nejlepší stáda (nad 5 uzávěrek) plemeno hnědé:
Ing. J. Horyna KrompachCL26713164,792,824,71380
Zem. družstvo ŽernovNA22710093,952,584,61355
P. Wozniak HrušovanyLT1188232,612,554,61100
Ing. Králová Karlovy VaryKV25157884,112,294,41149
Farma PolevskoCL2886824,782694,51043

Přehledy užitkovosti nejlepších koz

Přísloví našich otců říkalo, že dobrý plemeník je půl stáda. Toto platí i dnes a výsledky sumarizace laktací dcer po jednotlivých otcích jsou velmi povzbudivé. U bílého plemene jsou nejvyšší dojivosti po BERA 3-J-94 - 3 laktace - 1473-3, 63-2, 83 - 4,73, na 2. místě MOLCh - 688-M-94, 3/ 1391-3, 10-2, 70-4,58, 3. místo ZUB -2-K-9, 3/ 1275-3, 94-3, 18-14,19, 4. místo KRASUS 803 - P-94, 5/ 1235-3, 98-2, 72-4,72 a na 5. místě SAMBO 185-N-95, 3/ 1213-3, 82-2, 78-4,64. U plemene hnědého je nejvyšší průměrná užitkovost dcer JEŤTĚD 191-V-94, 4/ 1259-4,37-2, 76-4,83, na 2. místě POLDI 129-V-95, 3/ 1161-3,73-2,61-4,52, 3. místo PALI 203-U-95, 5/ 1006-3,61-2, 94-4,56, 4. místo HERMAN 130-U-94, 5/ 916-5,10-2,71-4,53 a na 5. místě ROKLAN 456-V-95, 4/ 890-3, 97-2,61-4,61. V publikaci je hodnocení většího počtu kozlů, ale pro posouzení je výše uveden výsledek těch nejlepších. Přesto lze tvrdit, že ve stádech kontroly užitkovosti jsou využíváni plemenní kozlíci velmi dobrého genetického základu a jsou trvale vytvářeny předpoklady pro zlepšování úrovně zemského chovu. Chovatel má možnot výběru a záleží jen na něm, aby zapouštěl u nejlepších plemeníků.

Pro orientaci kupujících při nákupních trzích pomohou i přehledy užitkovosti nejlepších koz. Jsou jedinci, kteří převyšují hranici 1500 kg mléka a je velmi povzbudivé, že ještě 10. koza v pořadí nejlepších u bílého plemene nadojila 1476 kg, u hnědého 1220 kg mléka.

chovatelokresplemeniceužitkovost
Plemeno bílé:
Volek František Hustopeče n. B.36PR429-0-931534-4,75-2,78-4,49
Vondal Josef Voděrady165BK502-M-93  1521-5,11-4,73-3,66
Kelner Stanisl. st. Kunštát29BK503-M-96  1511-3,15-2,61-4,44
Vondal Josef Voděrady164BK506-M-96  1497-3,81-3,56-4,39
Bucata Josef Rašov8BK485-M-93  1491-3,70-2,61-4,78
Plemeno hnědé:
1. Hĺrovi J.M. Zahořany21DO283-C-951400-3,61-2,89-4,56
2. Ing. Horyna Krompach CL49-U-97  1380-4,52-2,90-4,70
3. Ing. Horyna Krompach CL210-U-96  1379-3,86-2,69-4,79
4. Ing. Horyna Krompach CL216-U-961375-5,87-2,75-4,51
5. Peluňková Květa Pole10CL168-U-95  1357-6,07-2,97-4,43

U této skupiny nelze přehlédnout, že z 10 nejlepších koz je 7 z chovu ing. Horyny z Krompachu.

Plemena ostatní

V uzávěrkách jsou evidované kozy burské - 18 ks v chovem okresu Domažlice a Náchod. Dále 8 koz alpinských v okrese Uherské Hradiště a 22 kříženců.

Celkově je patrné, že výše dojivost koz v kontrole užitkovosti i koz v ostatních chovech bude vždy odvislá na úrovni vedení chovu, tj. vhodné ustájení, vyrovnaná výživa a citlivé vedení chovu. Nemělo by se stát, že zvířata budou hladovět a nebo budou uspokojována nekvalitními krmivy. Každý chovatel musí odhadnout pro kolik kusů zvířat má zajištěnou výživu. Užitkovost lze zvyšovat zlepšenou skladbou krmné dávky, přídavky speciálních směsí, ale musí též platit - kolik jsem do chovu vložil a kolik se mi vrátí. Vkládat více než dostanu, to pak není ekonomicky řízený chov, ale HOBY, kde finanční stránka je posuzována jinými hledisky. Bohužel současná cenová politika staví jednotlivé chovatele často do řad spolků Hoby. Cenové "rány" lze přežít mimořádně, ale nesmí být z toho pravidlo.

Jisté jsou i rezervy v řízení chovu. Chovatelé ovcí již dříve pochopili, že česká vlna na trhu neuspěje a tak velká část vlnařských stád ovcí byla převedena řízenou plemenitbou na chovy ovcí masného typu. Dílčí příklady této práce vídáme na různých výstavách, kde se potvrzují vkládané naděje této šlechtitelské práce. Obdobná cesta čeká i část našich chovů koz. Nebude to žádná "asfaltka", ale každodenní hledání nejvhodnějších typů zvířat. Bohužel importy kozy burské, která je vhodná pro masnou produkci, dosud v zemském chovu neprorazily, chybí průkazné výsledky tohoto plemene i informace pro chovatele. Výsledky přírůstků kůzlat v ročence zatím nijak nepřesvědčují (156 g).

Ročenka kontroly užitkovosti koz 1998 podává ucelený přehled o chovu koz v naší republice. Jistě nejlepší chovatelé si rádi přečtou o výborných výsledcích, na druhé straně ti méně úspěšní dostávají náměty ke zlepšení a zvelebování vlastních chovů. Důležitým krokem budou i letošní nákupní trhy, kde budou jistě nabídnutí kvalitní kozlíci.

Nákupní trhy 1999

Říčany u PrahyPHstředočeský26.8.9.0060B,H
Jindřichův HradecJHjihočeský24.8.9.0050B,H
NezvěsticePJzápadočeský2.9.14.0030B,H
DomažliceDOzápadočeský2.9.8.0025B,H,BU
Jablonné v P.CLseveročeský4.9.10.0020H,B
ChoceňÚOvýchodočeský27.8.9.0050B,H
Šárovcova LhotaJCvýchodočeský30.8.14.0025B,H
Slatina n. ÚpouNAvýchodočeský30.8.9.0025B,H,BU
Havlíčkův BrodHBvýchodočeský30.8.8.0015B
Kamenice u JihlJIjihomoravský30.8.11.0025B,H
BudišovTBjihomoravský30.8.14.0020B
KřenoviceVYjihomoravský28.8.9.0040B,H
Rájec-JestřebíBKjihomoravský25.8.9.0020B
MorkoviceKMjihomoravský26.8.9.0050B
PřerovPRseveromoravský31.8.9.0030B
LitovelOLseveromoravský4.9.9.0020B,H

Na těchto trzích získáte další informace o chovu koz a nebo
ČSCH Praha - Maškova 3, 182 00 Praha 8-Kobylisy
Tel.: 02/688 34 37, 688 00 19
Ústí n. Orlicí - Sokolská 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 0465/525 650
Náchod - Běloveská, 547 01 Náchod
Tel.: 0441/421 815
Klub chovatelů ovcí a koz, areál VFU, Palackého 1-3, 635 00 Brno
Tel.: 05/412 43 481

Autor textu: Redakce Fauny
Autor fotografií zdroj: Pixabay
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru
Přihlaste se k odběru